styremøte UIS

Ansetter dekan og diskuterer budsjettkutt

Styret ved Universitetet i Stavanger skal ansette flere ledere, blant annet dekan i kunstfag, og diskutere konsekvensene av regjeringens statsbudsjett for 2023.

Svart dag, sa rektor Klaus Mohn om statsbudsjettdagen i forrige uke. Torsdag skal styret ved Universitetet i Stavanger orienteres om regjeringens budsjettforslag.
Svart dag, sa rektor Klaus Mohn om statsbudsjettdagen i forrige uke. Torsdag skal styret ved Universitetet i Stavanger orienteres om regjeringens budsjettforslag.
Publisert

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har møte torsdag 13. oktober. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 10.

Styret skal ansette ny dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag og også ledere ved flere andre enheter, blant annet senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

I tillegg skal styret ansette en professor i rettsvitenskap ved kallelse, noe som betyr at stillingen ikke har vært lyst ut. Dette har sammenheng med at UiS har søkt om å få etablere topputdanning i juss. Nokuts sakkyndige komité har vendt tommelen ned for søknaden, men det er ikke tatt noen endelig avgjørelse.

Svart dag for Mohn

Videre står orientering om statsbudsjettet på sakskartet.

— Dette er en svart dag for UiS. De satsingene regjeringen legger opp til, gagner ikke oss. Men de kuttene det legges opp til, rammer oss hardt, sa rektor Klaus Mohn på statsbudsjettdagen.

Kuttene er blant annet utfasing av tidligere tildelte studieplasser, nytt kutt til erstatning for ABE-kuttet, lønns- og priskompensasjon som ventes å gå i minus, og kutt i reisebudsjettet. I alt blir det et kutt på cirka 50 millioner kroner, ifølge UiS.

På dagsorden:

 • Budsjettforslag utenfor rammen 2024
 • Orientering om forslag til Statsbudsjett 2023
 • Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern 2022
 • Ny energisentral campus Ullandhaug
 • 2. tertial 2022 - regnskapsrapportering
 • Kvalitet i studieportefølje - Kvalitetsrapport 2021-2022
 • Kvalitet i studieprogram - Etablering, navneendring og nedlegging av studieprogram
 • Høring om ny UH-lov
 • Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
 • Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring
 • Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
 • Ansettelse ved kallelse som professor i rettsvitenskap
 • Fastsetting av mål for rektor og vurdering av resultatoppnåelsen
 • Sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av prorektorer
 • Beslutningsmyndighet i saker om administrativ organisering i underenheter
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag
 • Fullmaktsaker til styremøte 13. oktober 2022
 • Orienteringssaker til styremøte 13. oktober 2022
Powered by Labrador CMS