styremøte

Ansetter rektor ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger skal ansette rektor for neste fireårsåeriode på styremøtet 8. desember.

Klaus Mohn er en av tre søkere til stillingen som rektor ved Universitetet i Stavanger for perioden 2023-27 og den eneste kvalifiserte.
Publisert

Rektorperioden til Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger (UiS) går ut 31. juli 2023, og torsdag ansetter styret rektor for påfølgende fireårsperiode.

Møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra kl 10 torsdag 8. desember.

Mohn har søkt om fire nye år. Hans navn er et av tre på søkerlisten, der de to andre åpenbart ikke er kvalifiserte for stillingen.

Khrono har spurte tidligere i høst styreleder Anne Marit Panengstuen om hun er fornøyd med søkerlisten.

— Det er selvfølgelig bra å ha mange søkere til en stilling, men kvalitet på søkerne er viktigst. Fra innstillingsutvalget vil vi kjøre den planlagte prosessen og håper at vi kommer i mål med en god kandidat, svarte hun.

Styret skal også vedta utlysning av tre prorektorstillinger, i og med at alle tre åremål utløper 31. juli 2023.

Skal ha ned midlertidigheten

En annen sak på styrets bord er arbeidet med å få ned andelen midlertidige stillinger ved UiS. Kravet fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er at andelen midlertidige skal ned i nivået for arbeidslivet ellers, på drøyt åtte prosent.

En orientering som blir lagt fram for styret viser at andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiS nå er på 11,8 prosent, en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra 2021. Andel midlertidig ansatte i administrative stillinger er redusert med cirka to prosentpoeng, til 7 prosent.

Andelen støttestillinger for undervisning, forskning og formidling er imidlertid på hele 35 prosent. Ifølge styrepapirene skyldes dette i hovedsak at studentassistenter i midlertidige stillinger har månedslønn og ikke som vanlig ellers ved universitetene timelønn. Timelønnede inngår ikke i tallgrunnlaget for midlertidighet, går det fram av styrepapirene.

Budsjett med realnedgang

Styret skal blant annet også vedta budsjettet for 2o23 med en totalramme på 1,926 milliarder kroner og en forventet tildeling over statsbudsjettet på 1,906 milliarder. Dette representerer 2,5 prosent realnedgang i ramme til fordeling sammenlignet med 2022.

Styrepapirene kan leses her

På sakskartet:

 • Endelig budsjettfordeling 2023
 • Langtidsbudsjett for UiS 2023-2032
 • Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet 2023-2026
 • Handlingsplan 2023-2026
 • Utsatt sensur høsten 2022
 • Ordning for omfordeling av studieplassfinansiering mellom fakultetene - kriterier og prinsipper.
 • Kvalitet i studieportefølje - Studieplasser 2023 - 2024
 • Kvalitet i studieprogram – Etablering av bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll, etatsvei
 • Nybygg Det helsevitenskapelige fakultet - status
 • Samarbeid med Norce
 • Instruks for personvernombudet
 • Årsrapporter 2022 fra studentombud, personvernombud og vitenskapsombud
 • Ansettelse i åremålsstilling som rektor, UiS. Unntatt offentlighet
 • Kunngjøring av åremålsstilling som prorektor for forskning, DF
 • Kunngjøring av åremålsstilling som prorektor for innovasjon og samfunn, DIS
 • Kunngjøring av åremålsstilling som prorektor for utdanning, DU
 • Sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Handelshøgskolen ved UiS
 • Tiltaksplan for redusert midlertidighet - statusrapport 2022
 • Klagesak, unntatt offentlighet
 • Nominasjon av eksterne styremedlemmer 2023 - 2027, unntatt offentlighet
 • Fullmaktsaker til styremøte 8. desember 2022
 • Orienteringssaker til styremøte 8. desember 2022
 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS