Rektor på Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne.

HVL-krangel om kontorer

Uenighet om cellekontorer eller åpne landskap nådde styret ved Høgskulen på Vestlandet onsdag. Styremøtet fortsetter i dag. Se møtet direkte her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Se streamen og dagsorden fra dagens styremøte ved Høgskulen på Vestlandet nederst i saken.).

Arealplanene til ledelsen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) møtte hard kritikk fra styremedlem Tom Skauge på onsdagens styremøte, skriver På Høyden.

— Hvis denne romplanen blir stående, vil det vise at brukermedvirkningen har vært rent teater, sa han. 

Tom Skauge representerer de vitenskapelig ansatte ved Høgskolen på Vestlandet i styret.

Romplanen har viser til, er planen for det nye bygget kalt Kronstad 2 (K2). Bygget kan stå ferdig i 2020, skal være på over 14 000 kvadratmeter, og huse om lag 2000 studenter og 450 tilsatte.

Når det gjelder cellekontor, så vet vi at de står tomme mye av tiden. Vi kan ikke ekspandere i areal for å la den typen tomrom bestå.

Berit Rokne

Les også: Slik blir det nye høgskulebygget på Kronstad

Kurantbygg fra Statsbygg

Bygget skal oppføres som et kurantbygg – der Statsbygg bygger og drifter bygget – mens HVL betaler husleie.

I starten var bygget planlagt med 70 cellekontor. I de nyeste romplanene er cellekontorene fjernet. De tillitsvalgte har vært svært kritiske til planen om åpne løsninger. Tidligere denne uken holdt også HVL-tilsatte en appell mot planene.

Styremedlem Tom Skauge hadde på forhånd bedt om at saken ble behandlet i møtet. Rektor Berit Rokne ønsket å behandle romplanen som en orienteringssak.

Rektor Berit Rokne tok på seg mye av ansvaret for forslaget til arealplan som foreligger. Men hun er ikke enig i at prosessen rundt K2 har vært dårlig.

Vil at folk skal trives

— Jeg ønsker meg godt arbeidsmiljø for de ansatte. Jeg vil at folk skal trives på jobb, og at de skal komme på jobb framfor å arbeide hjemmefra. Men jeg har også andre hensyn å ivareta. Vi må blant annet ta i betraktning at informasjonsvirkeligheten er i endring, med de konsekvenser det får for de ansattes behov på arbeidsplassen. Når det gjelder cellekontor, så vet vi at de står tomme mye av tiden. Vi kan ikke ekspandere i areal for å la den typen tomrom bestå, sa Berit Rokne.

Planen ikke endelig avgjort 

Organisasjonskartet er ikke helt klart for den nye høgskolen. Dermed er det heller ikke spikret hvem som skal sitte hvor i byggene. Det er lagt opp til at 75 mennesker skal arbeide i hver av K2s etasjer, skriver På Høyden.

— Jeg vil også si at det ikke er sagt at det ikke skal være cellekontor i K2, sa rektor Berit Rokne.

Refser prosessen

Tom Skauge er både misfornøyd med planen som foreligger, samt prosessen som har ledet fram til at cellekontorene forsvant fra planen.

— Vi bør tenke gjennom denne saken på nytt. Denne saken bør vi få på styrets bord, sier Tom Skauge.

Han mener saken har vært dårlig håndtert på Høgskulen på Vestlandet (HVL).

— Endringen som planen legger opp til, vil være en revolusjon for våre arbeidsplasser. Alle de vakre ordene om brukermedvirkning, tillit og «tett på» framstår som problematiske i denne sammenhengen slik dette nå har utviklet seg, sa Tom Skauge.

Styret vil følge saken

Flere styremedlemmer tok til orde for at styret ikke skal ha arealplaner på sitt bord, men at de bør bidra til å sikre at prosessen ved HVL går riktig for seg.

Saken vil bli behandlet som en orienteringssak ved neste møte. 

Dagsorden og stream

Her kan du lese sakspapirene: 

Vedtakssaker: 
66/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll - styremøte 09/17
67/17 Eksternrekneskap per 2. tertial 2017
68/17 Intern budsjettfordelingsmodell
69/17 Godkjenning av system for kvalitetssikring og retningslinjer for ph.d.-utdanning ved HVL
70/17 Godkjenning av søknad om akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse
71/17 Godkjenning av søknad om akkreditering av ph.d.-studium responsible innovation and regional
development
72/17 Instituttstruktur for Høgskulen på Vestlandet
73/17 Rekruttering av instituttleiarstillingar ved Høgskulen på Vestlandet
74/17 Orientering om avvikling av metningsdykkerutdanningen
75/17 Status for dei nye grunnskulelærarutdanningane
76/17 Lokale lønnsforhandlinger 2017 159

Orienteringssaker:
9/17 O-09/17 Orienteringar til styremøte 09/17 165
O-09/17-1 Årshjul pr. september 2017 167
O-09/17-2 Referat frå IDF-møte -
O-09/17-3 Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet 2018 - 2020 173
O-09/17-4 Val av varamedlem – Studentrepresentantar til Høgskulestyret 01.08.2017

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS