Et meget teorifokusert akademia kan derfor skremme mange studenter og få dem til å spørre seg selv om det var dette de egentlig ville drive med, skriver Sigurd Harstad. Foto: privat

Realistene er like relevante som teknologene

Arbeidslivsrelevans. Teoretisk står absolutt ikke realfagene og naturfagene tilbake for teknologistudiene, men det trengs mer praksis i disse utdanningene, skriver leder av Tekna student, Sigurd Harstad.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I NIFUs arbeidsgiverundersøkelse, som ble presentert onsdag 13.mars, kommer det fram at næringslivet etterlyser mer arbeidsrelevant praksis blant nyutdannete realister og naturvitere. I undersøkelsen sier norske bedriftsledere at nyutdannete med sterk teorikunnskap innen områder som statistikk, matematikk, biologi, kjemi og fysikk, først blir virkelig ettertraktet i kombinasjon med yrkesrelevant kunnskap.

Vi må få på plass ordninger som gjør det attraktivt for næringslivet å tilby praksisplasser og til å inngå forpliktende avtaler med universitetene.

Sigurd Harstad

Teknologistudentene, som har mer arbeidsrelevant praksis i utdanningen, er derimot mer ettertraktet. Denne skjevfordelingen er bekymringsfullt, siden vi trenger alle flinke folk med realfaglig bakgrunn. Det utdannes like mange naturvitere og realister som teknologer, og fagfeltene er til dels sterkt overlappende. Teoretisk står absolutt ikke realfagene og naturfagene tilbake for teknologistudiene.

Dette understreker nettopp behovet for mer praksis i undervisningen. Gjennom praksis får studentene nyttig innblikk i hvordan den teoretiske kunnskapen kommer til anvendelse i det «virkelige liv».

Gjennom mer praksis, vil studentene også tilegne seg nyttig fagkunnskap og yrkesrettet erfaring. I tillegg skaper det et tettere bånd mellom næringsliv og høyere utdanning, som vil gjøre det lettere å tilpasse undervisningen etter behovene i arbeidslivet.

Statsråd Iselin Nybø påpekte viktigheten av å få ned frafallsgraden i høyere utdanning under fremleggelsen av NIFU-rapporten. Tekna Student mener mer praksis i undervisningen vil kunne bidra til nettopp å redusere frafallet.

Mange velger i dag studier i teknologi, matematikk og naturfag fordi de ser dette som inngangsporten til spennende muligheter og interessante jobber, der utfordringer innen energi, klima, helse og samferdsel skal løses. Dette er teoritunge studier, og det er lite praksisnær undervisning. Et meget teorifokusert akademia kan derfor skremme mange studenter og få dem til å spørre seg selv om det var dette de egentlig ville drive med.

Næringslivet ønsker mer yrkesrelevant kunnskap og erfaring når de skal ansette unge medarbeidere, men akademia sliter med å tilpasse seg de endringene som skjer i arbeidslivet raskt nok. Med mer praksiserfaring blant kandidatene vil bedriftene kunne bruke mindre tid på å gjøre nyansatte fullt operative og lønnsomme. Samtidig er det vanskelig å forstå at det i dag er manko på relevante praksisplasser for studenter, når bedriftene selv etterspør slik yrkesrettet kompetanse.

Tekna Student utfordrer derfor norske bedrifter til i økende grad å åpne dørene for flere praksisplasser for studenter. Vi må få på plass ordninger som gjør det attraktivt for næringslivet å tilby praksisplasser og til å inngå forpliktende avtaler med universitetene. Det bør opprettes en portal med oversikt over virksomheter som tilbyr praksisplasser, og vi må få støtteordninger, slik at næringslivet kan bidra med å stille til rådighet moderne og relevant utstyr til bruk for studenter innen utstyrsintensive fagområder.

Samtidig utfordrer vi lærestedene til å introdusere mer praksis i undervisningen, siden dette er kunnskap som både næringsliv og studenter etterspør. Det bør innføres ordninger for å kunne tilby studenter forskningserfaring tidlig i studieløpet, og universitetene må være tilstrekkelig bemannet og finansiert slik at studenter kan bidra i forskning tidlig.

Første skritt på veien er at politikerne kommer med konkrete tiltak for å øke arbeidslivsrelevant praksis i undervisningen i den kommende stortingsmeldingen om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS