Utdatert om utdanning

— Den tradisjonelle tankegangen om at man må ta én konkret utdanning for å få én konkret jobb er utdatert, skriver Madeleine Sjøbrend i Norsk studentorganisasjon.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det norske samfunnet er i endring, og det påvirker arbeidsmarkedet. Vi går fra å være en oljenasjon til å bli en større kunnskapsnasjon. Samfunnet er avhengig av folk med forskjellig utdannelse som gir en mangfoldig kompetanse.

Tidligere har man trodd at en spesifikk utdannelse kun gir en yrkesmulighet. Det stemmer ikke. Studenter kan få brukt kompetansen som er opparbeidet under studiene i flere yrker. Det krever at studenter er omstillingsdyktige.

Den tradisjonelle tankegangen om at man må ta én konkret utdanning for å få én konkret jobb er utdatert. Mange arbeidssteder krever ikke en spesifikk utdannelse, men en mastergrad. For demonstrere dette ytterligere kan det nevnes at Nordea sitt «Graduate Programme» krever for eksempel kun en mastergrad, og ikke en spesifikk utdanningstittel.

I de siste jobbutlysningene for å bli saksbehandler i Utlendingsdirektoratet har det kun krevdes en master i relevante studier. Dette er ikke unikt, flere arbeidssteder har samme krav. Dette viser at utdanning er viktig i seg selv, og den kompetansen en får gjennom høyere utdanning har mange bruksområder og verdier.

En slik forståelse er viktig for at kompetansen til den enkelte blir utnyttet på arbeidsmarkedet. Én type utdanning kan potensielt brukes på flere arbeidssteder og områder. Et ensidig fokus på enkelte yrkesveier kan føre til at man overser mulighetene for å ta i bruk utdannelsen og kompetansen som noen har opparbeidet seg.

For at karriere-
veiledere skal være kompetent nok til å gi riktige råd, må de ha en forståelse for det mangfoldige
arbeids-markedet.

Madeleine Sjøbrend

For å utdanne omstillingsdyktige studenter er man avhengig av at studieprogrammene lærer studentene generisk kompetanse. Kompetanse man kan ta med seg uavhengig av hva man faktisk jobber som. Dette trenger ikke på noen måte å gå utover det fagspesifikke. Denne kompetansen kan lett integreres i de enkelte studiene ved å være litt oppfinnsom hva angår undervisnings- og vurderingsformer. Her kan man legge opp til undervisning og vurdering som bygger opp under blant kritisk tenkning, samarbeid, nytenking og problemløsning.

I tillegg til å lære studentene slik kompetanse er det også viktig at studentene blir klar over den kompetansen de faktisk besitter. Utdanningsinstitusjonene må vise studentene hva deres kompetanse kan brukes gjennom undervisningen, og gjennom samarbeid med arbeidslivet. Det er viktig at man får vite hva slags kompetanse som etterspørres av de ulike delene av arbeidslivet, slik at man får muligheten til å opparbeide seg dette.

Videre er det helt essensielt at utdanningsinstitusjonene har gode karriereveiledningstjenester som har en forståelse av hvordan utdanningen kan brukes i arbeidslivet. For at karriereveiledere skal være kompetent nok til å gi riktige råd, må de ha en forståelse for det mangfoldige arbeidsmarkedet. Karriereveiledere skal gi riktig informasjon om høyere utdanning og ulike karriereveier. De må også ha kompetanse til å hjelpe studiesøkende til å finne ut hva de egner seg til, og hvordan de kan velge studier utfra dette.

NSO ønsker å understreke at karriereveiledere må ha kjennskap til hva ulike studier gir av kompetanse, hvordan studiene gir muligheter til utveksling, samarbeid med arbeidslivet, muligheter for forskningskarriere, hvordan studiene gjennomføres, forventninger til studenten, og ikke minst hva som er den faglige profilen og spesialiseringsområde for de enkelte studier/institusjoner.

Ved å kombinere disse elementene vil det uteksamineres omstillingsdyktige studenter som har god forståelse for hva slags kompetanse de sitter på! Det kan også sikre at unge mennesker tar informerte valg for sin fremtid som gir dem ønskede muligheter i arbeidslivet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS