Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Rektor Curt Rice. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Christina Lindskog får arbeidsmiljøprisen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. deLillos. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. deLillos. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. deLillos. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Geir Martiniussen, årets underviser. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Vinnere av arbeidsmiljøpris: Christina Lindskog, Hilde Harnæs og Karl Norli. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Rektor Curt Rice. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Rektor Curt Rice. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Rektor Curt Rice. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Oppstartfest HiOA. Rockefeller. Christina Lindskog. Foto: Ketil Blom Haugstulen

deLillos og årspriser på Rockefeller

Nærmere 1000 ansatte på Høgskolen i Oslo og Akershus møttes til kick-off for et nytt studieår på Rockefeller i Oslo torsdag kveld, med deLillos og priser.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, inviterte sine ansatte til oppstartfest med utdeling av arbeidsmiljøpris og undervisningspris, samt konsert med deLillos på Rockefeller torsdag ettermiddag og kveld.

Curt Rice åpnet festen med tale til de ansatte:

— At nesten 1000 HiOA-ansatte har meldt seg på i kveld forteller meg at dere også ser deres arbeid i denne sammenhengen. Vi er inne i en tid med betydelig utvikling hos HiOA. Vi vokser, vi blir flinkere både når det gjelder forskning, utdanning, formidling og innovasjon, poengterte rektor.

Rockefeller var fylt opp med ansatte, og flere seniormedarbeidere bemerket at de aldri hadde sett så mange på en tilstelning for ansatte på høgskolen noen gang. Rektor fanget også sitt publikum fra første talestrek.
 
Deretter fortalte han en historie fra uka som har gått.

Hilste på Ismail og Abdulkarim

— For to dager siden fikk jeg anledning til å hilse på Ismail og Abdulkarim. De kom til Norge som flyktninger og de ønsker å bidra til det norske samfunnet. Både Ismail og Abdulkarim tok lærerutdanning i hjemlandene sine, men nå vil de inn i det norske systemet. Allerede har de gjort en stor jobb med å tilegne seg virkelig eksellente ferdigheter i norsk, fortalte Rice og fortsatte:

— Kunnskapsdepartementet kom til oss for en stund tilbake og fortalte om flere som disse to. Kunne HiOA utvikle en kompletterende utdanning som kunne gjøre disse kvalifiserte til det norske arbeidsmarkedet? Kunne vi gjøre dette for lærere og sykepleiere? Kunne vi i samarbeid med NTNU gjøre dette for ingeniører? Klart vi kan gjøre det! Og nå er de i gang. Mens det er viktig for oss å bidra til å løse samfunnets problemer, så blir jeg etter hvert mer opptatt av å tenke på de mulighetene som skapes for den enkelte. Om et år, hvis alt går som det skal, begynner Ismail og Abdulkarim å jobbe som lærere. 

Rice trakk fram at heldige er de skoleelevene som får lære om verden fra lærere som har reist så langt for å møte dem og som har opplevd så masse og som nå ønsker nå bringe sine erfaringer og kunnskap videre i vårt samfunn.

Og han la til:

— Og heldige er vi som bor her i dag som får anledning til å utvikle oss selv i møte med flyktninger og andre innvandrere og som på den måten får oppleve verdens mangfold i vårt nærmiljø. Jeg møter mange flyktninger og jeg bruker å takke dem for den berikelsen de bringer til våre liv.

Gleder seg til universitets-status

Rektor Rice lot ikke anledningen gå fra seg til igjen å poengtere betydningen av at Høgskolen i Oslo og Akershus er på vei til å bli landets tredje største universitet.

— Betydningen av begrepet høgskole har blitt vannet ut. Samfunnets mandat til høgskoler er nøyaktig det samme som samfunnets mandat til universiteter. Les universitets- og høgskoleloven. Det er ingen forskjell i mandat, sa Rice og fortsatte:

— Derfor er det klokt at begrepet høgskole er på vei ut av det norske høyere utdanningslandskapet. Og det er i hvert fall på vei ut av navnet til denne institusjonen. 

Og i en parentes bemerket han:

— Hva som er på vei inn i det navnet har jeg ikke tenkt å bruke så mye tid på her — det er bare ett ord som må være der … og dere vet hva det er — universitet.

— Og da håper vi alle sammen at vi snart kan si at vi er landets tredje største universitet. Kun NTNU og Universitetet i Oslo er større.  Det er et stort ansvar. Det er et ansvar som jeg kjenner sterkt på hver eneste dag, et ansvar som motiverer meg, og et ansvar som lar meg kjenne på min egen idealisme. Det betyr utrolig mye for meg å vite at dere er mange som er med i dette store prosjektet, sa Rice.

Kåret årets underviser

Etter talen til Rice var det klart for prisutdelinger. Hvert år kårer Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) årets underviser, på vegne av høgskolens vel 20.000 studenter. Årets finalister er spredt på alle høgskolens fire fakulteter, to av dem fra Fakultet for teknologi, kunst og design.

Det hadde i år kommet inn 84 nominasjoner på 28 undervisere som studentene mener har utmerket seg. Dette er betydelig lavere enn i 2016 da 109 ble nominert av 326 nominasjoner.

Les også: Årets underviser 2016: Roger Hansen

I forkant av utdelingen uttalte parlamentsleder Rune Keisuke Kosaka at han syntes det var gøy at finalisten var spredt mellom fakultetene både blant finalistene og de 28 nominerte.

— Det er gøy å dele ut prisen og hedre dyktige undervisere, spesielt fordi man får lov til å gjøre det foran en forsamling av undervisere. Jeg håper den kan være til inspirasjon til for andre, sa Kosaka til Khrono da finalistene ble offentliggjort.

Årets underviser er…

— Det er dager som dette som gjør det ekstra gøy å ha akkurat min jobb, fordi jeg har mulighet til å stå ovenfor ikke bare ledere på høgskolen, men også alle dere som får tannhjulene til å gå rundt på en vanlig dag, sa Kosaka da han delte ut prisen, og han fortsatte:

— Min jobb her i dag er å presentere prisen som årets underviser, og det er har ikke bare vært en enkel jobb å velge vinneren, for her på HiOA har vi mange ansatte som fortjener denne utmerkelsen. Det å skulle undervise på en institusjon som dette kan umulig være en enkel oppgave, med 20.000 studenter som alle lærer på ulike måter krever det mye kunnskap og engasjement for å klare å nå ut til alle.

Om vinneren sa Kosaka:

— Om årets mottaker av prisen til årets underviser sier studentene at han alltid stiller godt forberedt, og forklarer stoffet på en praksisnær måte. Han har et genuint ønske om at hver enkelt student skal forstå stoffet og prestere på prøver. Han blir omtalt som et empatisk menneske med mye humor. Han blir trukket frem som et pedagogisk forbilde, og det er med stor glede jeg kan overrekke prisen som årets underviser ved Høyskolen i Oslo og Akershus til Geir Martinussen.

Arbeidsmiljøprisen 2017

Vibeke Horn er programansvarlig for kultur, velferd og mangfold på Høgskolen i Oslo og Akershus framhevet at arbeidsmiljøprisen er en påskjønnelse og oppmuntring til miljøer eller ansatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved HiOA. og hun trakk fram at prisen kan deles ut til enkeltpersoner, fakultet, avdeling, utdanning, seksjon, miljø, gruppe eller lignende som:

  • har utmerket seg som pådriver med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak.
  • tar initiativ til og gjennomfører tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi-følelsen» styrkes.
  • bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

Prisen – som er på 60 000 kroner - kan deles mellom to eller flere prisvinnere og prispengene skal brukes på et arbeidsmiljøtiltak som vinneren eller vinnerne bestemmer.

«Vi følelsen»

Det var Curt Rice som ropte opp de tre vinnerne. Han mente at de hadde 16 gode nominasjoner og hadde valgt ut tre verdige og velfortjente prisvinnere.

Om vinneren Christina Lindskog (bildet over), rådgiver instituttadministrasjonen, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) sa Rice blant annet:

«Lindskog blir beskrevet som en alltid vennlig behjelpelig og ryddig person som sørger for å skape en god atmosfære og et godt arbeidsklima. Hun går for å være et fantastisk eksempel på å forvalte arbeidstakerrettigheter – og verdier på en slik måte at det utgjør en stor styrke for både arbeidstaker og –giver. Videre har personen helt siden forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av HiOA – formelt sett 1. januar 2014 – bidratt aktivt inn på felles møteplasser på tvers av HiOA og dermed bidratt til brobygging på tvers av organisasjonen og til styrking av «vi følelsen».»

Framhevet ekstraordinær innsats

Neste prisvinner som ble framhevet var Hilde Harnæs (bildet under), instituttleder, ved Grunnskole- og faglærerutdanningen (GFU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Rice sa blant annet:

«Vedkommende fikk to nominasjoner og i begge fremheves den ekstraordinære innsatsen personen har lagt ned i å arrangere faglige dannelsesreiser for alle ansatte ved utdanningen hun leder. Hun har brukt flere år på å bygge opp et sterkt kollektivt miljø og kollegium ved en utdanning som har gjennomgått og gjennomgår store endringer. Dette står vinneren godt i og hun beskrives som en leder som har klart å skape et svært godt arbeidsmiljø med høy trivsel for alle ansatte. Gjennom å vise varme og genuin interesse for mennesker og å sette seg inn i og se kompleksiteten i ulike saker, gir hun sine kollegaer en følelse av å bli sett - og hørt.»

Mangfold og samhandling

— Da har vi kommet til årets tredje og siste vinner av Arbeidsmiljøprisen. Vedkommende fikk to nominasjoner hvorav den ene var signert 36 ansatte - fra ulike deler av organisasjonen, fortalte Rice og begrunnet videre:

«Kandidaten beskrives som en person som på en ekstraordinær måte vært med på å bidra til et godt arbeidsmiljø på tvers av enheter på HiOA. Personen har over flere år tatt initiativet til sosiale aktiviteter på tvers av fellesadministrasjonen, fakulteter og sentre. Noen eksempler på tiltak er quizkvelder, grilling på takterassen i Pilestredet 46, temafester, hyggelige velkomster for nye ansatte og arrangering av sosiale fellesaktiviteter for både HiOA og UiO. Dette har gjort at kolleger fra ulike enheter og på ulike nivåer har møttes og blitt kjent på tvers, noe som har senket terskelen for kommunikasjon og samhandling også i arbeidstiden. Vedkommende beskrives videre som en aktiv bidragsyter til et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø.» 

— Prisvinneren er Karl Norli (bildet over), fungerende seksjonssjef for Seksjon for internasjonalisering, fortalte Rice.

deLillos på plass

Det var flere «inspirasjonsinnlegg» fra ulike ansatte, humorinnslag og en spektakulær «home-made» musikkvideo med en rekke interne ansatte før deLillos overtok scenen i halvannen times konsert.

Og som Lars Lillo Stenberg selv fleipet med fra scene, de spilte gamle, kjent låter. Og noe av sitt nyeste - fra 1999. 

(Bilder fra festen øverst i saken.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS