Universitetet i Agder

Årsrapporter og arbeidsmiljø i Agder-styret

Styret ved Universitetet i Agder har en lang rekke årsrapporter på sakskartet og får også besøk av Riksrevisjonen på møtet onsdag.

Rektor Sunniva Whittaker leder styreseminar og styremøte ved Universitetet i Agder 9. og 10. mars.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Agder har seminar og styremøte 9. og 10. mars.

Annonse

BLI VARSLET OM SISTE NYTT
Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Den åpne delen av styremøtet kan følges her fra onsdag 10. mars kl 10.30.

En av sakene på styremøtet er årsrapport og årsregnskap for 2020. På styremøtet skal Riksrevisjonen informere om revisjonen av årsregnskapet.

Ifølge årsregnskapet var andelen ubrukte midler på 9 prosent ved utgangen av 2020, målt som andel av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Av dette var 4 prosent satt av til investeringer og 5 prosent til andre formål. Dermed havner UiA akkurat på den øvre grensen på 5 prosent som departementet tillater avsatt til andre formål enn investeringer.

Hvis disse avsetningene overstiger 5-prosentsgrensen skal de fra regnskapsåret 2022 tilbakeføres til statskassen, ifølge de nye reglene.

En annen sak er arbeidsmiljøundersøkelsen Ark, som ble gjennomført våren 2020.

Målingene i Ark kom før pandemien brøyt ut, men oppfølgingen av undersøkelsen bar tydelig preg av pandemisituasjonen, utfordringer knyttet til at samtalene om tiltak og forbedringer måtte skje digitalt, og til dels en opplevelse av manglende relevans på grunn av den spesielle situasjonen hele arbeidslivet i Norge opplevde, heter det i sakspapirene.

Styret får også en orientering om koronasituasjonen. Smittetrykket i Agder har vært økende de siste ukene, men UiA har fortsatt begge campus åpne, og det er lagt til rette for at alle studenter skal få tilbud om fysisk oppmøte minst en gang i uken.

Dette står på dagsorden:

 • Dialogmøte/strategiske diskusjoner med fakultetene/Avd. for lærerutdanningene
 • Styret reflekterer over dialogmøtene 9.3.21
 • Orientering fra Riksrevisjonen
 • Godkjenning av universitetets årsregnskap for 2020
 • Internregnskapet for 2020
 • Årsrapport 2020-2021
 • Læringsmiljøutvalget årsrapport 2020
 • Klagenemnda: Årsrapport 2020
 • Studentombudets årsrapport 2020-2021
 • Årsrapport for 2020 - Forskningsetisk utvalg
 • Personvernombudets rapport for 2019 og 2020
 • Årsrapport likestilling
 • Årsrapport for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet 2020
 • Rapport frå gjennomføring av ARK ved UiA i 2020
 • Fordeling av ti strategiske rekrutteringsstillinger
 • Personalpolitikk for Universitetet i Agder for 2021-2024
 • Fastsetting av handlingsplan for digital og fysisk universell utforming og tilrettelegging 2021-2024
 • Revidering av retningslinjer for klagenemnda
 • Interne hovedregler for økonomiforvaltning – revisjon av gjeldende hovedregler
 • Nedlegging av Innovative governance and public management, masterprogram
 • Orientering til styret - Korona mars 2021
 • Referat- og rapportsaker 10.3.21
 • Informasjonsutveksling
 • Diverse kallelser til mildertidige stillinger som professor II og førsteamanuensis II.
Powered by Labrador CMS