NMBU - ÅS

Ås-studentene i dannet «grillparty» med rektor Rice

Studentene i Ås er nysgjerrige på den nye rektoren som har havnet i overskriftene mer enn en gang. Tirsdag kveld skulle han «grilles», Det ble høflig og dannet.

Curt Rice møtte studenter ved NMBU, med Ina Maria Finnerud, leder i Studenttinget og Harald Vie Pettersen, markedsføringssjef Studentersamfunnet i Ås.:
Publisert Oppdatert

(Hele «grillingen» av rektor Curt Rice kan du se i opptak nederst i saken.)

Ås (Khrono): Gratis pizza som krasja næringslivsdag. Markedsføringskampanje som ingen skjønner. Bruke penger på konsulenter for å bedre omdømmet på bærekraft og altfor mange parkeringsplasser. Debatt om internasjonalisering og Cecilie Hellestveit som gikk av hengslene.

Fakta

Nye rektorer eller i nye åremål i løpet av 2021

Studentene i Ås er godt orientert om avisoverskriftene rektoren deres har skapt siden han i fjor høst startet opp som rektor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Tirsdag ble han grillet av studenter direkte og digitalt.

Gode spørsmål sto i kø og det manglet ikke på kritiske merknader fra studentene ved NMBU i Ås, til deres første rektor rekruttert utenfra.

— Hva skal en språkforsker i Ås?

Debatten ble ledet av Ina Maria Finnerud, leder av Studenttinget i Ås. Hun sitter også i ledergruppa til Rice. Og Harald Vie Pettersen, markedsføringssjef Studentersamfunnet i Ås.

Og grillingen fant sted på Halvors Hybel en av svært mange lokaler i det som er Samfunnet i Ås.

— Hvorfor har en verdensvant forsker valgt å søke seg hit? Mange av våre studenter lurer: Du er professor i lingvistikk, vi er ikke kjent for å være sterke i språk her i Ås. Hvorfor ville du hit?

Finnerud spør og forteller at mange studenter i forkant har sendt inn lignende spørsmål.

— Det er helt riktig at jeg er professor i språkvitenskap. Men selv om det sitter litt langt inne å si det, så er min tid som forsker over. Jeg har valgt heller å legge vekt på å legge til rette for god utdanning og god forskning. Jeg har altså valgt å gå inn i en lederrolle i utdanningssektoren, svarer Rice.

Han fortsetter:

— Jeg har hatt mange ulike roller som senterleder, instituttleder, prorektor og til slutt rektor, først ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet. Og jeg får utrolig masse ut av dette, sier han og forklarer at han er overbevist om at kunnskap er nøkkelen til samfunnets videre utvikling og kunnskapen kommer i form av utdanning og den kommer i form av forskning.

— Jeg har lyst til å bidra til at Norge skal bli et enda bedre land å bo igjennom anvendelse av kunnskap i samfunnet. Så det at jeg søker meg til Ås har ikke så mye med min posisjon som språkforsker å gjøre, men det har veldig mye med mitt arbeid med å posisjonere kunnskapsinstitusjoner til å utgjøre en forskjell i samfunnet.

— Vil ha økt legitimitet som bærekraftsuniversitet

Curt Rice blir deretter utfordret på hvilke tre saker som er de viktigste for ham.

— Vi mener at NMBU er bærekraftsuniversitetet i Norge, men vi sliter med å få gjort det kjent i samfunnet. Universitetsstyret ønsker økt legitimitet som bærekraftsuniversitet. Det å jobbe med økt bærekraftskompetansen hos de som underviser ved NMBU slik at vi kan få bærekraft inn i enda flere fag, er et viktig tiltak, forklarer Rice.

Fakta

Curt Rice, rektor ved NMBU fra 1. august

Alder: 59

Hvor er du fra: Jeg er født i Upstate New York, men da jeg var fire år flyttet vi til Minnesota, ikke langt fra der mine foreldre vokste opp, på gård i Iowa.

Hvilken utdanning har du, og fra hvor?

For hvert år som går etter at jeg endte mine formelle studier, blir jeg stadig mer fristet til å si at den utdanningen jeg har lært mest av heter “the school of hard knocks”, som de fleste rektorer er nødt til å melde seg inn i. Men jeg har en formell utdanning også - en bachelor i filosofi fra Augsburg College i Minneapolis, etterfulgt av et år på masternivå som Fulbright student ved KU Leuven i Belgia. Deretter en PhD i språkvitenskap fra University of Texas i Austin. Og så har jeg masse småkurs innimellom, både på Stanford, Harvard, MIT, og INSEAD.

Ledererfaring fra tidligere: Jeg var instituttleder ved Engelsk institutt ved UiT fra 1999-2001. Høsten 2002 begynte jeg formelt som senterleder ved UiT sitt nye SFF (Senter for fremragende forskning) - Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), en stilling jeg hadde ut 2008. Fra 1. januar 2009 var jeg prorektor for forskning og utviklingsarbeid ved UiT, frem til 31. juli 2013. I overlapp med det, var jeg styreleder i Cristin i seks år, fra 2010. Fra 1. august 2013 til 31. juli 2015, satt jeg i universitetsstyret ved UiT for de fast vitenskapelige ansatte. På omtrent samme tid ble jeg leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Fra 1. august 2015 var jeg rektor ved OsloMet, som endret navn fra Høgskolen i Oslo og Akershus i 2018. Jeg ble tilsatt på ny som rektor ved OsloMet fra 1. august 2019. Fra 1 august 2021 blir jeg rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Og gleder meg enormt!

Deretter trekker han fram at samtidig som han gikk på som rektor flyttet Veterinærhøgskolen fra Adamstuen i Oslo til Ås.

— Dette handler ikke om at Veterinærhøgskolen skal integreres med resten, men heller om integrering av oss alle med hverandre. Den faglige siden av det som vi kaller tverrfaglighet. Vi må få bedre kontakt og kjennskap til hverandre, og vi må legge til rette for kontakt på tvers av fakulteter, sier Rice.

Det tredje han trekker fram er økt synlighet for NMBU.

— Det er litt rart å snakke om dette når vi sitter her på NMBU og veldig godt vet hva NMBU er. Alle gjør ikke det. Undersøkelser der folk blir spurt om hvilke fem universitet de husker navnet på eller kjenner til, nei der dukker ikke NMBU opp. OsloMet derimot gjør det. Takket være Språkrådet og Morgenbladet så har jo det navnet befestet seg i folket. Vi har en jobb å gjøre her, mener Rice, og legger til:

— Den viktigste måten for NMBU å bli kjent på er gjennom sine studenter og sine forskere.

Harald Vie Pettersen skal gi mikrofonen ti redaktør av studentene i Ås sin avis, Tuntreet, Simen Walbækken Tangen.

Krasja næringslivsdag

En sak studentene i Ås var opptatt av var at Curt Rice i forbindelse med gjenåpningen tok initiativ til arrangement med å spise gratis pizza med rektor i kantina.

Det ble populært og rundt 500 studenter var innom.

Men samtidig hadde mange studenter jobba hardt med å få til en næringslivsdag for studenter. De fikk redusert oppmøtet betydelig.

— Hva er det med kommunikasjonen ved NMBU, spør studentlederne. Hvorfor klarer man ikke å samordne to slike arrangement?

— Det var ikke helt overlapp med arrangement, men noe, sier Rice som skynder seg å legge til:

— Jeg er lei meg for at vi ikke var klar over at arrangementene var overlappende. Og jeg har lovet å stille opp med gratis pizza på næringslivsdagen neste år. Men hva med dere studenter? Klarer alle foreningene å samordne møter, debatter og konserter?

— Ved NMBU går mye via jungeltelegrafen. Altså fra munn til munn, det være seg møter og eksamensregler. Her har ledelsen en jobb å gjøre, sa Finnerud, som erkjente at studentene selv også har en jobb å gjøre på området.

Rektor på sin side lurte på hvilken kanal studentene egentlig kommuniserer på.

— Jeg er ikke på TikTok, men på Twitter, hvor er dere, spurte Rice, uten å få et entydig svar.

Når kommer ÅsMet?

Det går mange rykter i Ås om at Curt driver og planlegger å skifte navn på universitetet.

Tirsdag avviste han dette ganske kontant.

— Jeg har skiftet navn på en institusjon én gang. Jeg gjør ikke det en gang til, svarer han ganske kontant.

— 90 prosent av studentene ved NMBU er norske – 10 prosent internasjonale. Hvorfor er det så viktig å satse internasjonalt?

— Jeg skulle gjerne sett at 20 prosent av studentene hadde internasjonal bakgrunn. Og jeg skulle gjerne sett at 90 prosent av studentene ved NMBU hadde et semester utenlands, svarer rektoren.

Han trekker fram at de internasjonal erfaringer og perspektiver er uvurderlige for kunnskapsutvikling.

— NMBU har lange stolte norske tradisjoner. Vi har et aktiv mållag og har fag forankring i norsk landbruk og matproduksjon, peker Finnerud på.

Rice responderer:

— Norge er langt fremme innen matproduksjon. Nettopp derfor er jo det internasjonale perspektivet så viktig. Norsk forskning og kunnskap vil bidra til at vi klarer å produsere mer mat også internasjonalt, og dermed gjøre verden til et bedre sted, responderer Rice.

Ina Maria Finnerud, leder studenttinget NMBU og Harald Vie Pettersen, Markedsføringssjef studentersamfunnet i Ås griller rektor.

Så var det denne pr-avtalen

Studentene er opptatt av flere ting. Men det gjenstår en særdeles øm tå.

For få dager siden kunne Khrono forteller at Curt Rice har hyret et datterselskap av First House for å hjelpe NMBU med bærekraftskommunikasjon. Rammeavtalen er på 1,6 millioner over fire år.

Og dette skjer midt oppe i en situasjon der regjeringen har sagt at de ønsker mindre konsulentbruk, og særlig innen kommunikasjon.

Offentlighet rundt saken førre til at statsråd Ola Borten moe truer med å trekke tilbake bevilgninger fra NMBU.

Studentene er ikke veldig fornøyd med situasjonen.

— Er ikke eksempelvis vi studenter gode nok som bærekraftsambassadører, spør studentene. Forstår du at vi reagerer, legger en til.

— Med tanke på måten saken ble framstilt på så forstår jeg det. Men vi har fantastisk forskning innen bærekraft vi ikke forteller om. Jeg har bedt om hjelp, og selv om en sum på 1,6 millioner kan høres stor ut så har NMBU en samla bevilgning over fire år på åtte milliarder kroner, 1,6 millioner blir en forsvinnende liten del, mener Rice, som understreker at han mener NMBU trenger den drahjelpen avtalen innebærer.

Beste minne egen studenttid

Studentene i Ås ønsker også bli bedre kjent med sin nye rektor, sånn litt mer privat. De får vite at han har bodd i Norge halve livet sitt, mens han fortsatt har foreldrene sine i Minnesota i USA.

Han startet norgeskarrieren i Trondheim, men syns det var for lite vinter og dro videre til Tromsø og UiT Norges arktiske universitet. Her ble han i mange år, inntil rektorjobben ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus ble for fristende.

Neste stopp var Oslo. Der bor han fortsatt, men neste arbeidsplass altså ble Ås.

— Hva er ditt beste minne som student?

Her forteller Rice at han tok sin bachelor ved et lite college nær hjemplassen sin. Han tok filosofi og på kveldstid fikk han låne kontoret til sin piperøykende foreleser.

— Det var helt fantastisk å sitte der på kveldstid å lese og lukte denne piperøyken. Jeg følte meg virkelig som en filosof. Det var en veldig god følelse, og jeg ønsker for dagens studenter at de satser mer på slike opplevelser – også. Bli kjent med lærerne dine. For det andre: ta en kveld med en bok og uten telefonen ved din side. Oppmerksomheten din trekkes til telefonen enten du vil eller ikke når den er med og den hindrer læring. Prøv uten, oppfordrer Rice.

Powered by Labrador CMS