Lånekassen

Asheim setter ned foten: Lånekassen har tolket reglene for strengt

Studenter med funksjons­nedsettelse har mistet muligheten til tilleggsstipend hvis de har påtatt seg frivillige verv. Men nå stopper statsråden det han mener har vært en for streng praksis.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim mener Lånekassen har tolket regelverket for strengt.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For studenter med funksjons­nedsettelse som ikke kan jobbe ved siden av studiene har Lånekassen hatt et tilbud om et tilleggsstipend.

Stipendet er på 3834 kroner per måned, eller 46.008 kroner i løpet av et studieår på 12 måneder.

Stipendet er ment for studenter som er i stand til å studere på fulltid, men som på grunn av sin funksjonsnedsettelse ikke er i stand til å jobbe ved siden av uten at det går utover studieprogresjonen.

Du kan derfor ikke ha lønnet arbeid i det hele tatt så lenge du mottar stipendet.

Men ett av kravene Lånekassen setter til søkerne, er det flere som reagerer på.

I tillegg til at man ikke kan ha betalt arbeid, kan frivillige verv by på problemer.

Lånekassen skriver i en merknad til § 83 i Forskrift om utdanningsstøtte at søkere som har verv eller ulønnet arbeid ved siden av utdanningen, har «normalt ikke rett til tilleggsstipendet dersom søkeren i stedet kunne tatt lønnet arbeid».

Et frivillig verv utelukker ikke fullstendig tilgangen til stipendet. Lånekassen bemerker at søkere som kan dokumenterer at arbeidet eller vervet er av svært lite omfang, kan likevel ha rett til tilleggsstipend.

Ifølge Lånekassen er det 8400 studenter som mottar tilleggsstipendet.

Sandberg: — Lettet

En av dem som stilt spørsmålstegn ved kravet er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Nina Sandberg.

I januar sendte Ap-politikeren et skriftlig spørsmål til forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) der hun spurte om statsråden vil fjerne reguleringer som begrenser muligheten studenter med funksjonsnedsettelse har til å ta frivillige og ulønnede verv?

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Nina Sandberg, mener saken viser hvor viktig det er at myndigheter og etater er bevisst sitt ansvar for like muligheter, og ikke å skape barrierer for deltakelse i samfunns-og arbeidsliv.

Onsdag kom svaret fra Asheim: Lånekassen har tolket regelverket for strengt.

«Fra og med vårsemesteret 2021 vil Lånekassen åpne for større fleksibilitet, slik at den enkelte studenten kan kombinere dette stipendet med ulike verv og frivillig arbeid uten lønn. Frivillig arbeid har en verdi i seg selv, og kan også være en døråpner til arbeidslivet», skriver Asheim i sitt svar.

— Dette er virkelig en god nyhet. Jeg gleder meg på vegne av studentene, som har hatt rett hele tiden, og er lettet over at statsråden er enig i at regelverket ble praktisert for strengt. Det skulle bare mangle. Frivillige verv og lønnsarbeid er ikke det samme, skriver Sandberg i en e-post til Khrono.

— Samtidig er jeg både lei meg og sint når jeg tenker på alle studenter med funksjonsnedsettelse som har fått begrenset livene sine, svekket selvfølelse og reduserte muligheter, på grunn av et ekskluderende og urimelig regelverk.

Endring vil skje umiddelbart

Problemstillingen ble også tatt opp i et leserinnlegget forfattet av Velferdstinget i Oslo og Akershus' leder Idun Kløvstad.

— Jeg er superfornøyd, og særlig fornøyd med at det skal gjelde fra og med våren 2021. Min oppfattelse er at det har vært mye frustrasjon, og jeg håper dette kan gi ro til studentene som har vært usikker på om de kan ta på seg verv. Samtidig er jeg fornøyd med at Asheim anerkjenner at det er en forskjell på lønnet arbeid og frivillige verv. Et frivillig verv er en stor del av studenttilværelsen og viktig for CV-en, sier Kløvstad.

Nettavisen Handikapnytt har også omtalt problemet i en rekke nyhetsartikler den siste tiden.

I et intervju med nettavisen sier Asheim at endringen skal skje umiddelbart og at studenter som har fått avslag denne høsten skal få sin søknad vurdert på nytt av Lånekassen.

– Det er veldig uheldig å måtte velge mellom økonomi og å engasjere seg. Det er stor forskjell på lønnsarbeid og å delta i demokratiske prosesser knyttet til sin egen studiesituasjon, sier Asheim til Handikapnytt.

Han ønsker ikke sette en grense for hvor omfattende et frivillig verv er før man ikke lenger kan benytte seg av stipendordningen. Det blir opp til Lånekassen å bedømme.

Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke, skriver til Handikapnytt at de er fornøyd med å ha fått en avklaring.

— Vi har ment at vår fortolkning ivaretok formålet om at tilleggsstipendet skulle knyttes til arbeidsevne uansett om arbeidet ga inntekter eller ikke. Vi er imidlertid glade for at Kunnskapsdepartementet nå tydeliggjør at ulønnet arbeid er helt unntatt denne vurderingen.

Powered by Labrador CMS