Ledere og andre rundt meg kan være friere til å si hva de mener om høringsspørsmålene, sier rektor Toverud Jensen og sikter til spørsmålene om valgt eller tilsatt rektor f.eks - som skal diskuteres ved HiOA i høst. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Varsler sin avgang på verst tenkelige tidspunkt for HiOA

Professor Åge Johnsen mener rektors varslede avgang kommer på verst tenkelige tidspunkt for høgskolen. Kari Toverud Jensen har varslet at hun ikke tar gjenvalg som rektor i 2015.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dagen etter høstens første styremøte og samme dag som høringsrunden om en eventuell ny modell for styring og ledelse ved Høgskolen i Akershus (HiOA) starter, varslet rektor og styreleder Kari Toverud Jensen sin avgang. Hun har fortsatt igjen 11 måneder av åremålet sitt, men mener det er ryddig å si fra allerede nå. 

— Jeg går ut med dette nå fordi jeg ønsker at folk skal være sikre på at jeg ikke har noen skjult agenda i denne prosessen, i og med at jeg leder styret som skal vedta det endelige organisasjonsdesignet, sier rektor i et usignert intervju på intranettsidene til høgskolen.

— I tillegg gjør det at ledere og andre rundt meg kan være friere til å si hva de mener om høringsspørsmålene, legger hun til.

— Verst tenkelig tidspunkt

Professor Åge Johnsen på Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag ved HiOA, mener varslingen om rektors avgang kommer på verst tenkelige tidspunkt.

— Spesielt nå, med alle prosesser som er satt igang, er det veldig behov for en tydelig leder ved høgskolen, sier Johnsen, som blant annet underviser i strategisk ledelse i offentlig sektor og også har forsket på offentlig administrasjon og evalueringer i offentlig sektor.

— Hun begrunner annonseringen med at det vil stille ledere og andre i organisasjonen friere i diskusjonen om framtidig organisering blant annet. Er ikke det et poeng? 

Alle ledere som varsler sin avgang mister autoritet, enten de vil eller ikke. 

Åge Johnsen

 Ledere og andre rundt meg kan være friere til å si hva de mener om hørings=spørsmålene.

Kari Toverud Jensen

Jeg går ut med dette nå fordi jeg ønsker at folk skal være sikre på at jeg ikke har noen skjult agenda
i prosessen.

Kari Toverud Jensen

Jeg har holdt en knapp på valgt rektor.

Kari Toverud Jensen

— Det er ingen motsetning her. Hun kunne utmerket godt ha sagt åpent hva hun mener om alle disse spørsmålene som nå diskuteres og ledet prosessen fram til vedtak i desember, og så sagt hvilket valg hun personlig ville ta etter nyttår, sier Johnsen.

Rektor og styreleders varslede avgang ble kjent via et usignert intervju med henne som ble lagt ut på høgskolens intranett for tilsatte onsdag formiddag.

Tøff start

Kari Toverud Jensen er både rektor og styreleder ved landets største høgskole, og er den første valgte rektoren etter at høgskolene i Oslo og Akershus fusjonerte i 2011 og ble til HiOA. Hun fikk en tøff start som rektor da det kort tid etter at hun tiltrådte fikk beskyldninger rettet mot seg om plagiat av forskningsresultater. Beskyldninger som det etter hvert viste seg å ikke være grunnlag for.

I forbindelse med fusjonen 2011 ble det bestemt at man skulle ha en evaluering av ledelse, styring og organisasjonsmodellen underveis i perioden, og det er den som nå er avsluttet. NIFU har nå levert sine to rapporter og evalueringen har blant annet avdekket en mer todelt ledelse ved HiOA enn andre akademiske organisasjoner. Og underveis har man dermed fått debatten om man bør ha ansatt eller valgt rektor ved høgskolen, eller enhetlig eller delt ledelse. HiOA har i dag en blandingsmodell, med delt ledelse og valgt rektor på toppen, men enhetlig ledelse ved fakultetene der dekanene er ansatt i åremålsstillinger.

Les også:

3. september ble høringsspørsmålene som styret vedtok på bakgrunn av NIFUs evaluering av HiOAs organisasjonsdesign, sendt ut til alle enheter ved høgskolen, og der blir de blant annet bedt om å svare på hvordan rektor skal rekrutteres i framtida.

Les også: NIFUs sluttrapport

Stadig flere har vært ute og sagt at de ønsker seg ansatt, og ikke valgt rektor. Sist tidligere rektor og professor Steinar Stjernø, som mener at valgt rektor gir et for smalt utvalg av kandidater til den viktige toppstillingen, og ønsker ansatt rektor heller.

Les også: Ønsker bedre ledelse ved HiOA

Ifølge intervjuet forteller Kari Toverud Jensen at hun tok avgjørelsen tidligere i år, uavhengig av evalueringsprosessen HiOA er inne i.

— Jeg har tenkt mye på tiden da jeg jobbet med doktorgraden min, og ønsker igjen å kunne fordype meg faglig, sier hun.

Trenger kanskje en annen ledertype

Rektor mener hennes kompetanse har vært viktig i startfasen av HiOA.

— Jeg har vært opptatt av å lytte til folk, bygge relasjoner, og skape allianser.  Det har vært viktig å skape tillit i perioden etter fusjonene, da en stor sammensatt institusjon skulle sette seg. Kanskje trenger HiOA en annen ledertype i neste periode, sier hun i intervjuet.

Hun ønsker ifølge intranettet et bredt engasjement i høringsperioden, og mener underveisevalueringen av organisasjonen handler om å ruste seg for å nå målene i Strategi2020, som blant annet handler om å få universitetsstatus.

— Jeg håper vi i høringsperioden får en god og reell diskusjon med substans. Og det handler i liten grad om tilsatt eller valgt rektor, de andre høringsspørsmålene er vel så viktige, påpeker hun.

Professor Åge Johnsen er enig i at det er mange viktige spørsmål for høgskolen som det nå skal tas stilling til, ikke bare ansatt eller valgt rektor. 

Synd for HiOA

— Man bør se på hele universitetsstrategien, om vi i det hele tatt bør bli universitet, så er det organiseringen av høgskolen og organisasjonsdesignet og ikke minst: Hvem skal høgskolen samarbeide, eventuelt fusjonere, med, sier han. 

— Hva kan konsekvensen bli for HiOA og organisasjonen nå med en rektor på oppsigelse i ett år? 

— Dette er veldig synd, for HiOA kommer til å mangle en tydelig drivkraft i endringsprosessene som er satt igang. Alle ledere som varsler sin avgang mister autoritet, enten de vil eller ikke. Det er en svært vanskelig situasjon både for den som varsler at hun vil gå av og alle de andre rundt. Situasjonen nå kan også føre til at organisasjonen velger minste motstands vei, og det er ikke slike løsninger eller prosesser HiOA trenger nå, sier Johnsen. 

Holder en knapp på valgt rektor

Selv er ikke Kari Toverud Jensen bestemt på hva hun mener er best av tilsatt eller valgt rektor.

— Jeg har holdt en knapp på valgt rektor, fordi medvirkning og forankring hos de tilsatte er viktig, men det behøver ikke sikre at man får rett person til jobben. Kanskje får man en tydeligere lederrolle og bedre styringskraft med tilsatt rektor.

— Det er ingen klar fasit, styringsform er vanskelig. Det viktigste for HiOA fremover er å få en toppleder som evner å se og løfte institusjonen som en helhet, og bruke de muligheter og ressurser som også ligger i institusjonen på tvers av fakulteter/sentre og fagmiljøer. Sånn sett har vi en unik tyngde til virkelig å bety noe i det fremtidige profesjonslandskapet, sier Toverud Jensen.

— Ekstra krav til lederen

Magne Lerø er kommentator og tidligere redaktør av Ukeavisen ledelse. Han sier at det å signalisere sin avgang så tidlig stiller ekstra krav til den lederen som gjør det.

— Rektor har her lagt ekstra krav på seg selv som leder. Hun må motbevise fallende interesse for sin posisjon ved å vise mer tydelig engasjement, ståpåvilje og lederegenskaper enn normalt, sier Lerø.

Lerø mener at i en bedrift med normale forhold uten store uenigheter og kriser er en lang oppsigelsestid mindre komplisert enn hvis man snakker om en bedrift som står i mange konflikter, eller i en krisesituasjon.

— Det er ingen fordel, men heller ingen krise, mener Lerø. Han kjenner ikke situasjonen ved høgskolen spesielt, men uttaler seg på mer generelt grunnlag.

— Hvis det er intern uenighet, vil det være mindre fordelaktig med en så lang oppsigelse, sier han.

Samtidig har han sansen for rektors egne argumenter om å at hun ved å si fra så tidlig rydder veien for en mer åpen debatt om man skal ha valgt eller ansatt rektor ved høgskolen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS