Høgskoleavis på ulovlig avtale i 15 år

En 15 år gammel kontrakt mellom Høgskoleavisa og Høgskolen i Sør Trøndelag viser seg å være ulovlig. Nå termineres kontrakten og den uavhengige avisa må legges ned.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) vil terminere en 15 år gammel kontrakt med Høgskoleavisa. 

Dette betyr at Høgskoleavisa blir lagt ned, ifølge redaktør Einar Myrenget (bildet under). Driftsstøtte fra Hist er avisas viktigste inntektskilde og det blir ikke mulig å drive videre uten dette.

(Fotomontasje: Universitetsavisa)

Avtale undersøkt av advokat

Det var Hist sitt ansvar at avtalen ikke ble riktig den gang den ble inngått.

Ingrid Volden

Jeg føler meg trygg på at avisa er ganske populær.

Einar Myrenget

Økonomidirektør Ingrid Volden ved Hist sier til Universitetsavisa at avtalen med Høgskoleavisa ble undersøkt av en advokat tidligere i år. Årsaken til dette var at hun hadde reagert på at det ble betalt ut et betydelig beløp til aksjeselskapet Høgskoleavisa AS hvert år.

— I september fikk vi svar fra en advokat som har sett på saken. Det viser seg at samarbeidet mellom Høgskoleavisa og Hist berøres av Lov om offentlige anskaffelser. Derfor er ikke avtalen gyldig, sier Volden.

Dette blir tema når høgskolestyret møtes fredag denne uka, 28.november.

Ifølge Volden er det ingen andre alternativ enn å terminere kontrakten. Hun sier støtten vil fortsette til sommeren, da pengene fra Hist er avisas klart største inntektskilde og en forutsetning for drift.

«For at selskapet skal få rimelig tid til å omstille sin virksomhet så utbetales driftsstøtte første halvår 2015. Samtidig avvikles husleieforholdet i HiSTs lokaler. I henhold til gjeldende avtaleverk er oppsigelse av leiekontrakten på 6 måneder. Rektor anbefaler at leiekontrakten sies opp med virkning fra 1. juli 2015 og at driftsstøtte utbetales de 6 første månedene i 2015», heter det i vedtakssaken som skal styrebehandles.

Skuffet redaktør

Redaktør Einar Myrenget er skuffet. Han ønsker ikke å si mye om saken, men forteller at terminering av kontrakten betyr avvikling av avisa.

— Jeg føler meg trygg på at avisa er ganske populær. Vi kommer til å fortsette å lage så god avis vi kan så lenge vi får bevilgninger, sier Myrenget som også er en av eierne i Høgskoleavisa AS.

Avisa dekker Høgskolen i Sør Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) og Dronning Maud Minnes Høgskole (DMMH). I fjor mottok Høgskoleavisa 945.000 kroner i driftsstøtte fra Hist. I tillegg kommer gratis leie av lokaler på Kalvskinnet. Avisa mottar også driftsstøtte fra Hint og DMMH.

Ifølge Volden har Hist vært i kontinuerlig dialog med Hint og DMMH om Høgskoleavisa. Det er lagt opp til at det skal fattes sammenfallende vedtak om avisas driftsstøtte fra de ulike utdanningsinstitusjonene.

Vurderer flere modeller

Kommunikasjonssjef Morten Thoresen ved Hist har fått i oppgave å utrede mulige modeller for fortsatt avisdrift med høgskolen som dekningsområde.

Han sier til Universitetsavisa at han skal legge fram flere alternativer for høgskolestyret i løpet av vinteren eller våren neste år. Det er sannsynlig at det ikke fattes noen beslutning før den ventede stortingsmeldingen om strukturen i universitets- og høgskolesektoren kommer.

— Jeg er tilhenger av å ha en fristilt avis og er opptatt av å ta med den modellen videre. Om vi kommer til å legge ut avisdriften på anbud, eller finne andre løsninger, vil vise seg, sier Thoresen.

Om det skulle bli en anbudsprosess, vil Høgskoleavisa AS ha anledning til å sende inn anbud på lik linje med andre interessenter.

Misnøye med avisa

I forslaget til vedtak sies det ikke noe om at Hist ønsker å fortsette samarbeidet. Det sies heller ikke noe om at den ulovlige kontrakten kun er en formalitet de ønsker å rette opp i. Det har tidligere vært uttrykt misnøye med avisa fra flere hold.

— Mange ansatte oppfatter avisa som et viktig talerør, men det har også vært kritiske røster til innholdet og profilen, sier Thoresen.

Tidligere i år vedtok Studentparlamentet ved Hist en resolusjon der de fremmet et ønske om at Høgskoleavisa skal gå over til en nettbasert løsning. Samtidig ønsket de blant annet at det opprettes et redaksjonsråd hvor studentene er representert.

Hints støtte til Høgskoleavisa, som i 2014 er på 540.000 kroner, har flere ganger vært oppe til vurdering i styret. Sist var det studentene som ønsket å fjerne avisa.

— Avisa er etter vår mening et medium utgått på dato. Den trykkes på papir, har en lite oppdatert og funksjonell nettside, samt at den leses svært lite av studentene. I tillegg inneholder den lite relevant stoff for den jevne HiNT-student.

Det skrev Bjørn S. Hojem, leder for Studentorganisasjonen ved HiNT, i et brev til rektor Steinar Nebb - ifølge Trønder-Avisa.

HiST tar selvkritikk

Volden sier at det ikke har vært høgskolens intensjon å finansiere avisen gjennom årlig støtte.

— Driftsstøtten var ment som oppstartsmidler og avisa skulle finansieres av annonser etter hvert, men slik ble det ikke, sier Volden.

— Hvem har ansvar for at dere har hatt en ulovlig kontrakt i 15 år?

— Det var Hist sitt ansvar at avtalen ikke ble riktig den gang den ble inngått. Samtidig som vi var i ferd med å undersøke saken selv, fikk vi spørsmål fra Riksrevisjonen om å undersøke lovligheten i avtalen, sier økonomidirektøren.

«Høgskoleavisa har vært et viktig organ for å formidle informasjon for høgskolen både internt og eksternt. Rektor legger frem en ny sak i 2015 som beskriver hvordan, og i hvilken form tilsvarende kommunikasjonen skal foregå etter termineringen av avtalen med Høgskoleavisa», heter det avslutningsvis i vedtakssaken som behandles fredag.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS