styremøte agder

Avspark for ny strategi og budsjett for neste år

Fordeling av budsjettet for 2024 er en av sakene på styremøtet ved Universitetet i Agder onsdag.

Styret ved Universitetet i Agder skal fordele bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet på enhetene under møtet onsdag. Her fra styremøtet14. juni 2023.
Publisert

Universitetsstyret ved Universitetet i Agder (UiA) har møte på campus i Kristiansand onsdag 22. november. Møtet kan følges her direkte fra kl. 9.

Styret skal blant annet fordele 1,86 milliarder kroner på enhetene ved universitetet. Dette er UiAs bevilgning for 2024, slik det framgår av regjeringens forslag til statsbudsjett.

I summen inngår en økning på 20,8 millioner kroner fordi de søknadsbaserte tilskuddsordningene som i dag ligger under Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse skal overføres til institusjonene. På den annen side får UiA et kutt på 19,6 millioner i inndragning til satsinger. I tillegg får UiA et kutt på 5,2 millioner fordi regjeringen regner med at man skal få inntekter fra utenlandsstudenter som må betale studieavgift, men ifølge styrepapirene ser UiA dette som et rent kutt.

Styret skal også sparke i gang arbeidet med en ny strategi for UiA. Dagens strategi med visjonen «Samskaping for fremtidens kunnskap» gjelder ut 2024 og planen er å vedta en ny strategi for perioden 2025—28 på styremøtet i juni.

På sakskartet

 • Dialogmøte med Studentorganisasjonen i Agder (STA) 
 • Plan og internfordeling 2024
 • Prosess for UiA strategi 2025—2028
 • Fastsetting av revidert mandat for universitetets forsknings- og innovasjonsutvalg og universitetets utdanningsutvalg 
 • Justering av Retningslinjer for sakkyndig utvalg ved Universitetet i Agder 
 • Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder 
 • Oppnevnelse av medlemmer til forskningsetisk utvalg
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Forlengelse av kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II innen IKT ved Fakultet for teknologi og realfag
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II innen IKT ved Fakultet for teknologi og realfag
 • Forlengelse av kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II innen matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag
 • Forlengelse av kallelse til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II i industriell matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag
 • Informasjonsutveksling

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS