seksuell trakassering

Avviser ikke kartlegging, men vil sjekke om andre undersøkelser kan brukes

Styret i Universitets- og høgskolerådet sier ikke tvert nei til en nasjonal kartlegging av seksuell trakassering, men vil først finne ut om dagens arbeidsmiljø­undersøkelser kan brukes.

Temperaturen steg på styremøtet i universitets- og høgskolerådet da spørsmålet om en ny kartlegging av seksuell trakassering ved universiteter og høgskoler kom på bordet.
Publisert Oppdatert

Ifølge vedtaket på styremøtet på Lysebu i Oslo fredag ser Universitets- o9g høgskolerådets (UHR) styre behovet for et oppdatert nasjonalt datagrunnlag om forekomsten av seksuell trakassering blant ansatte ved universiteter og høgskoler.

Topplederne som sitter i styret er likevel ikke sikre på at en nasjonal kartlegging som Kif-komiteen etterspør er svaret. Styret ber derfor administrasjonen i UHR om å se på om eksisterende undersøkelser kan brukes, eller om det trengs en ny kartlegging, og så komme tilbake til styret på et senere møte.

Med eksisterende undersøkelser menes arbeidsmiljøundersøkelsen Ark, som brukes av 22 universiteter og høgskoler. Styreleder Sunniva Whittaker viste til Ark-konferansen i Bergen denne uken, der det ble lansert et nytt batteri spørsmål i undersøkelsen om psykologisk trygghet og uakseptabel oppførsel. 

Kostnader versus nytte

— Er det da nødvendig å ha en egen uavhengig kartlegging, spurte Whittaker, som også er rektor ved Universitetet i Agder (UiA).

Hun påpekte også at ved forrige nasjonale kartlegging, der arbeidsgruppen ble leder av tidligere UiA-rektor Frank Reichert, satt UiA igjen med mye av regningen og måtte ut med 1,5 millioner kroner.

— I nåværende økonomiske situasjon er ikke det noe UiA kan ta på seg, sa Whittaker.

— Vi må gjøre en kost-nytte-vurdering av en ny kartlegging, sa hun.

Bekymret for signaleffekt

Flere i styret var bekymret for den negative symboleffekten som UHR ville skape ved kontant å avvise forespørselen om en kartlegging, slik generalsekretær Nina Sandberg innstilte på.

— Seksuell trakassering er en av de største truslene mot arbeidsmiljøet vårt. Her har ikke vår sektor et godt rykte og vi må ikke risikere at vi mistenkes for at vi ikke tar dette på alvor. Om ikke kartleggingen som Kif-komiteen etterspør er svaret, så trenger vi uansett skikkelige, nasjonale data på dette, sa Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger.

Rektor Christen Krogh var også bekymret for signaleffekten ved å ikke ønske en nasjonal kartlegging.

I innstillingen argumenterte generalsekretæren med at UHR verken hadde kompetanse eller ressurser til å gjennomføre en kartlegging av seksuell trakassering.

— Undersøkelsen kan gjennomføres av noen andre, og så kan vi se en proporsjonal fordeling av kostnadene mellom institusjonene, foreslo Krogh.

Hennum: Ønsket mer

Kif-komiteens leder Ragnhild Hennum hadde ønsket noe mer forpliktende fra UHR-styret.

— Jeg synes det er positivt at styret ikke fulgte innstillingen og avviste forslaget om en ny nasjonal kartlegging. Jeg hadde imidlertid ønsket meg et tydelig og mer forpliktende vedtak, sier hun,

Uklart om Ark

Flere påpekte også det problematiske ved å bruke Ark-undersøkelsene som en nasjonal kartlegging. Blant annet deltar ikke alle universiteter og høgskoler, undersøkelsen gjennomføres på ulike tidspunkter og resultatene er ikke åpent tilgjengelige for andre enn den enkelte institusjonen.

På den annen side påpekte rektor Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet at den store styrken ved Ark er at resultatene her forplikter til oppfølging.

Nå skal administrasjonen i UHR sjekke ut de praktiske sidene ved å basere seg på arbeidsmiljøundersøkelsen Ark, om det i det hele tatt er mulig og eventuelt foreslå andre tiltak. Så vil styret få saken på bordet på nytt og bestemme om de vil gå for en ny kartlegging.

Etter styremøtet sier Klaus Mohn til Khrono at han er fornøyd med vedtaket.

— Vedtaket dro dette i riktig retning. At behovet for en nasjonal data på seksuell trakassering er der, er det ingen tvil om, sier han.

Endringslogg: Saken er oppdatert kl 17.40 med kommentar fra Ragnhild Hennum.

Det nye styret i universitets- og høgskolerådet hadde sitt første møte på Lysebu fredag 1. september.
Powered by Labrador CMS