Utdanningsinstitusjonene i Norge må sette strengere krav til samarbeidspartnere om deres fokus på miljø og bærekraft og hvordan de bidrar til å oppnå bærekraftsmålene, skriver nestlederkandidat til Norsk studentorganisasjon, Felipe Fawcett Garcia. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Studentbevegelsen må ta større ansvar for bærekraftsmålene

Bærekraft. Det ligger et enormt potensial til grunn når 193 uavhengige land klarer å enes om en arbeidsplan på 17 mål og 169 delmål. Det potensialet kan studentbevegelsen og NSO utnytte sammen, skriver nestlederkandidat til NSO.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor vedtok sentralstyret i Norsk studentorganisasjon (NSO) resolusjonen «Utdanningsinstitusjonene må ta ansvar for bærekraftsmålene». Resolusjonen presiserer viktigheten av bærekraftsmålene i høyere utdanning, både i forskning og undervisning. Viktigst av alt krever den at utdanningsinstitusjonene i Norge tar en aktiv rolle i å oppnå dem.

Tidligere denne måneden arrangerte Universitet i Bergen sin andre bærekraftkonferanse. I år var det spesielt fokus på universitetenes rolle i opplysningen og implementeringen av bærekraftsmålene i samfunnet.

Jeg ønsker å se studentdemokratier stille krav om økt fokus på bærekraftsmålene i utdanning og bærekraftig drift av institusjonene.

Felipe Fawcett Garcia

Det var bred enighet under konferansen om at studieprogram og emner må ha større fokus på bærekraftsmålene og hvordan studentene kan bruke dem i deres utdanning og videre i livet. Men hva betyr dette? Hva er bærekraftsmålene og hva har de med oss å gjøre?

Bærekraftsmålene, også kjent som« Agenda 2030», ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015. Disse 17 målene skal bidra til at alle verdens land kan mobilisere seg for å utrydde alle former for fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringene. Skal vi nå målene må vi se dem i sammenheng med hverandre. For å oppnå målet om likestilling mellom kjønnene må vi samtidig jobbe for å oppnå målene om god utdanning og mindre ulikheter. Samarbeid er essensielt i oppnåelsen av bærekraftsmålene.

Diskusjonen om bærekraftsmålene og hvordan vi skal jobbe sammen om dem er lang og komplisert. Det er rimelig å sette spørsmål ved tiltakene. Er de ambisiøse nok, løser de problemene vi faktisk står overfor, er de «gode nok»? Personlig savner jeg mange problemstillinger og tiltak jeg tror hadde vært fornuftige.

Likevel er det viktig å anerkjenne at det ligger et enormt potensial til grunn når 193 uavhengige land klarer å enes om en arbeidsplan på 17 mål og 169 delmål. Det potensialet kan studentbevegelsen og NSO utnytte sammen.

Om vi skal stille krav til hvordan utdanningsinstitusjonene skal jobbe med å oppnå bærekraftsmålene, må vi lede an med et godt eksempel. Det er positivt at flere studentpolitikere deltar på bærekraftskonferansen og er med i debatten på hvordan akademia kan bidra til å oppnå målene, men studentbevegelsen må også jobbe for å inkludere sine medstudenter i dette oppdraget. Dette bør alle studentdemokratiene og NSO jobbe sammen om.

De kommende årene ønsker jeg å se en studentbevegelse som samarbeider med hverandre og med utdanningsinstitusjonene for å implementere bærekraftsmålene i deres strategier, handlingsplaner og studentenes utdanning. Eksempler på dette er NTNU, som har bærekraftsmålene integrert i sin strategi, og Universitetet i Bergen (UiB) som har opprettet emnet FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann.

Jeg ønsker å se studentdemokratier stille krav om økt fokus på bærekraftsmålene i utdanning og bærekraftig drift av institusjonene. Studentdemokratiene bør sette krav til institusjonene om at all fremtidig campus skal som hovedregel bestå av nullutslippsbygg for å redusere deres klimafotavtrykk og være et forbilde for resten av samfunnet. Utdanningsinstitusjonene i Norge må sette strengere krav til samarbeidspartnere om deres fokus på miljø og bærekraft og hvordan de bidrar til å oppnå bærekraftsmålene.

Flere universiteter har meldt at de vil være med å skape en for «best practices» i universitetenes jobb med bærekraftsmålene, med et spesielt fokus på utdanning. Denne plattformen har som mål å være ferdig til bærekraftskonferansen i 2020. Her må studentdemokratiene være involvert for å sikre våre krav til miljøet og den bærekraftige utviklingen av vår utdanning.

Samarbeid mellom studentdemokratiene og NSO er noe jeg er svært opptatt av og som jeg ønsker å se mer av, ikke bare når det kommer til samarbeid om bærekraftsmålene, men saker som angår oss alle nasjonalt og internasjonalt.

Derfor velger jeg å stille til nestleder av NSO, for å skape en sterkere og tettere studentbevegelse som klarer å samarbeide og oppnå gjennomslag for de store sakene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS