arendalsuka

Bare prat eller grønt skifte?

Arendalsuka er i gang og mandag ettermiddag er spørsmålet hvordan akademia, arbeidsliv og politikere kan samarbeide for å få til det grønne skiftet.

Arendalsuka har 10-årsjubileum i år. og 1088 arrangemnenterc er meldt inn.Her fra Langbrygga i Arendal under en tidligere uke.
Publisert

Arendal (Khrono). Universitets- og høgskolerådet (UHR) har vanligvis et stort arrangement på Arendalsuka. I år er er det et mer nedtonet arrangement i samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Universitetet i Agder (UiA), men temaet er i hvert fall stort:

«Kompetanse for det grønne skiftet kommer ikke av seg selv. Hvordan samarbeide for bedre resultat?»

Blir det mest prat og lokale initiativer, eller kan vi få til noe som faktisk gir resultater, spørres det.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim deltar i debatten om politikernes ansvar og akademias og arbeidslivets rolle for å få til grønn omstilling. Påtroppende generalsekretær i UHR Nina Sandberg deltar, fortsatt i rollen som Arbeiderparti-politiker, sammen med dekan Marit Reitan ved NTNU, Gjermund Løyning fra NHO og forsker Dorothy J. Dankel ved Universitetet i Bergen.

Statråd Henrik Asheim er i Arendal mandag og deltar i debatten om samarbeid for et grønt skifte. Foto: Siri Øverland Eriksen

Spørsmålene til diskusjon er:

  • Er initiativene varslet i stortingsmelding om arbeidslivsrelevans tilstrekkelige?
  • Hvordan kan politikerne i større grad legge til rette for at vi skal få til et grønt skifte?
  • Hvordan kan akademia ligge i forkant i denne svært raske utviklingen?
  • Hvordan kan bedrifter og offentlig sektor bedre inkorporere grønn kunnskap og samarbeid med universiteter og høyskoler?
  • Trenger vi nye studieprogrammer med utgangspunkt i grønn kunnskap?

Her kan du følge dette arrangementet som starter 17.30:

Powered by Labrador CMS