Svar fra rektor og dekan

Behandler klagesak om uredelighet som et varsel

UiS-rektor Klaus Mohn får kritikk for ikke å ivarta forskerne sine godt nok, etter at en oljekonsulent har klaget på historieforskning ved universitetet. Rektor mener han ivaretar både klager og forsker.

— Som et åpent universitet med et regelverk for forskingsetikk, er det vår oppgave å møte innvendinger mot våre aktiviteter ansvarlig og ryddig, sier rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Neste uke vil dekan Odd Magne Bakke ved UiS konkludere om han anbefaler at klagen på den fem år gamle vitenskapelige utgivelsen om Alexander Kielland-ulykken skal sendes videre til Forskningsetisk utvalg, eller avvises.

Klagen om påstander om uredelighet i forskningen ble første gang kjent internt ved UiS i oktober i fjor.

Fakta

Alexander Kielland-ulykken 1980

  • Boligplattformen «Alexander L. Kielland» kantret 27. mars 1980 da ett av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø.
  • Av 212 personer om bord omkom 123, og 89 ble reddet. Ulykken skjedde på Ekofiskfeltet i Nordsjøen.
  • Professor Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger har forsket på Kielland-ulykken siden 2014.
  • I 2016 ga hun sammen med fire andre forskere, Ellen Kongsnes, Else M. Tungeland, Hans-Jørgen Wallin Weihe og Christer D. Daatland, ut boken Råolje: «Alexander L. Kielland»-ulykken. Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene
  • Konsulent i oljebransjen, Graeme Dick, leverte høsten 2020 inn en omfattende klage på boken og beskylder forskerne for uredelighet, forfalskning og fabrikkering.
  • Universitetet i Stavanger vurderer nå om klagen skal sendes til behandling i Forskningsetisk utvalg ved universitetet.
  • Kielland-nettverket, som representerer etterlatte, overlevende og berørte fra ulykken ble etablert i 2017, har øvet et press på myndighetene om ny gransking av Kielland-ulykken.
  • Sommeren 2019 - blant annet med bakgrunn i boken Råolje, vedtok Stortinget at Riksrevisjonen skal gjennomgå myndighetens behandling av ulykken.
  • Riksrevisjonen leverer sin rapport til Stortinget 9.mars 2021.
  • Kilde: SNL / Khrono

Forventer støtte

Fagforeningen NTL forventer at UiS støtter sine egne forskere og mener Klaus Mohn burde har avvist uredelighets-anklagene i utgangspunktet.

— Som et åpent universitet med et regelverk for forskingsetikk, er det vår oppgave å møte innvendinger mot våre aktiviteter ansvarlig og ryddig, og på en måte som ivaretar alle parter i saken, skriver rektor Klaus Mohn i en e-post til Khrono.

— Hva tenker du om at noen opplever det som om du er mer imøtekommende til oljesektoren enn til dine egne kritiske forskere?

— Dette er total skivebom. Om det er noen som har fått motbør for kritiske utfall mot olje- og gassnæringa, så er det vel meg. Ellers har vi prosedyrer som sikrer at egne ansatte skal bli godt ivaretatt, også når det gjelder saker rundt forskningsetikk.

— NTL mener også at måten rektor svarte klager og oljekonsulent Graeme Dick på - da rektor i november lovet å sende klagen over til behandling i Forskningsetisk utvalg, har lagt føringer for UiS' og dekanens håndtering av saken, og gjort det vanskeligere for dekanens saksbehandling i etterkant. Hva har du å si til det?

— Våre prosedyrer innebærer at slike saker først skal vurderes på fakultetsnivå, og at det er dekan som avgjør eventuell innmelding til Forskingsetisk utvalg. At jeg etterlot et annet signal i den innledende korrespondansen beklager jeg, men saken kom raskt inn på det rette sporet.

Følger regler og retningslinjer

— Tidsskriftet til Arbeiderevegelsens arkiv har fått tilsvarende klage som UiS, men avvist den og oppfordret til debatt om innholdet i boken/forskningen. Burde ikke UiS gjort det samme?

— Vi har regler og retningslinjer som innebærer at denne type varsel i første omgang skal vurderes av ledelsen ved fakultetet. Dette utelukker ikke utfall som det fra Arbeiderbevegelsens arkiv, svarer rektor Mohn.

Både klageren Graeme Dick og hans kollega i konsulentselskapet Reflekt AS i Stavanger Mike Pallard, skriver i sin presentasjon på hjemmesiden til selskapet at de foreleser og sensurerer (Pallard red.mrk) ved Universitetet i Stavanger.

— Hva slags engasjement og aktiviteter Dick og Pallard har for UiS er jeg ikke kjent med, svarer Klaus Mohn.

To inhabile i behandlingen

Khrono har også spurt rektor Mohn om han vet hvem sivilingeniør og privat konsulent i olje- og gass-sektoren Graeme Dick representerer i denne klagen utover seg selv.

— Nei, jeg har ikke hatt grunn til å tro at han representerer andre enn seg selv.

Rektor Mohn sier at han selv ikke kjenner Graeme Dick.

— Jeg kjenner ikke Graeme Dick, og kjenner heller ikke til felles bekjente. Det jeg kjenner til er at vår prorektor Merete Vadla Madland har sagt seg inhabil i saken fordi hun har en medarbeider som kjenner Graeme Dick.

Forskningsdirektøren ved UiS, Kjersti Melberg, som til daglig også er sekretær for Forskningsetisk utvalg ved universitetet, har også erklært seg inhabil i denne klagesaken. Tidligere forskningsdirektør, Troels G. Jacobsen, er derfor satt inn for å håndtere en eventuell klagesak dersom den skulle gå videre til Forskningsetisk utvalg, opplyser Jacobsen til Khrono.

Dekan ved UiS, Odd Magne Bakke, her under rettssaken mellom UiS og historiker Nils Rune Langeland i desember 2018.

Dekan Odd Magne Bakke ved UiS håndterer klagesaken av historieforskningen om Kielland-ulykken. Han ønsker ikke å kommentere saken i detalj.

— Dekanens mandat i denne saken er å konkludere med om klagen skal sendes videre til Forskningsetisk utvalg til behandling eller avvises, sier Bakke og understreker at han følger universitetets retningslinjer for håndtering av varsel om mulige brudd på forskningsetiske normer.

Innstilling ferdig neste uke

— Har du konkludert?

— Jeg er i ferd med å skrive en uttalelse som jeg regner med skal være ferdig neste uke. Der vil jeg enten avvise klagen eller konkludere med å sende den over til forskningsetisk utvalg for videre håndtering.

— Fagforeningen NTL forventer at UiS-ledelsen støtter forskerne sine i en slik sak?

— Det får stå for fagforeningens regning. Jeg går grundig inn i denne saken, og håndterer den som et varsel, sier Bakke.

— Fagforeningen mener også at Klaus Mohns svar til klageren har lagt føringer for saken som har gjort det vanskeligere for deg å håndtere den. Kjenner du deg igjen i det?

— Nei, det gjør jeg ikke.

Bakke sier han er kjent med at Arbeiderbevegelsens arkiv, som har fått en tilsvarende klage som UiS, har avvist denne, men ønsker ikke å kommentere mer utover det.

Riksrevisjonen 9.mars

Riksrevisjonen legger fram sin gjennomgang av Alexander Kielland-ulykken for Stortinget 9.mars. Dekan Bakke mener han vil være ferdig med sin konklusjon innen den tid. Stortinget ba Rikrevisjonen gå gjennom statens håndtering av ulykken på nytt, blant annet basert på de mange stemmene som kom fram gjennom historieforskningen til professor Marie Smith-Solbakken.

Alvorlig anklage

Vitenskapelig uredelighet omfatter de mest alvorlige sakene en forsker kan være anklaget for og er definert i forskningsetikkloven § 8 andre ledd:

«Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.»

Dersom dekan Bakke konkluderer med at saken skal sendes over til behandling i Forskningsetisk utvalg ved UiS vil det være andre gang siden 2016 at utvalget har en sak oppe til vurdering.

Powered by Labrador CMS