høgskolen i innlandet

Bekymret både for studenter og ansatte

Høgskolen i Innlandet skal behandle kvalitetsrapport for 2020 på sitt styremøte fredag 12. mars. Konsekvenser av pandemien er et punkt i rapporten.

Kvalitet og årsrapporter skal diskuteres på styremøtet ved Høgskolen i Innlandet fredag.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Blant sakene for Høgskolen i Innlandet fredag ligger det en kvalitetsrapport for 2020.

I rapporten blir det gitt uttrykk for at man er bekymret både for studenter og ansatte i forlengelse av koronapandemien og konsekvenser av denne.

— Studentene er særlig rammet med omlegging til digitale arbeidsformer, nedstengning av studiested i perioder og stadige endringer og ny informasjon. Vi ser også av studiebarometeret at kun en liten del av studentene i sektoren (19 prosent) hadde tilgang til ett egnet arbeidssted da studiestedene stengte ned våren 2020. Høgskolen er særlig bekymret for studentens sosiale og faglige læringsmiljø, heter det i rapporten.

— Betydelig slitasje

Det heter videre i rapporten at høgskolen også ser en betydelig slitasje i ulike deler av institusjonen.

— Gjennomføring av undervisning på digitale flater og ivaretakelse av studenter som ikke er fysisk til stede, kombinert med stadige tilpasninger til nye føringer fra nasjonalt hold, er svært krevende. Dette betyr ikke at det ikke finnes lyspunkt, understrekes det i rapporten. Og det legges til:

— Det gjøres svært mye godt kvalitetsarbeid ved vår høgskole, men det er vanskelig å drive systematisk utviklings-arbeid under disse forutsetningene, utover å løse de akutte utfordringene man opplever fra uke til uke.

Over 1400 flere studenter

Høgskolen i Innlandet tok opp 1400 flere studenter høsten 2020 sammenlignet med høsten 2019, en økning på 10,1 prosent. Deler av økningen skyldes studieplass-tildeling knyttet til koronapandemien.

I samme periode ble antall årsverk totalt økt med 3,3 prosent og årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF årsverk) økte med 4,7%.

Ser man på tall fra 2017, har studentmengden økt med 13,3 prosent.

Det er fra før av kjent at Høgskolen i Innlandet har svært mange studenter per faglig ansatt, sammenlignet med andre høgskoler og universiteter.

Tall for 2020 fem høgskoler og universiteter

Kategori HINN OsloMet USN NU UiS
Studenter totalt1598721905180611146212411
Årsverk totalt10942217178213421611
Årsverk UFF693143311958711022
Andel UFF/Årsverk totalt63,3 %64,6 %67,1 %64,9 %63,4 %
Andel registrerte studenter per UFF årsverk23,115,315,113,212,1
Andel registrerte studenter per årsverk totalt14,69,910,18,57,7

Kilde: Kvalitetsrapport 2020, Høgskolen i Innlandet

Dette skyldes flere forhold, og kan delvis forklares med at høgskolen har et høyt antall studieplasser innen studiekategorier med lav finansiering, heter det i rapporten og man legger til:

— Det er likevel slik at en økning i antall studenter kombinert med et allerede høyt trykk per ansatt, samlet gir en større arbeidsbelastning for alle ansatte.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Dagsorden for styremøtet

(Du kan følge møte her, bruk eventuelt passord 492732.)

Vedtakssaker

 • Innkalling og agenda, møte i Høgskolestyret
 • KVALITETSRAPPORT 2020
 • Forslag til endring i Forskrift for graden ph.d. ved HINN
 • Årsrapport for 2020 fra Høgskolen i Innlandet
 • Strategi for HINN 2021-2016

Orienteringssaker

 • Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK - rapport og status i arbeidet
 • Årsrapport fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 2020

Referatsaker

 • Protokoll Høgskolestyret 16.02.2021
 • Oversendelse av utkast til rapport - akkreditering av Master i økonomi og ledelse med hovedprofil Business Analytics ved Høgskolen i Innlandet
 • Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet
 • Verksemds- og økonomiinstruks for statlege universitet og høgskular
 • Informasjon om koronatiltak som gjelder fra 22. februar 2021 kl. 24.00
 • Internrevisjon i statlige virksomheter - Ber om ny vurdering
 • Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet
 • Statsbudsjettet 2021 Kap. 260 post 50 og 70, tilskuddsbrev universiteter og høyskoler, lønn til studenter
Powered by Labrador CMS