forskning

Ber næringslivet om å trø til: — Norge trenger dette

På sikt er målet at tre prosent av Norges brutto nasjonalprodukt gå til forskning og utvikling. To av disse prosentene skal komme fra næringslivet. Nå lanserer regjeringen en strategi for å få dette til.

Satsrådene Cecilie Myrseth og Oddmund Hoel lanserte regjeringens nye strategi for å øke næringslivets FoU-innsats i årene som kommer.
Publisert Oppdatert

Regjeringen ønsker å stimulere til økt satsing på kunnskap fra næringslivet.

Fakta

Dette er regjeringens tre hovedgrep for å øke andelen FoU i næringslivet

  1. Legge til rette for at næringslivet har tilstrekkelig med kompetanse.
  2. Legge til rette for en god balanse i de økonomiske virkemidlene rettet mot å fremme investeringene i næringslivet i forskning og utvikling.
  3. Legge til rette for at samfunnet får nytte av den kunnskapen som blir skapt

Kilde: Regjeringen

Det formidlet næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) under et lanseringsarrangement for den nye strategien på Maritime Robotics i Trondheim tirsdag.

— Den grønne omstillingen vi må gjennom, øker behovet for nye løsninger, mer digitalisering og teknologiutvikling. Næringslivet har en helt sentral plass i å utvikle ny kunnskap og sørge for at den spres og tas i bruk, uttalte Myrseth, ifølge en pressemelding.

— Sikre trygge rammevilkår

Oddmund Hoel poengterte videre at Norges framtid er å konkurrere på kunnskap og innovasjonsevne.

— Det er forskning, kunnskap og kompetanse som har muliggjort de store industrieventyrene — fra vannkraft, aluminium og olje, til havbruk, sa statsråden, før han fortsatte:

— Vi har laget denne strategien fordi Norge trenger at næringslivet selv skal investere mer i forsking og utvikling. Men det vi kan gjøre fra offentlig side, er å sikre trygge rammevilkår for at næringslivet kan investere i forskning.

Til Khrono sier Hoel at det har vært en positiv utvikling når det kommer til forskning i næringslivet. Det regjeringen ønsker, er å styrke de positive tendensene.

— Blant annet ønsker vi å hjelpe næringslivet med å øke kompetansen deres. Det kan gjøres med å få inn flere med doktorgrad. Vi har allerede en ordning med nærings-ph.d., og vurderer å styrke denne, sier Hoel.

Cecilie Myrseth under lanseringen på Maritime Robotics i Trondheim.

Flere departementer involvert

På sikt er målet at tre prosent av Norges brutto nasjonalprodukt gå til forskning og utvikling (FoU). To av disse prosentene skal komme fra næringslivet.

— Næringslivet bruker penger penger på forskning fordi de selv har interesse av det. Denne strategien springer ut av at det offentlige i Norge bruker mye penger på forskning, næringslivet mindre. En vekst i penger brukt på forskning må primært komme fra næringslivet, sier Hoel.

Han viser til at det i dag finnes en rekke virkemiddel, både i Forskningsrådet og Innovasjon Norge, som stimulerer forskning i næringslivet. Men det viktige er at pengene blir brukt på best mulig måte, sier statsråden.

— Næringslivet bruker penger på det som gir avkastning i kortsiktig perspektiv. Det er en helt vanlig bedriftstenkning. Men vi er også opptatt av det som lønner seg på lengre sikt. 

Strategien er laget i tett samarbeid med en rekke andre departementer. Dette er avgjørende, mener næringsminister Cecilie Myrseth.

— For å lykkes må vi se politikk i sammenheng. Vi skal få til en grønn omstilling som bidrar til å gjøre det mer lønnsomt for næringslivet å investere i forskning. Større politiske initiativ innen blant annet havvind, hydrogen, helse og utvikling av kunstig intelligens vil også legge til rette for offentlig-privat samarbeid og stimulere til FoU, uttaler hun.

Sak oppdatert 30.mai kl 15.19 med kommentarer fra Oddmund Hoel

Powered by Labrador CMS