Nesna

Ber om millioner for å sørge for studentvelferd på Nesna

— Det ville vært direkte urettferdig om det må subsidieres fra andre studiesteder, sier administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen, i Studentinord.

Campus Nesna skal leve videre, men studentsamskipnaden Studentinord trenger finansiering for tilby godt nok tilbud til studenter igjen på Nesna. Det kommer frem i et brev de har sendt til Kunnskapsdepartementet.
Publisert

Da Nord universitet i 2019 vedtok å legge ned Nesna som studiested innen høsten 2022 begynte også studentsamskipnaden Studentinord med en nedbyggingsfase av tilbudet der. Med helomvendingen fra regjeringen i høst jobber de nå for å sørge for at de har et godt nok tilbud til studentene som kommer til høsten og årene etter.

For å få dette til har de i et brev til Kunnskapsdepartementet redegjort for at de har et finansieringsbehov på totalt 16,8 millioner kroner de neste fem årene.

Det var Helgelands blad som omtalte brevet først.

Uten tildelinger kan øvrige studenttilbud ved Nord universitet og Politihøgskolen i Bodø risikere å måtte ta deler av regningen.

— Vi ønsker å gi et godt tilbud til studenter på Nesna, men det ville vært direkte urettferdig om det må subsidieres fra andre studiesteder. Derfor har vi sendt et brev til departementet der vi forklarer hvor mye i tilskudd vi ser for oss for å kunne tilby et godt nok tilbud der, sier administrerende direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen.

Har boliger fortsatt

Studentinord har i dag 74 studentboliger og 12 treromsleiligheter tilgjengelig for studenter på Nesna. Det ser de for seg skal holde når nye studenter kommer til også. Etter nedleggingsvedtaket i 2019 avsluttet de derimot noe av planlagt utbedringsarbeid på boligene og returnerte med det deler av tilskuddet til Kunnskapsdepartementet. Dette er penger de nå ber om å få igjen. Mange boenheter har stått tomme på grunn av både korona og lavt studenttall de siste årene.

«For å sikre at studentene på Nesna får et godt boligtilbud, og at dette ikke finansieres av øvrige studenter ved Nord universitet og Politihøgskolen avdeling Bodø er det nødvendig med et årlig driftstilskudd på 2,1 MNOK, et oppstartstilskudd i 2022 på 800.000 og tilbakeføring av tilbakelevert tilskudd på 812.000 knyttet til ekstraordinært vedlikehold», skriver de i brevet til departementet.

Kristian Brunsvik Olsen er administrerende direktør i studentsamskipnaden Studentinord.

Brunsvik Olsen understreker ovenfor Khrono at de har forsøkt å komme med et fornuftig estimat av hva de trenger.

— Får vi tilskuddene vi har bedt om så vil det ikke være noe problem for vår del å komme i gang. Det som er vanskelig nå er at vi ikke vet hvor mange studenter som kommer til Nesna de neste årene, men vi håper jo at det er mange nok til at tilbudet kan finansieres av seg selv etter hvert, sier han.

Kantinen tilbake

Samskipnaden for studentene sa allerede i 2018 at de ikke klarte å få økonomien til å gå rundt for sine velferdstilbud for studenter på Nesna. Det førte blant annet til at de sommeren 2018 lot en studentbarnehage bli overtatt av private. De har ingen agenda om å starte den opp igjen. På samme tid lot de også eksterne ta over kantinen på campus. På grunn av økonomi la de nye eierne tilbudet etter kort tid. Men nå ønsker Studentinord å starte den opp igjen.

— For å tilby er godt velferdstilbud er bolig, råd, helse, mat og drikke viktige satsninger for oss, sier direktøren.

I tillegg har de bedt om et tilskudd på 300.000 kroner til rådgivning for psykisk helse. Der har de i dag en ansatt i en 40 prosent stilling på campusene Nesna og Mo i Rana. Totalt har de bedt om 4 millioner kroner i tilskudd i 2022 og 3,2 millioner kroner hvert år etter det frem til 2026.

— Det vanskeligste for oss med Nesna har nok vært uforutsigbarheten. Spesielt for våre ansatte der. Men nå vet vi i hvert fall at det skal være et studietilbud der og da er det lettere å jobbe for å få til noe på Nesna.

Studentsamskipnaden har bedt om avklaring fra Kunnskapsdepartementet innen utgangen av februar.

— Saken er ikke ferdigbehandlet fra vår side. Dette vil bli sett på i en litt større sammenheng, hvor man ser mer helhetlig på planen for Nesna, så derfor har vi ikke besvart brevet ennå, sier avdelingsdirektør Peter Olgyai i departementet til Helgelands blad.

Powered by Labrador CMS