byggeprosjekt

Ber om toppmøte om forsinkelser ved UiT-bygg

Styret ved UiT ber om et toppmøte for å løse krisen som har oppstått på grunn av Statsbyggs forsinkelser ved avdelingen for dyreforsøk.

Styreleder Marianne E. Johnsen ved UiT Norges arktiske universitet er utålmodig og vil løfte forsinkelsene ved avdelingen for dyreforsøk opp på et høyt nivå.
Publisert Oppdatert

Styreleder Marianne E. Johnsen, rektor Dag Rune Olsen og direktør Jørgen Fossland ber om et toppmøte hos forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i et forsøk på å få løst problemene som forsinkelsene ved byggingen av Avdeling for komparativ medisin har skapt.

I avdelingen ved UiTs campus i Tromsø drives dyreforsøk på mindre og større dyr. Avdelingen for mindre dyr (AKM I) hadde vært stengt i over fire år da den åpnet i høst, mens Avdelingen for større dyr (AKM II) må rives og bygges opp på nytt og vil ikke åpne før på sensommeren neste år.

Begge er en del av prosjektet nytt medisin- og helsefagbygg (MH2) i Tromsø, der Kunnskapsdepartementet er byggherre og Statsbygg er prosjektleder. Resten av prosjektet sto ferdig i 2018.

Utålmodig styreleder

Styreleder Marianne E. Johnsen er utålmodig.

— Dette er en alvorlig sak, så hva gjør vi? Det var et etatsstyringsmøte i vår, og så skjer det ikke noe. Jeg synes vi skal be om et møte, og det relativt raskt, sa hun på UiTs styremøte onsdag.

Rektor Dag Rune Olsen viste til at saken har en stor økonomisk side, som er krevende, og at forsinkelsene har ført til store menneskelige konsekvenser for forskningen og forskerutdanningen ved UiT.

Foreløpige beregninger viser at UiTs merkostnader på grunn av forsinkelsene er på rundt 140 millioner. Pengene har gått til leie av alternative fasiliteter for noen av forskerne, til forlengelse av midlertidige kontrakter og til et fond som skal bidra til forskerne kan komme i gang med nye prosjekter etter nedstengningen.

UiT holder nå på med et notat som skal oversendes Kunnskapsdepartementet, der det redegjøres for alle kostnadene som har påløpt ved UiT på grunn av forsinkelsene og hva som kommer til å påløpe framover.

Tok det opp i vår

UiTs ledelse tok opp forsinkelsene ved avdeling for dyreforsøk under etatsstyringsmøtet med daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og ledelsen i Kunnskapsdepartementet i mai. Der påpekte daværende rektor og styreleder Anne Husebekk at forsinkelsene med å få ferdig Avdeling for komparativ medisin er den største utfordringen for forskningen ved UiT. Det samme skrev universitetsstyret i styrets beretning i årsrapportene for 2019 og 2020.

På møtet med ledelsen i departementet ba UiT-ledelsen om en ekstern gjennomgang av byggeprosjektet, men hittil har det ikke kommet noe initiativ.

— Det er viktig at noen uavhengige går gjennom UiTs og Statsbyggs roller i prosjektet. En slik gjennomgang vil få større legitimitet hvis den blir initiert utenfra, sa direktør Jørgen Fossland da han redegjorde for saken på styremøtet.

Selve kostnadene ved å rive og bygge om AKM II er det avklart at prosjektet skal dekke.

«Forstemmende»

Flere i styret påpekte alvoret i saken og tok til orde for en ekstern gjennomgang.

— Det er forstemmende å få innsikt i denne saken. Her må det være mange læringspunkter både for UiT, Statsbygg og Kunnskapsdepartementet, sa eksternt styremedlem Aili Keskitalo.

Styremedlem Ketil Zachariassen kalte saken en verkebyll.

— Jeg tror vi må legge press på å få en ekstern gjennomgang. Det oppfordrer jeg veldig sterkt til, sa han.

Powered by Labrador CMS