Dag Rune Olsen er rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Tar sikkerheten på alvor

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, skriver at de har bedret sikkerheten etter at en rekke gjenstander ble stjålet fra Universitetsmuseet i sommer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I midten av august ble det begått et innbrudd ved Universitetsmuseet i Bergen og uvurderlige kulturskatter ble stjålet. Det har naturlig nok medført en diskusjon om sikkerheten ved museet var tilstrekkelig. Universitetet i Bergen har ansvar for en omfattende samling av kulturminner og –skatter; et ansvar som også er nedfelt i universitets- og høgskoleloven. Forsvarlig lagring og sikring av kulturminnene er sentrale oppgaver i dette forvaltningsansvaret.

Universitetet i Bergen (UiB) tar selvkritikk på at sikringen ikke var tilstrekkelig god til at tyveriet kunne forhindres. Jeg vil likevel understreke at dette konkrete innbruddet kunne skje fordi flere uheldige omstendigheter oppsto på en og samme tid. Vi har både omfattende rutiner og sikkerhetsopplegg som normalt skal hindre nettopp slike innbrudd.

Hvordan kunne dette skje? Gjenstandene som ble stjålet fra de arkeologiske samlingene ved Universitetsmuseet hadde vært oppbevart i magasiner siden 17. mars. Sikkerheten ved magasinene er i utgangspunktet god. Bygningen har sikringer i flere ledd, blant annet skallsikring, bevegelsessensorer og vektertjeneste. I juni ble det imidlertid satt opp stillas i forbindelse med rehabilitering, noe som kunne gjøre det mulig å ta seg inn i de øverste etasjene av bygget. Derfor ble det i forkant av oppussingen gjort en grundig sikkerhetsanalyse. Stillasalarm ble rutinemessig montert og tilbud på ytterligere sikring ble innhentet. Omfattende sikringstiltak utover alarmsikring av stilas var planlagt, men ikke gjennomført. At tiltakene ikke ble iverksatt er en klar systemsvikt hos oss. Universitetet har nå satt i gang et eget prosjekt for å gjennomgå rutiner og system for interkontroll og sikkerhet.

Historien er ellers kjent. Stillaset var utstyrt med alarm tilknyttet vaktsentral. Denne alarmen ble utløst to ganger lørdag kveld den 12. august og bygget ble begge ganger undersøkt utvendig av vaktselskap uten at noe mistenkelig var og se. Etter innbruddet ble det umiddelbart iverksatt en rekke tiltak for å bedre sikkerheten ytterligere, blant annet gjennomgår vi alle museets lokaler for å sikre at romsikkerheten er god nok.

I 2007 gjennomførte Riksrevisjonen tilsyn av universitetsmuseene i Norge, der det ble pekt på behovet for å sikre bedre forvaltning av samlingene, og styring av universitetsmuseene. Dette har vi fulgt opp, og de siste ti årene har det blitt gjort betydelige investeringer for å trygge og sikre bygg og gjenstander ved UiB.

Håpet er at publikum, museer og samlere rundt om i verden skal være så kjent med verdiene at gjenstandene aldri lar seg omsette, og at skattene finner veien hjem til Universitets-museet i Bergen.

Dag Rune Olsen

Budsjettene til Universitetsmuseet i Bergen er økt, og ledelsen ved museet er styrket med flere ressurser. Det er etablert nye sikre magasin med klimastyring for god samlingsforvaltning i Realfagbygget og i fjellhaller, og moderne konserveringslaboratorium er etablert i Realfagsbygget. Det er satt i gang rehabilitering av bygget til De naturhistoriske samlinger der byggeprosjektet ferdigstilles neste år, med åpning av utstillingene i 2019. Adgangskontrollanleggene til alle universitetets bygg, inkludert museene, har blitt oppgradert, og UiB har styrket sin vektertjeneste. Planlegging av oppgradering av bygget til De kulturhistoriske samlinger ble satt i gang i 2014, og skal gjennomføres etappevis over en fireårs-periode. Første del omfatter tårnbygningen, der innbruddet i august fant sted. Det er også utarbeidet romprogram for et nytt magasinbygg for museet og øvrige samlinger ved Det humanistiske fakultet og Universitetsbiblioteket. Samlet har vi satt i gang sikring og ombygging for flere hundre millioner kroner.

Dette er likevel ikke nok når en vet at nær 400 gjenstander, hovedsakelig fra jernalderen (500 f.Kr til 1030 e.Kr), og særlig perioden vikingtid (800-1030 e.Kr), nå er på avveie. Det er et ansvar som hviler på universitetsledelsens skuldrer. Ved siden av arbeidet med å oppgradere sikkerheten ytterligere, legger vi vekt på å få ut informasjon om de stjålne skattene, både nasjonalt og internasjonalt. Håpet er at publikum, museer og samlere rundt om i verden skal være så kjent med verdiene at gjenstandene aldri lar seg omsette, og at skattene finner veien hjem til Universitetsmuseet i Bergen.

Denne teksten er først publisert i Bergens Tidende.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS