Publisering

Ble trukket for 17 år siden, nå skal skandale­­artiklene merkes

Artikler som ble trukket for årevis siden er fortsatt ikke merket med at de er trukket i informasjonssystemet Cristin. Det skal skje nå, varsles det fra UiO.

Denne artikkelen ble trukket i februar 2006, men er ikke merket som trukket i databasen Cristin.

Brussel (Khrono): Hva i all verden skjedde med artiklene fra en av de mest kjente forskningsskandalene i norsk historie? Eller hva skjedde ikke? Og hvorfor?

I september kunne Khrono avdekke at en rekke forskningsartikler som var trukket på grunn av feil eller juks, fortsatt lå umerket i det nasjonale informasjonssystemet Cristin, som skal samle og tilgjengeliggjøre informasjon om norsk forskning.

Dette gjaldt blant annet flere artikler signert Jon Sudbø, som ble trukket i 2006 og 2007.

Når vi søker igjen fire måneder senere ligger de der fortsatt, like umerket.

Er merket i andre arkiver

Det ble trukket til sammen 13 artikler med Sudbø som eneste eller en av flere forfattere, etter at det ble avdekket at Sudbø hadde diktet opp data. Khrono fant 12 av de 13 i Cristin, ingen av dem merket med at de er trukket.

— Jeg trodde de var ute av våre arkiver, sa daværende prodekan Jens Petter Berg ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, der Sudbø hadde sin annenstilling, den gang.

Fire måneder senere varsles det fra UiO at artikler som er trukket skal merkes i Cristin-systemet.

— Vi vil gå inn i systemet og manuelt skrive at artiklene er trukket og sørge for at dette legges inn i rutinene, skriver avdelingsdirektør Ingrid Sogner i forsknings- og innovasjonsadministrasjonen ved UiO i en e-post til Khrono.

Skal bli mulig å merke automatisk

Manglende merking gjelder altså ikke bare Sudbø-artiklene. Om du søker opp forskere i Cristin i dag får du også opp artikler som eventuelt er trukket, uten at det er opplyst om det.

— Utfordringen i dag er at det er ikke et godt system for å håndtere tilbaketrekninger og visninger av det på vår side. Det er vi gjort oppmerksomme på og skal følge opp, sa avdelingsdirektør Frode Arntsen i Sikt, som har ansvar for Cristin, til Khrono da vi skrev om dette i september.

Ingrid Sogner viser til at det nå utvikles et nytt system.

— I det nåværende systemet Cristin er det ingen mulighet til å automatisk merke artikler som trekkes. Det er blitt lovet at dette skal ivaretas i det nye systemet NVA/Cris. Det beste hadde vært om informasjonen kommer automatisk fra ‘The Retraction Watch Database’ som innehar oversikten over alle tilbaketrukne artikler, skriver Sogner til Khrono.

Anbefaler ikke fjerning

Mens de ikke har vært merket i Cristin, viser et raskt søk at Sudbø-artiklene er merket flere andre steder, som for eksempel denne merkingen av artikkelen som startet det hele, i PubMed. Artikkelen ble trukket av tidsskriftet Lancet i februar 2006.

Sudbø-artiklene skal altså ikke fjernes fra Cristin-systemet, de skal merkes.

Da Khrono før jul var i kontakt med Jens Petter Berg, som var prodekan fram til nyttår, viste han til anbefalinger fra Committee on Publication Ethics (COPE), som skriver at «tilbaketrukkede artikler bør ikke fjernes fra trykte eksemplarer av tidsskriftet (for eksempel i biblioteker) eller fra elektroniske arkiver, men statusen deres som tilbaketrukket bør angis som tydelig som mulig».

Levere videre i andre artikler

Khrono kunne i høst ikke bare avdekke at Sudbø-artiklene som ble trukket i 2006 og 2007 ikke var merket i Cristin-systemet. Vår gjennomgang viste også at de er blitt sitert årevis etter at de ble trukket.

Powered by Labrador CMS