Rektor ved UiB Dag Rune Olsen Foto: Nicklas Knudsen

Tør vi å prioritere kvalitet?

Ambisjonene er klare, men dagens rapporter viser at vi har noe arbeid igjen. Tør vi å prioritere kvalitet i forskning og utdanning, spør rektor Dag Rune Olsen i denne bloggen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag ble Tilstandsrapporten for høyere utdanning og Forskningsbarometeret lagt frem. Tallene viser at det er mye som er bra i Norge men at det også finnes noen klare utfordringer. At ting skal bli enda bedre må være vår klare ambisjon. Organisering og finansiering må støtte opp om disse ambisjonene.

En av hovedutfordringene som blir trukket frem er for dårlig tilslag på EU-midler.

Skal vi lykkes med våre mål er det avgjørende at det er samsvar mellom ambisjoner og virkemidler. For å styrke oss har Universitetet i Bergen (UiB) opprettet et Brussel-kontor som skal styrke vår tilværelse i EU og bistå våre ansatte med støtte inn i viktige prosesser. Dette tror vi er riktig og helt avgjørende for å styrke oss i den stadig sterkere konkurransen om disse midlene.

I lys av de to rapportene er det grunn til å stille spørsmål om det faktisk er samsvar mellom regjeringens ambisjoner og de virkemidler som er i bruk. Jeg har tidligere reist spørsmålet om vi «Tør å prioritere kvalitet i forskning og utdanning?». I lys av disse to rapportene er det kanskje på tide å reise dette spørsmålet igjen? Kvalitet og verdensledende miljøer er ord som går igjen i regjeringens ambisjoner, i kunnskapsministerens syvpunktsplan, i langtidsplan for forskning og høyere utdanning og i Produktivitetskommisjonens andre rapport. Ambisjonene er med andre ord klare – dagens rapporter viser at vi har noe arbeid igjen.

Tilstandsrapporten viser at frafallet i høyere utdanning fremdeles er for høyt. Fremdeles er det bare 40 prosent av bachelorstudentene som fullfører på normert tid. Det er naturlig å tenke at et så høyt frafall henger sammen med kvaliteten vi tilbyr. I Studiebarometeret har mangel på oppfølging og faglig veiledning vært noe av det studentene har vært minst fornøyde med.

Tør vi å prioritere kvalitet i forskning og utdanning?

Dag Rune Olsen

Vi tar det store frafallet på alvor og tror blant annet at studenter som i større grad deltar i undervisningen og som får god faglig oppfølging har større forutsetninger for å fullføre studiene. Derfor har vi ved UiB, som et ledd i oppfølgingen av vår nye strategi, «Hav, Liv, Samfunn», nylig vedtatt en ny handlingsplan for læringsmiljøet. Et av tiltakene som vi har vedtatt der er å sørge for at alle studenter kan ta del i en faglig mentorordning innen 2019.

Vi har allerede bestemt oss for at kvalitet og flere fremragende miljøer er ambisjonen – hvordan vi følger opp vil avgjøre om vi lykkes!

(Innlegget er også publisert på rektors blogg). 

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS