Rektor på Høgskolen i Østfold Hans Blom Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Hans Blom: Vil være en rutinert, tydelig og handlekraftig rektor

Sittende rektor, Hans Blom, skriver at de med ham som rektor i en periode til ved Høgskolen i Østfold vil merke at de får en rutinert, tydelig og handlekraftig rektor med et stort nettverk som er nødvendig for å oppnå gode resultater for institusjonen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1: Hvordan vil studenter og ansatte på Høgskolen i Østfold (HiØ) merke at akkurat du blir rektor?

Med meg som rektor vil ansatte og studenter merke at de har en rutinert, tydelig og handlekraftig rektor med et stort nettverk som er nødvendig for å oppnå gode resultater for institusjonen. Samtidig vil de få en rektor som evner å lytte og involvere studenter og ansatte forut for viktige valg for høyskolen.

Mine ambisjoner for videreutvikling av institusjonen er annerledes enn i min nåværende rektorperiode siden HiØ har utviklet seg betydelig. I fireårsperioden vil jeg særlig vektlegge:

 • Integrering av forskningsbaserte utdanningsløp fra bachelor til master og videre til doktorgradsutdanning
 • Femårig grunnskolelærerutdanning
 • Studentaktiv utdanning og forskning
 • Økt satsing på forskning
 • Økt satsing på internasjonalisering
 • Styrking av vår plass i universitets- og høyskolelandskapet
 • Engasjement og debatt

HiØ er en stor og interessant høyskole som har gode utviklingsmuligheter takket være dyktige medarbeidere og studenter. Jeg ønsker å videreføre det utviklingsarbeidet som vi har igangsatt i inneværende styre- og rektorperiode.

Med meg som rektor vil ansatte og studenter merke at de har en rutinert, tydelig og handlekraftig
rektor.

Hans Blom

Jeg mener at min mangeartede bakgrunn både fra privat (15 år) og offentlig sektor (25 år) og erfaring som dekan, prorektor og rektor gjør meg godt egnet i ny rektorperiode. I tillegg vil jeg nevne noen personlige egenskaper jeg har som er avgjørende for en rektor:

 • Evne til å lytte, og involvere ansatte og studenter forut for viktige valg
 • Motivere til innsats og legge til rette for utvikling
 • Evne til strategisk tenkning
 • Besluttsomhet, fasthet og gjennomføringsevne
 • Nøkternhet som forhindrer bygging av luftslott som ikke lar seg realisere

I min rektorpresentasjon har jeg gitt eksempler på hvordan jeg har vist disse personlige egenskapene i min rektorperiode. Noen stikkord er dobling av antall mastergrader i inneværende styre- og rektorperiode, akkreditering av de to nye femårige grunnskolelærerutdanningene og betydelig satsing på forskning og forskningsformidling som har ført til vesentlig større synlighet av institusjonen. Jeg har også vært rektor i en periode med store endringer i UH-landskapet og bidratt til at Høgskolen i Østfold fortsatt er en selvstendig institusjon.

2: Hvordan tenker dere rundt de store profesjonsutdanningene framfor de andre utdanningene på høgskolen. Skal man prioritere de store fram for de små? Hva vil dere eventuelt prioritere bort?

Alle studiene på HiØ er profesjonsrettet, og det er viktig å ta vare på bredden i utdanningstilbudet. Samfunnet og vår egen region har behov for kandidater med utdanning innenfor et stort profesjonsområde. Det jeg har omtalt i min rektorpresentasjon er at vi skal styrke oss faglig gjennom integrering av forskningsbaserte utdanningsløp fra bachelor-, via master- til doktorgradsutdanning. Da vil vi stå bedre rustet i konkurransen om studenter og ansatte samt ekstern finansiering.

Dette arbeidet er allerede igangsatt. Et eksempel: Vi har på HiØ i en del år vært sterke når det gjelder årsstudier i fremmedspråk og har landets nest største fremmedspråksmiljø (tysk, fransk, spansk) målt i antall registrerte studenter. Nå utreder vi muligheten for å integrere disse årsstudiene i en bachelorgrad i fremmedspråk. Ved å integrere disse «små» studiene i en gradsstruktur ivaretar vi dem samtidig som vi åpner nye veier for våre studenter.

Denne faglige integreringen kan føre til at enkelte halvårs- eller årsstudier opphører, men faginnholdet vil inngå i gradsgivende studier.

Antall masterstudier er fordoblet i inneværende styre- og rektorperiode (fra 7 til 13), og vi søker om akkreditering av ytterligere to masterstudier i løpet av en måneds tid. Jeg vil arbeide for at antall akkrediterte masterstudier i neste fireårsperiode økes, men at porteføljen i større grad enn i dag innrettes mot rekruttering fra relevante bachelorstudier som vi tilbyr.  

En arbeidsgruppe utreder muligheten for å opprette doktorgradsutdanning ved HiØ, og Høgskolestyret skal fatte vedtak om dette i juni. Jeg vil i ny rektorperiode arbeide for at vi får akkreditert minst ett doktorgradsstudium og jobbe mot at vi skal ha minst to til tre doktorgradsstudier ved HiØ innen seks år.
Satsingen på doktorgradsstudier utgjør en del av den nevnte integreringen av studieporteføljen.

3: Er det sannsynlig at Høgskolen i Østfold står alene også om fire år? Er det i så fall en god ting eller en dårlig ting?

Jeg anser det som høyst sannsynlig at Høgskolen i Østfold er en selvstendig institusjon også om fire år. Samarbeid med andre UH-institusjoner blir imidlertid svært viktig. Vi har i 2017 inngått en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet der ett av de tre målene er at vi vil utvikle et konkret utdanningssamarbeid med institusjoner i Oslo/Akershus-regionen. Dette inkluderer utveksling av emner, smidige overganger fra bachelor- til masterstudier, smidige overganger innen grunnskolelærerutdanning og samspill om opptak av doktorgradskandidater.

Vi har et omfattende samarbeid med svenske UH-institusjoner. Dette vil vi videreutvikle og styrke de neste fire årene.

Vi har i dag svært god søkning og opptak til våre studier, og gjennom økt integrering av forskningsbasert utdanningsløp fra bachelor-, via master- til doktorgradsutdanning vil vi stå enda sterkere i konkurransen om studenter og ansatte. Gjennom det pågående «forskningsløftet» ved HiØ skal vi styrke oss som en betydningsfull forskningsinstitusjon. Som en sterk utdannings- og forskningsinstitusjon vil vi stå godt rustet både som selvstendig institusjon, men også være en interessant partner ved en eventuell sammenslåing i fremtiden.

Jeg ser det som en styrke at HiØ fortsetter som en selvstendig institusjon. Vi har korte linjer fra ansatte og studenter til øverste ledelse som gir rom for dialog, videreutvikling og muligheter for raske endringer når dette er påkrevet. Vi fikk akkreditert de to nye grunnskolelærerutdanningene med masterfordypning i norsk, engelsk, matematikk, profesjonsrettet pedagogikk og tysk som viser at vi er en stor og faglig solid høgskole som evner å ta utfordringer og innfri dem.

Men som jeg har nevnt, vil samarbeid med andre UH-institusjoner være avgjørende for videre utvikling og faglig vekst.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS