Ole Petter Ottersen, Rektor UIO. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Føling og feil fra UiO-rektor

UiO-rektor, Ole Petter Ottersen, forteller i sin blogg at NRKs Dagsnytt 18 ga ham en hard landing da han kom hjem fra en konferanse om studentutveksling og flyktningkrise i USA. Ottersen og UiO takket nei til å delta i den samme debatten, han kunne således selv sørget for en mye mykere landing, skriver journalist og programleder i NRK, Fredrik Solvang.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en kronikk på NRK Ytring følger rektor opp med å kalle NRKs dekning av studentboliger til internasjonale studenter trist og skremmende. Ole Petter Ottersen mener også NRK bygger skepsis mot internasjonale studenter og han underbygger dette med svært upresise og til dels feilaktige tall. Det var derfor svært beklagelig at universitetet eller rektor ikke benyttet muligheten til å korrigere det de eventuelt mente var feil.

Rektor Ottersen sendte et utkast til kronikk til NRK Ytring på formiddagen fredag 28. oktober, samme dag som debatten i Dagsnytt 18 han eller kommunikasjonsavdelingen ved universitetet ikke ville delta i. Kronikkutkastet inneholdt flere faktafeil og jeg ba lørdag om oppklaring i faktaene slik at vi kunne føre debatten på et saklig og omforent grunnlag.

Universitetet svarte aldri slik at vi kunne bli enige om faktaene og kildene, i stedet skrev Ottersen bloggen om hvor fortørnet han ble av debatten han avslo å delta i tirsdag 1. desember. Denne inneholder fremdeles flere feil.

70 prosent er helt korrekt

Da jeg begynte med dette journalistiske arbeidet ville undersøke jeg effekten utenlandske studenter har på boligmarkedet akkurat nå i forbindelse med studiestart i høst. Jeg valgte derfor bevisst å spørre studentsamskipnadene hvor stor andel av de ledige boligene som gikk til utenlandske studenter ved siste tildeling. Også fordi andelen utenlandsstudenter varierer veldig sterkt gjennom året, valgte jeg dette tallet, som for Studentsamskipnaden Oslo og Akershus var 70 prosent.

Som redegjort for i artikkelen, forsøkte jeg å få ut den samme andelen fra de andre studentsamskipnadene. Da ikke alle studentsamskipnadene forholdt seg til spørsmålet og i stedet oppga andelen utenlandske studenter av total boligmasse, kunne jeg ikke samle tallene og gi et komplett nasjonalt bilde av hvor mange av de ledige boligene som i høst gikk til utenlandske studenter. Da la jeg tallene for utenlandske studenter oppå antallet hybelenheter og understreket at det var en teoretisk øvelse. Jeg var helt åpen om hva jeg gjorde.

39 prosent svarer på feil spørsmål

Rektor Ottersen presenterer et tall som forteller noe helt annet enn det jeg var ute etter å belyse: Han viser til at 39 prosent av den totale boligmassen en gitt dato, 20. oktober 2016, ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus bebos as internasjonale studenter med boliggaranti og andre utenlandske studenter (vi vil forklare senere hvorfor og er vesentlig her).

Tallet 39 er en stikkprøve og korrekt som et øyeblikksbilde, men det sier lite eller ingenting om det saken skulle kaste lys over: Hvilke boalternativer har norske studenter ved studiestart, hvordan er mulighetene deres for å få seg studentbolig? Dessuten forteller det heller ingenting om situasjonen gjennom året, slik Ottersen gir inntrykk av.

NRK tar selvkritikk

I introen til debatten i Dagsnytt 18, som Ottersen var invitert til, sier programleder (undertegnede) at de utenlandske studentene i Norge har boliggaranti. Det er en overdrivelse, det har rektor Ottersen rett i og jeg tar selvkritikk på det.

Jeg var oppmerksom på forskjellen mellom utenlandske og internasjonale studenter og at «tallet på utenlandske studenter er høyere enn antall innreisende studenter (studenter som reiser til Norge med det formål å studere)» (NIFU, 2013, s. 11). Enkelt forklart er utenlandske studenter i Norge alle utenlandske statsborgere som studerer i Norge, mens internasjonale studenter har kommet til landet kun for å studere. Det er sistnevnte gruppe som har boliggaranti og prioritering hos studentsamskipnadene. Dette burde kommet bedre fram, men: Tallet for internasjonale studenter i Norge finnes ikke, det finnes kun tall for utenlandske studenter (her og her).

Rektors tall forteller ikke alt

Rektor og universitetet presenterer et tall på internasjonale studenter ved UiO verken jeg eller noen andre kunne funnet i noen offentlige statistikker: Av 4276 utenlandske studenter var 1742 dekket av boliggarantien, ifølge Ottersen. Dette er et tall som kun handler om Universitetet i Oslo. Ser man på tildelingsreglementet for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er det flere internasjonale studenter enn dem lærestedene reserverer bolig for som har prioritet.

Med andre ord: Rektor framstiller det som fakta at det kun er de 1742 som blir prioritert, men hos SiO blander de sammen utenlandske og internasjonale studenter i statistikken (som blant annet stikkprøven 20. oktober).

Det betyr at verken rektor eller noen andre kan vite den nøyaktige andelen internasjonale studenter i boligmassen. Etter kontakt med studentsamskipnadene rundt om i landet fikk jeg også klart inntrykk av at et nokså likelydende tildelingsreglement som de har i Oslo og Akershus blir praktisert høyst forskjellig.

Tallene finnes ikke

Derfor er det også av så begrenset interesse hvordan tallene ser ut for én av institusjonene, Universitetet i Oslo. Hvis jeg skulle funnet ut nøyaktig antall internasjonale studenter med boliggaranti, måtte vi ha henvendt oss til om lag 70 universiteter og høyskoler.

Det lå ikke innenfor tidsrammen NRK hadde å gjøre det, dessuten ville ikke en gang dette tallet vært tilstrekkelig: Vi måtte trolig kombinert dette tallet med faktisk antall internasjonale studenter som bor i studentbolig til enhver tid etter tildeling fra studentsamskipnadene og regnet et snitt. Dette var ikke akkurat en overkommelig oppgave sett i lys av hvor vanskelig det var å få ett enkelt sammenlignbart tall fra alle samskipnadene.

Gjetning

Ottersen skriver i bloggen: «Antallet internasjonale studenter som kommer til Oslo og til Norge, er ganske så stabilt. Dette betyr at de nye studentboligene som bygges i årene som kommer, i hovedsak vil tilfalle norske studenter. Det er derfor grovt misvisende å påstå at “utlendingene tar studentboligene”.»

Dette er ren gjetning fra Ottersen. For det første finnes det altså ingen statistikk på internasjonale studenter til Norge, følgelig er det kun en påstand at antallet ligger stabilt. Statistikken viser derimot at antallet utenlandske studenter øker kraftig (her og her). For det andre: At antallet internasjonale studenter ved UiO har ligget stabilt betyr ikke at antallet eller andelen utenlandske studenter som får bolig ved SiO er stabilt.

Kraftig økning i utenlandske studenter er relevant

For det tredje viser tallene at om lag halvparten av de utenlandske studentene kommer fra land utenfor EØS. Tilsvarende liste over landene de utenlandske studentene kommer fra finnes ikke tilgjengelig per institusjon.

For diskusjonen om boligpress er det irrelevant om det studerer 1042 kinesere i Norge uten boliggaranti, men for diskusjonen om internasjonalisering og nytteeffekten av å tilby gratis studier, betyr det noe at antallet utenlandske studenter har vokst med 268 prosent siden år 2000.

Grunnløs påstand om at nye boliger vil gå til norske studenter

Påstanden om at de nye studentboligene som bygges i årene som kommer i hovedsak vil tilfalle norske studenter mangler således totalt dokumentasjon. Det finnes rett og slett ikke tall som forteller hvordan utviklingen i internasjonale studenter i studentboliger er.

Det kan godt være at samtlige av de 2200 planlagte studentboligene ikke vil tilfalle internasjonale studenter, men det kan også hende at veksten i internasjonale studenter på landsbasis har fulgt veksten i utenlandske studenter (som man har tall for).

I en tekst som postulerer å gå i rette med skremmende retorikk og faktafeil fra NRK, er det forstemmende å kunne arrestere rektor på synsing og flere faktafeil.

Nei, man kan ikke sammenligne Norge med Frankrike

I bloggen sin hevder Ottersen videre at «Programleder burde ha visst at det er gjort en rekke beregninger av totalregnskapet for internasjonalisering» hvorpå rektor peker på én fransk studie som viser at Frankrike kommer ut med netto fortjeneste av å motta internasjonal studenter.

Jeg påpekte at det ikke finnes noen forsøk på regne på kostnaden opp mot nytteeffekten av internasjonalisering i Norge. Å trekke inn en enkeltstudie fra Frankrike med alle dets eliteuniversiteter og tiltrekningskraft og gjøre funnene gyldige for Norge, er akkurat så ufaglig og irrelevant som redaktør i Minerva Nils August Andresen skriver her.

NRK tar ikke stilling til politikken

Rektor Ottersen hevder i NRK Ytring-kronikken at NRK skaper konflikt der det ikke er grunnlag for det. NRK er av den oppfatning at det faller innenfor samfunnsoppdraget vårt å formidle informasjon og fakta som går imot en konvensjonell oppfatning av at utslagene av en eller annen politikk er helt i tråd med hensiktene.

I Liberal Liste, UiOs tilsvar til NRK argumenterer studentene for at løsningen på den problemstillingen NRK trekker opp er bygging av flere boliger. Dette tar selvsagt ikke NRK eller jeg stilling til, men både i dagsrevysaken, nrk.no-saken og i Dagsnytt 18-debatten kom dette fram. 

Rektor Ole Petter Ottersen kunne valgt å angripe kildene i saken, som nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe, i stedet for å mistenkeliggjøre NRKs eller mine motiver for å bringe sakskomplekset på banen. Det hadde ført til en mer opplyst og informert debatt om et viktig samfunnsområde.

Les også:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS