utsynsmeldingen

Borten Moe om finansiering: — Det blir en endring fredag

Før Utsynsmeldingen legges frem fredag varsler forsknings- og høyere utdanningsministeren endringer i finansieringen av UH-sektoren. Han tror ikke forslag til omprioriteringer mellom utdanninger vil smerte veldig.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe  på besøk ved Norges Handelshøyskole i Bergen
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er klar på at det kommer endringer i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler i stortingsmeldingen som legges frem fredag. Onsdag startet statsråden et besøk ved Norges Handelshøyskole i Bergen.


Det er stor spenning i universitets- og høgskolesektoren knyttet til stortingsmeldingen «Utsynsmeldingen» som legges frem i statsråd fredag. Det handler mest om en mulig endring i finansieringsmodellen av universitets- og høgskoler og omprioriteringer mellom ulike typer utdanninger for å dekke behovet for arbeidskraft i flere sentrale samfunnssektorer.

Varsler endring

Onsdag startet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe et besøk ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han holder kortene tett til brystet når det gjelder hva som kommer på fredag.

— Det er Kongen i statsråd som skal få denne informasjonen først. Så dere må pent vente til fredag, sier statsråden.

— Men det er knyttet betydelig spenning til finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Kommer det forslag om en dramatisk endring på fredag?

— Det blir en endring, er den korte, men likevel bekreftende kommentaren statsråden vil gi på dette punktet.

Går tom for folk

Når det gjelder utdanning til de yrkene der samfunnets behov er størst er Borten Moe opptatt av at Norge vil gå tom for folk før det er tomt for penger.

— Et av svarene er å utnytte egen befolkning bedre. Det gjelder både den delen som er i arbeid, det er langt de fleste heldigvis. Så er det nå en enorm mulighet til å nå noen av de 30 prosentene som står utenfor arbeidslivet, som en arbeidskraftsreserve, sier Borten Moe.

Han viser til at dersom arbeidslivsdeltakelsen øker fra 70 til 75 prosent, tilsvarer dette 150.000 mennesker.

— Da gjør vi den norske økonomien og den norske verden større og bedre. Og der tror jeg ulike kvalifiserings- og kompetansetilbud spiller en rolle. Det er ikke sikkert alle ender opp her på handelshøyskolen i Bergen. Men det er et stort univers, alt fra fagskoler til doktorgradsavhandlinger, sier statsråden.

Hard prioritering

— Du vektlegger problemet med å gå tom for folk. I den forbindelse har regjeringen poengtert at det ikke utdannes nok personell til flere nødvendige yrker. Samtidig skal det ikke komme mer penger til sektoren. I hvor stor grad må det prioriteres mellom utdanninger?

— Det må helt åpenbart innenfor alle sektorer prioriteres hardere enn hva vi har vært vant til. Nå er det ikke helt riktig at universitets- og høgskolesektoren ikke får vekst. De fikk en realvekst i budsjettet for 2023 i motsetning til mange andre. Dette er en hard prioritering fra regjeringens side slik at vi neste år vil kunne tilby flere studieplasser enn noensinne. Det er jeg stolt og glad over, sier Borten Moe.

Ikke veldig vondt

Deretter må det ifølge ministeren både tilbys god kvalitet og nok studieplasser innenfor de områdene landet har størst behov.

— Parallelt må det fortløpende tenkes gjennom hvordan ressursene utnyttes best mulig.

— Kommer det til å gjøre vondt for noen utdanninger når prioriteringene i Utsynsmeldingen legges frem på fredag?

— Jeg tror ikke det vil gjøre veldig vondt. Dette er uansett en stortingsmelding. Men det sier seg selv at innenfor en ramme der vi er nødt å prioritere hardere av mange årsaker, ikke minst på grunn av demografiske endringer og fremskrivninger av behov som vi har på en del felt, kan det ikke bli like mye vekst over alt.Powered by Labrador CMS