nedleggingstruet

Borten Moe vil ikke redde kunsthøgskole i distriktet

Regjeringen sier nei til studieplasser til Nordland kunst- og filmhøgskole i Lofoten. Dermed henger fusjonen med UiT i en tynn tråd.

Framtiden til Nordland kunst- og filmhøgskole er igjen uviss.
Publisert Oppdatert

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vender tommelen ned for studieplasser til Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg i Lofoten.

I et skriftlig svar til stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (FrP) viser Borten Moe til at Nordland kunst- og filmhøgskole ikke er akkreditert som høgskole hos Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og derfor ikke kan få statsstøtte uten at særlige samfunnsmessige behov tilsier det. Og slike behov kan han ikke se foreligger.

Høgskolen tilbyr en bachelor i bevegelige bilder, som er den eneste av sitt slag i Norden.

Fusjon i fare

Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok 14. juni i år en intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune om å fusjonere inn høgskolen gjennom en virksomhetsoverdragelse, men med en klar betingelse om at det kommer studieplasser over statsbudsjettet.

Ifølge styrevedtaket er forutsetningen at UiT får 15 studieplasser over tre år til bachelorprogrammet i levende bilder, som er det eneste studieprogrammet Nordland kunst- og filmhøgskole tilbyr.

— Hva betyr svaret fra Borten Moe for den planlagte fusjonen?

— Det prøver vi å finne ut av og jeg skal ha samtaler med fylkesråden i Nordland om det, svarer rektor Dag Rune Olsen ved UiT.

Han sier at forutsetningen om studieplasser, som styret vedtok 14. juni, fortsatt står fast.

— Vi har sagt at studieprogrammet kan passe inn med vår kunstutdanning, men det er ikke aktuelt for oss å redusere på andre utdanningsaktiviteter for å finansiere dette, sier han.

Hvis høgskolen blir fusjonert inn i UiT, så faller jo argumentet om at det ikke er en akkreditert institusjon?

— Ja, men statsråden sier ikke i svaret at dersom høgskolen blir fusjonert inn i en akkreditert institusjon, så vil det komme studieplasser. Det kunne han gjort, sier Olsen.

Kabelvåg i Lofoten, der Nordland kunst- og filmhøgskole holder til. Foto: Kai Jensen / NTB

Finansiert av fylket

Hittil er det Nordland fylkeskommune som har stått for finansieringen av Nordland kunst- og filmhøgskole, men fylket viser til at dette ikke er en oppgave for dem og vil trekke seg ut. Likevel har fylkestinget gitt garantier som sikret at det kunne tas opp studenter høsten 2021 også. Driften etter dette er avhengig av at studieplasser blir finansiert over statsbudsjettet.

Studieplasser kom ikke i forrige regjerings forslag til statsbudsjett for 2022, og når heller ikke den nye regjeringen mener det er grunnlag for å finansiere studieplasser, er framtiden for studietilbudet i Lofoten høyst usikker fra neste høst av.

— Jeg ser ikke at det foreligger et særlig samfunnsmessig behov for utdanningen, som må til for å kunne få statstilskudd uten å ha institusjonsakkreditering. På den bakgrunnen og etter en samlet vurdering, så finner jeg ikke at det er rom i statsbudsjettet for at vi kan gi tilskudd til skolen, sier Borten Moe i svaret på det skriftlige spørsmålet fra Dagfinn Olsen.

Nytt lovkrav

Ifølge universitets- og høgskoleloven må private høgskoler som hovedregel ha institusjonsakkreditering fra Nokut for å kunne søke om statstilskudd. Loven åpner for unntak hvis det foreligger særlige samfunnsmessige behov for utdanningen, men Borten Moe viser til forarbeidene til loven der det forutsettes at denne unntaksbestemmelsen praktiseres snevert.

Borten Moe påpeker også at private høgskoler ikke har noe krav på tilskudd selv om de har institusjonsakkreditering, eller har fått unntak fra kravet. Dermed blir det en politisk prioritering hvorvidt søknaden innvilges, skriver han. Den endelige beslutningen om hvilke private høyskoler som skal få statstilskudd blir det opp til Stortinget å bestemme når det behandler forslaget til statsbudsjett.

Skuffelse i Lofoten

Varaordfører Lena Hamnes (Ap) i Vågan kommune er svært skuffet og sint over beskjeden fra Ola Borten Moe.

Jeg er rett og slett forbanna og rasende over at man velger å ofre denne skolen. Dette kommer fra en statsråd i Sp, et parti der man ha reist land og strand rundt og snakket om betydningen av et desentralisert tilbud. Dette vil få konsekvenser, sier hun til Lofotposten.

Senterparti-ordfører i samme kommune, Frank Johnsen, er skuffet over signalene fra egen regjering.

— Jeg er skuffet, veldig skuffet. Det har de også fått beskjed om. Jeg har bedt om et møte så tidlig som mulig i neste uke, så får vi se, sier Johnsen til avisen.

Håper på Stortinget

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (FrP) er ikke fornøyd med svaret fra ministeren.

— Ap og Sp har sittet på fylkestinget og jobbet for dette, det har vært en tverrpolitisk innsats. Dette klarer man altså ikke å løfte inn. Her må flertallet på Stortinget gjøre en jobb, sier Olsen og er klar på at partiet står ved sine tidligere forslag om å støtte skolen i sitt alternative statsbudsjett, sier han til Lofotposten.

Powered by Labrador CMS