Kompetansereform

Brandtzæg skal lede regjeringens nye kompetanse­­utvalg

Tidligere styreleder ved NTNU, Svein Richard Brandtzæg, er utnevnt som leder for et utvalg som skal foreslå en kompetansereform i arbeidslivet.

Svein Richard Brandtzæg skal lede utvalget som skal utrede kompetansereform.
Publisert Oppdatert

Det nye utvalget skal legge fram sin rapport 31. oktober 2024.

– I årene som kommer vil knapphet på både kompetanse og arbeidskraft være en av de viktigste flaskehalsene for å løse våre største samfunnsutfordringer. For å møte denne utfordringen er det helt avgjørende at arbeidstaker kan lære og få oppdatert kunnskap gjennom hele arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

– Jeg oppsummerer det slik: vi går tom for folk før vi går tom for penger. 

Borten Moe sa til Aftenposten i går, mandag, at utfordringen handler om hvordan vi skal organisere oss og systematisere et arbeidsliv som blir stadig mer kompetansedrevet.

– Og der vi er nødt til i større grad legge til rette for læring hele livet. Det må skje i et samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstagere , universiteter, høyskoler, fagskoler og kanskje staten, sa statsråden.

Videreføring av Utsynsmeldingen

Da regjeringen presenterte Utsynsmeldingen i mars i år, la Borten Moe samtidig fram planen om å opprette et utvalg som skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. 

– Det norske velferdssamfunnet er avhengig av at arbeidsgivere investerer i kompetansen til egne ansatte. Et godt trepartssamarbeid er en forutsetning for å ha et læringsintensivt arbeidsliv. Derfor vil vi også utvikle en kompetansereform i samarbeid med partene i arbeidslivet, sa statsråden da.

Det nye utvalget skal utrede hvordan de tre partene i arbeidslivet kan legge bedre til rette for omstilling og læring. Arbeidsplassen som læringsarena blir et viktig punkt i arbeidet.

Utvalget skal blant annet utrede ulike muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge, hvordan det kan legges til rette for at utdanning og kompetanseutvikling er kostnadseffektiv og tilpasset behovene i arbeidslivet, og ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning.

Ledes av tidligere NTNU-styreleder 

Utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg var i en årrekke ekstern styreleder ved NTNU fram til han trakk seg i mars 2020

Brandtzæg er sivilingeniør, bedriftsøkonom og har doktorgrad i kjemi. Han har lang erfaring fra næringslivet, blant annet som konsernsjef i Norsk Hydro fra 2009 til 2019.

Han tar derfor med seg en bred vifte av erfaringer inn i arbeidet med kompetansereformen, skriver regjeringen.

Partene i arbeidslivet deltar

Statsråden legger vekt på hvor viktig det er å få partene i arbeidslivet med på laget i dette arbeidet: 

– Dette handler om hvordan vi skal organisere oss og systematisere et arbeidsliv som blir stadig mer kompetansedrevet. Vi er nødt til i større grad legge til rette for læring hele livet. Det må skje i et samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, universitet, høyskoler, fagskoler – og kanskje staten. Derfor er det avgjørende at vi har partene med oss på laget og jeg er veldig fornøyd med at Svein Richard Brandtzæg skal lede arbeidet, utdyper Borten Moe.

Utvalgets medlemmer

Ut over styreleder Svein Richard Brandtzæg, har partene i arbeidslivet selv nominert sine medlemmer til utvalget. Utvalgsmedlemmene er:

  • LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
  • NHO: Advokat Gro Øien, Rælingen
  • YS: Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen
  • Spekter: Fagsjef Trond Bergene, Lillestrøm
  • KS: Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark, Oslo
  • Virke: Fagsjef Kristine Bettum, Oslo
  • Akademikerne: Seniorrådgiver Joakim Østbye, Oslo
  • Unio: Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt, Oslo
  • Kommunal- og distriktsdepartementet: Utredningsleder Turid Semb, Oslo

Les utvalgets mandat her

Powered by Labrador CMS