forskning

Britisk rapport: Medisin­studenter mister empati i løpet av studietiden

Høy arbeidsbelastning og dårlige rollemodeller trekkes fram som noen av årsakene til at studentene mister empati når de går ut praksis.

Medisinstudenter mister empati gjennom studietiden, viser forskning. En gruppe britisk forskere vil nå etablere en egen empatisk lærerplan for å motvirke dette.

En britisk forskningsstudie konkluderer med at medisinstudenter som utdanner seg til å bli leger, mister empati i løpet av utdanningsløpet.

Årsaken er ifølge forskerne bak studien at studentene, når de går inn i den kliniske og pasientrettede fasen av utdanningen, blir møtt av en skjult og uformell læreplan.

Høy arbeidsbelastning

«Læreplanen» det siktes til er at studentene ofte opplever høy arbeidsbelastning, en uvant organisasjonskultur og dårlige rollemodeller, viser studien, som bygger på data fra 16 understudier og kartlegging av nesten 800 studenter.

Det er en gruppe forskere ved University of Leicester som står bak studien, som nylig ble publisert i BMC Medical Education.

Times Higher Education (THE) skriver at studien blant annet slår fast at legestudentene blir mer kyniske og følelsesmessig distanserte overfor sine pasienter når de går ut i praksis. Det er også funnet at studentene tilpasser seg den nye arbeidsdagen ved å senke sine empatiske egenskaper.

Vil ha empatisk læreplan

Direktør for Stoneygate Centre for Empatic Healtcare, Jeremy Howick, har ledet arbeidet med studien.

I et intervju med THE forteller Howick at en del av poenget med studien er å sette søkelys på utfordringene medisinstudentene møter når de skal ut i praksis, og ikke minst fremme viktigheten av å ivareta de empatiske egenskapene hos studentene når de skal ut i arbeidslivet.

— Ved å bringe årsaken til empatinedgang fram i lyset, baner studien vår vei for utdanningsprogrammer som fremmer og opprettholder empati hos medisinstudenter, sier Howick.

— Å redusere empatinedgangen innebærer å iverksette en empatisk læreplan for å gi studentene direkte opplevelser av hvordan det er å være pasient, motstandstrening, forelesninger om empati og opplæring for rollemodeller for å vise økt empati, fortsetter direktøren.

Forventninger

THE skriver at flere studier fra USA tidligere har konkludert med det samme som den britiske studien nå har gjort.

Forskerne bak studien mener at nyutviklede metoder for medisinsk utdanning bør forsøke å stoppe nedgangen av empati i medisinutdanningen, slik at både pasienter og leger kan dra nytte av et mer empatisk helsevesen.

— Empati hjelper både pasienter og leger, så medisinutdanninger bør forventes å fremme den, sier Jeremy Howick.

Powered by Labrador CMS