Økonomi

Bruker av reserve­potten for å redde økonomien: — Vi tømmer det vi har i skuffer og skap

Kunsthøgskolen i Oslo er i økonomiske vansker. Tirsdag bestemte styret seg for å bruke opp nesten alle reservemidlene for å få balanse i budsjettet for 2023.

Kunsthøgskolen i Oslo manglet 18 millioner kroner for å få budsjettet for 2023 til å gå i balanse. Et av forslagene for å få balanse i budsjettet var å stanse opptak til to teaterutdanninger.
Publisert Oppdatert

Økte energi- og husleiekostnader har ført til økonomiske problemer ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). I oktober konkluderte rektor Markus Degerman at underskuddet på årets budsjett vil være på 10 millioner kroner, og at det bare vil bli verre i 2023.

I statsbudsjettet for 2023 tildeles skolen 387,4 millioner kroner, noe som er 50 millioner mindre enn det som trengs for å drive videre på samme vis som i dag.

Tirsdag samlet styret seg for årets siste møte. På agendaen var to alternative løsninger på problemet: Enten bruke opp store deler av reservepotten høgskolen har, eller stanse opptak til skuespillerlinjen og selge atelierhuset skolen eier i Arcueil i Frankrike.

Styret vedtok å bruke av reservemidlene, og det kan fremdeles være aktuelt å iverksette ytterligere kutt for å få budsjettet i balanse.

Skal behandles igjen

— Styret mente at de trengte mer informasjon for å kunne ta endelig stilling til disse forslagene, sier direktør Kristel Jæger Skorge til Khrono og sikter til alternativet om å stanse opptak til skuespillerlinjen og selge unna huset i Frankrike.

Hun poengterer at protokollen for styremøtet ikke er signert ennå, og at vedtaket fastsetter den foreløpige budsjettrammen for 2023, ikke det endelige budsjettet.

— Vi skal legge fram et revidert budsjett for styret i februar neste år. Det handler om at det fremdeles er en del usikkerhetsfaktorer, som gjør at vi ikke vet hvor stort merforbruket vil være i 2022 ennå. I februar vil vi også kunne gi sikrere prognoser når det gjelder enkelte poster i budsjettet, sier Skorge.

Direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kristel Jæger Skorge, forteller at forslaget om å ha et stans i opptak til teaterutdanningene fremdeles ligger på bordet.

Ledelsen ved KHiO har denne høsten satt i gang en rekke sparetiltak. 32 millioner av den forventede underskuddet på 51 millioner er allerede kuttet ved skolens ledelse, fellesadministrasjon og faglige virksomhet. De gjenstående 18 millionene høgskolen trenger for at budsjettet skal gå i balanse, hentes altså fra reservepotten.

Det vil bety at høgskolen vil ha små marginer fremover.

— For å si det enkelt; vi tømmer det vi har i skuffer og skap. Basert på beregninger vi har gjort vil reservepotten være på cirka en halv million. Det er veldig lite, sier Skorge.

Ligger fremdeles på bordet

Hun forklarer at KHiO er en høgskole med mye avansert utstyr.

— Dersom det går i stykker, bør vi erstatte det. Det har med studentenes læringsutbytte. Det kan være andre HMS-avvik eller feil vi oppdager, som vi må rette opp i. Det er en grunn til at man sier at en forsvarlig reserve ved en utdanningsinstitusjon er på rundt fem prosent, sier Skorge.

Frem mot neste styremøte i februar skal ledelsen ved KHiO kvalitetssikre budsjettallene og prognosene for 2023. Selv om styret i denne omgang valgte å bruke av reservepotten, er forslaget om stans i opptak til teaterutdanningene fremdeles en mulighet.

— Det ligger fremdeles på bordet. Men det er viktig å få fram at forslaget om stans i opptaket er gjort i samråd med fagmiljøet, som har sett at det kan passe inn i en strategisk utvikling. Det er ikke gjort med lett hjerte, sier Skorge.

Powered by Labrador CMS