undervisning

— Bruker campus­argument for å slippe nett­studier

Masterstudent Embla Imset er kronisk syk og hadde store fordeler da undervisningen ble heldigital under pandemien. — Men det har blitt vanskelig etterpå. Universitetene er noen skikkelige dinosaurer på nettet, sier Imset.

— Jeg opplever at universiteter og høgskoler skyver argumentet om hvor viktig fysisk undervisning er foran seg, sier UiO-student, Embla Imset.
Publisert Oppdatert

Hvordan skal universitetene og høgskolene tenke om undervisning etter pandemien? Her er ikke alle enige.

Administrerende direktør i det private utdanningskonsernet Intendia, Nils Ola Bark, mener akademia er så opphengt i campusbasert undervisning at velfungerende digitale tilbud ikke blir utviklet eller tatt i bruk.

Student ved Universitetet i Oslo, Embla Imset mener denne kritikken mot akademia er berettiget. Hun forteller at overgangen til det som mange kaller en normal studiehverdag har vært vanskelig, for en som har helseutfordringer slik hun har.

Under pandemien var store deler av undervisningen nettbasert. Det gjorde det langt enklere for kronisk syke Imset å følge med. Men etter pandemien føler hun at det er campus og fysisk undervisning som prioriteres.

— Jeg opplever at universiteter og høgskoler skyver argumentet om hvor viktig fysisk undervisning er foran seg, og bruker det som unnskyldning for ikke å utvikle skikkelige nettbaserte tilbud, sier hun.

— Noen skikkelige dinosaurer

Embla Imset studerer biovitenskap og skal være ferdig til våren. Hun har tidligere fortalt til Khrono at hun sliter med kronisk migrene, og at pandemien gjorde hennes studiehverdag lettere som følge av at undervisningen ble nettbasert.

— Det er greit at fysisk undervisning og fellesskap på campus framheves. Men gruppene som benytter de nettbaserte løsningene har oftest bare dette som mulighet til å studere. Enten på grunn av helse-, familie- eller jobbsituasjonen. De vil aldri ha mulighet til å delta i et campusfellesskap, sier Embla Imset.

Hun mener de akademiske undervisningsinstitusjonene avslører manglende forståelse for digital utvikling og teknologi.

— For meg oppleves det som at universiteter og høgskoler er noen skikkelige dinosaurer. Det er jo ikke slik at den digitale utviklingen går bakover. Tvert om vil dette gjennomsyre alt vi gjør. Det trekkes frem at campus og tilstedeværelse er viktig for studenters mentale helse. For dem som ikke kan delta fysisk vil de nettbaserte tilbudene være minst like viktig for deres mentale helse, sier Imset.

— Har du erfaringer med noen institusjoner som faktisk har drevet videreutvikling av sine nettbaserte tilbud etter pandemien?

— Nei, det eneste jeg har hørt om er studenter som har tatt initiativ og forsøkt å utvikle løsninger på egen hånd.

NSO: Kan aldri bli en fullverdig erstatning

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam sier mange studenter forteller at de er helt avhengige av den fysiske tilstedeværelsen for å trives på studiet, og for å få det læringsutbyttet av studiet som man kan forvente.

— Er det noe pandemien viste oss, var det hvor viktig den fysiske tilstedeværelsen på campus er for mange studenter — for trivsel og læringsutbytte.

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam.

NSO er opptatt av at et fysiske undervisningstilbudet ikke må erstattes av digitale løsninger.

— Vi er positive til at digitale løsninger kan være et supplement til fysisk undervisning, men mener at det ikke vil fungere som en fullverdig erstatning, sier hun.

— Det kan virke som at man har gått tilbake til slik ting var før pandemien mange steder. Er det bra nok?

— Hvis man har funnet gode digitale løsninger som bidrar til å gjøre studier tilgjengelig for flere — også de som ikke har mulighet til å delta fysisk — er det synd hvis utdanningsinstitusjonene ikke også velger å videreføre disse virkemidlene. Men hvis noen tar til orde for å erstatte det fysiske utdanningstilbudet med digitale løsninger, mener vi det er å gå i feil retning, sier hun.

Læringsmiljø er viktig

Den private fagskoleaktøren NKI har lagt ned sine fysiske undervisningstilbud i både Bergen, Trondheim og Oslo i løpet av de to siste årene.

Godal Dam håper at universitetene og høgskolene ikke lar seg inspirere av det.

— Digitale løsninger kan være både lettvinte og billige for institusjonen, men dette kan ikke erstatte det tradisjonelle og fysiske tilbudet. Dette handler også om studentenes læringsmiljø og arena for sosialt samvær med medstudenter. Det handler om muligheten til å stille spørsmål til forelesere i pausen — sånne ting. Det digitale kan ikke erstatte slikt — det har pandemien vist oss veldig tydelig, sier Godal Dam.

Powered by Labrador CMS