Rapport fra Folkehelseinstituttet

Bryr seg ikke om kjønn i over halvparten av behandlingsstudiene

En rapport fra FHI og Helse- og omsorgsdepartementet konkluderer med at effekten av kjønn bare er vurdert i under halvparten av behandlingsstudiene de siste fem årene.

Når effekten av behandlinger ved norske helseinstitusjoner skal vurderes og studeres, er det ikke alltid at kjønnet tas med i regnestykket. Bildet er ment som illustrasjon på behandling ved et sykehus.

Hvert år produseres det et relativt stort antall behandlingsstudier ved norske helseinstitusjoner. Studiene har som regel som hovedmål undersøke effekten av ulike behandlinger.

— Viktig

Nå viser en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helse- og omsorgsdepartementet at kjønn sjelden blir tatt med som faktor når disse studiene lages.

Det er Dagens Medisin som melder dette.

— Vi har vært interessert i om biologisk kjønn er brukt som variabel i helseforskning. Det er viktig med kjønnsspesifikke analyser, sånn at man kan avdekke kjønnsforskjeller i behandlingsutfall, sier konsulent i Helse- og omsorgsdepartementet, Nora Mork Østbø, til Dagens Medisin.

Sammen med seniorforsker ved FHI, Gunn Vist, og professor i forebyggende medisin, Maja-Lisa Løchen, ved UiT Norges arktiske universitet, har Østbø gått gjennom fem år og over 300 behandlingsstudier for å finne ut hvor ofte kjønnsanalyse blir brukt når de ulike behandlingene skal undersøkes.

Ingen systematikk

Kartleggingen viser at godt under halvparten av studiene så på effekten kjønn hadde i behandlingen.

Alle studiene som er vurdert har over 50 deltakere som fordeler seg på både kvinner og menn. Av 311 studier, hadde 178 ikke utført en kjønnsstratifisert analyse på effekt av behandling.

— Vi konkluderer med er at det ikke er en systematisk tilnærming til dette. Det ser ut som det er stor variasjon tvers av studier på hvordan kjønn brukes og hva slags analyser som gjøres, uttaler Nora Mork Østby.

Powered by Labrador CMS