styremøte

Budsjett og lederlønn i Agder

Styret ved universitetet i Agder har både statsbudsjettet og sitt eget budsjett på dagsorden onsdag 13. oktober.

Justering av lønnen til rektor Sunniva Whittaker er en av sakene på styremøtet ved Universitetet i Agder onsdag 13. oktober.
Publisert

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag 13. oktober. Møtet kan følges her fra kl 9.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Styret vil få en orientering om den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, dagen etter det er fremlagt.

Blant sakene er ellers arbeidet med å få på plass et langtidsbudsjett for UiA for perioden 2021-26.

UiA har per i dag ikke vedtatt et langtidsbudsjett. Alle rammetildelinger gis kun for ett år, men universitetsdirektøren ønsker at organisasjonen skal få bedre oversikt over fremtidig budsjettutvikling.

Rektor Sunniva Whittakers og unibersitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessens lønn står også på sakskartet. Forslaget et at styret setter ned et lite utvalg som skal vurdere lønnen til de to topplederne. Uansett bli det innen rammen av 2,7 prosent, slik Kunnskapsdepartementet har slått fast i et brev til institusjonene.

På dagsorden:

 • Dialogmøte med prioritert forskningssenter, CAIR
 • Budsjettforslag 2023 til KD - Satsinger utenfor rammen
 • Orientering om statsbudsjettet 2022
 • Plan 22 - utkast til drøfting: struktur og innhold for prioriteringer 2022
 • Langtidsbudsjett 2021 - 2026
 • Regnskapsrapportering 2. tertial 2021
 • Antall studieplasser for studieåret 2022/2023
 • Oppnevnelse av varamedlemmer til forskningsetisk utvalg
 • Orientering til styret - Korona oktober 2021
 • Referat- og rapportsaker
 • Informasjonsutveksling
 • Vurdering av universitetsdirektørens og rektors lønn i henhold til Hovedtariffavtalenes (HTA) pkt 2.5.2 – lønnsregulering av virksomhetens øverste ledere.
Powered by Labrador CMS