Eiendomsdirektør Mariann Hole skal få arkitekthjelp både til å utvikle interiør og eksteriør ved høgskolen. Her ved de nye sofagruppene i Pilestredet 52, som brukes hyppig av studentene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nesten alle ved høgskolen skal satse mer

Posten for prioriterte satsinger i HiOAs budsjettforslag for 2014 er mer enn doblet i forhold til årets faktiske satsinger. Så godt som alle fakultet og avdelinger skal satse mer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge administrasjonens forslag til budsjett for 2014 er prognosen for såkalte «prioriterte satsinger» i inneværende år 68,5 millioner kroner. For 2014 er det foreslått 145,5 millioner kroner. Budsjettforslaget skal behandles i styremøte 4.desember.

Strategisk campusutvikling

En av de satsingene som kan komme til å bli mest synlige for alle - studenter og tilsatte - er den strategiske campusutviklingen. 

Eiendomsdirektør Mariann Hole har bare vært ansatt på høgskolen i rundt seks måneder, men har allerede satt spor. Og flere skal det bli. 

Det meste av de 26,5 millioner kronene som er satt av på hennes budsjett for neste år vil gå til å ruste opp og flytte inn i Forskningsrådets gamle lokaler i Stensberggata. Fra 1.september skal de nye forskningsinstituttene Arbeidslivsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) inn i lokalene. 

AFI og NOVA

NOVA og AFI utgjør omtrent 150 nye kollegaer ved høgskolen, og de kommer til å bruke rundt 40 prosent av plassen i det nye bygget som blir en del av HiOA fra 2014, sier Hole. Det er ennå ikke 100 prosent avklart hvilke andre som skal inn i det samme bygget. 

— Det blir noen flyttekabaler framover, sier hun. HiOAs leieavtale både i Wergelandsveien 20 og Holberg terrasse skal avvikles i løpet av 2014 så de som holder til der i dag skal ha nye lokaler.

— Men det er ingen automatikk i at disse skal inn i Stensberggata 26-28, sier Hole.  Det er blant annet snakk om stipendiatene ved Institutt for atferdsvitenskap (AV) og LUI-tilsatte og kroppsøvingslærerne som må få nytt tilholdssted. 

Utover dette har eiendomsseksjonen allerede oppsummert at de nye sofaene i Pilestredet 52 har vært en stor suksess og det kommer til å bli flere sånne løsninger rundt om på campus. Disse vil vi få se mer til i foajeen i Pilestredet 48 og på Kjeller blant annet.  Utvikling av Pilestredet 52 vil også fortsette.

Synliggjøre høgskolen

Ifølge langtidsbudsjettet er målet å  «videreutvikle campusene ved HiOA til moderne, framtidsrettede arbeids- og læringssteder preget av funksjonelle og innovative løsninger, samt god indre sammenheng, gjenkjennelighet og prosessflyt kombinert med effektiv og hensiktsmessig arealutnyttelse».

Synliggjøring av HiOA i region og bybilde ved å styrke institusjonens visuelle profil på eiendomsmassen er også en del av satsingen.

Hole har også nettopp lagt ut en anbudsforespørsel på Doffin der det søkes etter ekstern bistand på å videreutvikle campusene ved HIOA

Arkitekthjelp

— Arkitektmiljøene vi er interessert i å komme i kontakt med skal se på både eksteriør- og interiørløsninger.  Prosessen i fase 1 skal munne ut i en rapport som bla skisserer 10-15 utbedringstiltak med et kostnadsestimat. Rapporten bør være levert til 1.mai 2014. Deretter kan enkelttiltak i fase 2 rulles ut etter en prioriteringsrunde og i henhold til budsjettrammer, sier Hole.

Og hun understreker at det skal være realistiske forslag som skal kunne la seg gjennomføre. 

— Jeg er fornøyd med at vi kan samle oss i større bygg heller enn å være delt på mange små, sier Hole, som legger til at på Kjeller vil det bli bygd et teknologisk læringsverksted i løpet av våren.

I Forskningsrådets lokale i  Stensberggata 26-28 ser de for seg at det både kan bli bibliotek og flere studentarbeidsplasser selv om det i utgangspunktet er et administrasjonsbygg.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS