— Jeg er ikke veldig komfortabel med at det er slik, sa Vidar Sannerhaugen (lengst oppe ved bordet til høyre), om lavere pengebruk enn planlagt ved HiOA. Ved siden av han, Tone Torgrimsby. Ved bordenden: Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen, høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (øverst ved bordet t.v.). styresekretær Anne Berit Faaberg, styremedlem Kari Pahle og styremedlem Agnetha Bladh og Anton Havnes (halvt skjult i forkant). Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høgskolestyret er bekymret for stort underforbruk

HiOA sliter fortsatt med å få brukt opp pengene som bevilges over statsbudsjettet og har nå 253 millioner kroner på bok. Det bekymrer høgskolestyret.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regnskapet for 2. tertial (per 31. august 2013) viser at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har et akkumulert underforbruk på 253 millioner kroner.

Det er en økning fra sist årsskifte da underforbruket var 206,3 millioner kroner. Det betyr at høgskolen fortsatt sliter med å få gjennomført planlagt aktivitet og at pengene «på bok» hoper seg opp.

78,3 millioner på ordinær drift

På den ordinære driften var avviket i forhold til budsjett et underforbruk på 78,3 millioner kroner.

— Dette skyldes i grove trekk innsparing på lønnskostnader på grunn av ledige stillinger, at utstyrsanskaffelser tar lengre tid enn planlagt og at framdriften i planlagte tiltak er svakere enn budsjettert, sier økonomidirektør Torill Erikson i en epost.

Situasjonen har forverret seg i løpet av året. Underforbruk i forhold til budsjett på den ordinære virksomheten økte fra 4,5 prosent i første tertial til 7,2 prosent i andre tertial. HiOAs mål er at avviket i forhold til budsjett skal være mindre enn fem prosent.

«Ukomfortabelt»

Avviket bekymrer høgskolestyret, som hadde saken oppe som orienteringssak på møtet sist uke.

Vi må ikke ha så store avvik, det må lages realistiske budsjetter og målsetninger.

Kari Pahle

— Det er mye penger som ikke er brukt opp. Vi må ikke ha så store avvik, det må lages realistiske budsjetter og målsetninger, sa ekstern styrerepresentant Kari Pahle (bildet over) i møtet.

Vidar Sannerhaugen, som også er eksternt styremedlem, spurte administrasjonen om man regnet med å komme ajour, og uttrykte også:

— Jeg er ikke veldig komfortabel med at det er slik. Håper styret tar med seg disse innspillene.

Har satt trykk på det

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø er også bekymret over det store avviket mellom budsjett og regnskap.

— Det er bekymringsfullt. Vi skal følge opp dekanene bedre. Vi må bli bedre til å være mer realistiske, også på strategiske tiltak. Vi har satt trykk på dette nå og temaet kommer opp også under desember-møtet, sa Wedø til styremøtet.

— Må være tålmodige

Ansatterepresentant Anton Havnes (bildet over)  mante styret til mer tålmodighet med tanke på pengeforbruk.

— Jeg er glad avviket er på plussiden. Man må forvente at prosjekter innimellom tar lengre tid enn det man tror når man planlegger. Den situasjonen vi ser på HiOA er en del av systemet, sa Havnes, og helt konkret pekte han på:

— Vi kan ikke ansette folk før pengene er der. Det tar opp mot et år å ansette, derfor må man regne med forsinkelser. Vi må tenke lengre perspektiv, mente Havnes.

En annen ansattrepresentant, Vibeke Bjarnø, spurte om HiOA har realistiske målsetninger, og pekte på at man kanskje må justere seg noe. 

Agneta Bladh, ekstern styrerepresentant la til:

— Dette er ikke unikt for HiOA. Vil man gjennomføre ting så må man ha et større trykk. Hvis vi vil ha flere oppdrag må man ansette flere, dette handler også om hvilken risiko man kan og vil ta, sa Bladh.

40 mill på helsefag

På Fakultet for helsefag var underforbruket også et tema på fakultetsstyremøtet sist uke.

Fakultetet hadde per 31. august 40 millioner kroner «på bok», det vil si akkumulerte, ubrukte midler som er ført som avsetninger. Dette er 19 millioner mer enn ved årets begynnelse. Mye av beløpet forklares med at regnskapsføringen av internt finansierte prosjekter er lagt om, mens en del forklares med lavere lønnskostnader og forsinkelser i innkjøp av utstyr og oppstart av strategiske tiltak.

Feilbudsjettering?

Fakultetsstyrets leder, Hilde Lurås, konstaterte at Fakultet for helsefag nå har for store ubrukte midler og spurte om dette skyldes feilbudsjettering eller om man har sløst med pengene tidligere.

Dekan Nina Waaler viste til at alle fakultetene sliter med underforbruk. Hun erkjente at det kan gi dårlige signaler når mange sliter med dårlig økonomi, og samtidig får høre at HiOA har store ubrukte midler.

— Det tas ulike grep på instituttene nå for å bedre dette, for eksempel kan midler brukes på frikjøp av FoU-tid eller til stipendiater, sa hun.

Fakultetsdirektør Kristin Nordseth sa at fokus for 2014 er bedre planlegging, mer presise prognoser og bedre styring.

— Neste år bør alt se annerledes ut. Blant annet skal vi planlegge aktivitetene bedre for å slippe de store svingningene, sa hun.

Selv om Fakultet for helsefag nå har 40 millioner «på bok», så er ikke dette frie midler som fakultetet kan bruke som det vil. Mesteparten er bundet opp i for eksempel strategimidler.

Skulle fått ben å gå på

Da HiOAs årsregnskap for 2012 ble lagt fram tidligere i år, sa høgskoleledelsen at det var gode grunner for at ubrukte midler lå noe for høyt.

— En del av forklaringen er at det sto igjen en god del på det nye helsefagbygget ved årsskiftet, noe som førte til forsinkelser med ferdigstillelse og innflytting. Det andre er at 2012 var et år preget av strategiprosessen Strategi 2020, samtidig som vi hadde en fusjon som nylig var gjennomført. Dette la en viss demper på investeringer og aktiviteter, sa assisterende høgskoledirektør Torbjørn Eeg Larsen til Khrono i juni.

Larsen understreket i at pengene skulle få ben å gå på i 2013. Så langt, ifølge regnskapet for andre tertial, har det motsatte skjedd.

I juni diskuterte høgskolestyret underforbruket i 2012 bak lukkede dører

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS