styremøte

Budsjettkutt og psykologi på styremøte i Agder

Konsekvenser av statsbudsjettet for 2023 og den uvisse situasjonen for et nytt profesjonstudium i psykologi står på dagsordenen på styremøtet ved Universitetet i Agder.

Styret ved Universitetet i Agder har møte 12. oktober. Her fra styremøtet i september.
Publisert

Styret ved Universitetet i Agder (UiA) har møte i Grimstad onsdag 12. oktober. Møtet kan følges her fra klokka 9.

Styret skal blant annet vedta hva UiA skal be om på statsbudsjettet for 2024, og her står 40 studieplasser til et profesjonsstudium i psykologi øverst på listen. Alle universiteter og høgskoler har frist til 1. november med å spille inn forslag til satsinger på 2024-budsjettet.

I går ble det kjent at Nokuts sakkyndige komite ikke anbefaler UiAs søknad om å få opprette psykologistudiet. UiA har fått frist til 26. oktober med å komme med tilsvar, før Nokut avgjør saken.

Styret vil også få en orientering om statsbudsjettet for 2023. Ingen nye studieplasser, nytt kutt i reisebudsjettet på 9 millioner, kutt på 9 millioner til «inndekning på satsninger», som erstatter ABE-kuttene fra de siste årene, og 2,5 millioner i kutt som skal kompenseres gjennom studieavgift fra studenter som kommer utenfra EU/EØS.

Dette er kortversjonen som universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen presenterte på statsbudsjettdagen.

I alt ligger UiA an til å få et samlet kutt på 22 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelle generelle kutt.

Styret skal også dele ut status som merittert underviser og utdanningsprisen for 2022.

På sakskartet:

 • Ekstern kvalitetsgjennomgang av internrevisjonen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5
 • Handlingsplan for forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon for UiA for 2023-2025
 • Handlingsplan for Horisont Europa 2022-2026
 • Dialogmøte med Grimstad kommune
 • Dialogmøte med i4Helse
 • Orientering om statsbudsjettet 2023
 • Budsjettforslag 2024 til KD – Satsinger utenfor rammen
 • Langtidsbudsjett 2023-2027
 • Regnskapsrapportering 2. tertial 2022
 • Antall studieplasser for studieåret 2023/2024
 • Endringer i Reglement for valg til verv og organer ved UiA
 • Informasjonsutveksling
 • Kallelse til fast 10 % stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag
 • Tildeling av status som merittert underviser - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5
 • Tildeling av Utdanningsprisen 2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2
Powered by Labrador CMS