humaniora

Danske studenter rømmer fra humaniora

Antall humaniora-studenter kan være halvert om noen år, ifølge nye beregninger. Nedsnakking av humanistiske fag pekes på som en del av årsaken.

Danske studenter svikter de humanistiske fagene. Det kan blant annet få konsekvenser for forskningen. Her er Københavns Universitet.
Publisert

Stadig færre studerer humanistiske fag i Danmark. Og om 13-14 år kan antall studenter i verste fall være halvert. Det sier en prognose utarbeidet av DM, som er en dansk fagforening for forskere, ifølge DMs fagblad Forskerforum.

En viktig årsak til nedgangen er rett og slett færre søkere. Mange mener dette henger sammen med den negative omtalen de humanistiske fagene har fått i dansk offentlighet. Politikere, organisasjoner og økonomer har hevdet at utdanningene er for lite arbeidsrettede og samfunnsøkonomisk lønnsomme, skriver Forskerforum.dk.

I et verste fall-scenario vil antall studenter på humanistiske fag ha krympet til en tredjedel av det som var studenttallet i 2013. Prognosen har også et mindre alvorlig scenario, der fallet ikke er like stort.

Har flyttet studieplasser ut av byene

Martin Ærbo Vesterbæk, som er sjeføkonom i DM, tror dansk humaniora vil lande et sted mellom de to prognosene.

— Historisk har jo søkingen falt mye, og de har de senere år vært mange negative faktorer, som dimensjonering og negativ omtale av de humanistiske fagene. En realistisk spådom er nok at nedgangen fortsetter, men i noe mindre grad, sier han til fagbladet.

Danske politikere har innført flere tiltak som har gitt færre studenter. Blant annet har politikerne bestemt å flytte studieplasser ut av de fire største byene, noe som spesielt har gått hardt utover humanistiske fag. Et flatt, årlig budsjettkutt i årene 2016 til 2019 har også rammet humaniora hardt.

Også nedgang i Norge

— Det som skjer i Danmark er bekymringsfullt. Men mye av dette er jo politisk styrt, sier dekan Frode Helland ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Også i Norge har antallet humaniora-studenter gått ned.

I 2019 viste tall fra Statistisk sentralbyrå at det mellom år 2000 og 2017 var en nedgang på 4,3 prosent. I samme periode var det en vekst i all høyere utdanning på 49 prosent.

Les mer: Antall studenter på økonomifag doblet på 17 år, humaniora taper

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo hadde høsten 2021 rundt 10 prosent færre studenter enn høsten 2017, ifølge tall fra databasen fra DBH.

Dekan Frode Helland er usikker på hva er som er årsaken til nedgangen hos dem, men sier:

— Det er noen humaniorafag som sliter med rekrutteringen, men det er ingen krisestemning.

— Tenker at de klarer seg med engelsk

Han nevner spesielt sviktende rekruttering i til språkfag.

— Og det er bekymringsfullt. På samme måte som det var bekymringsfullt med sviktende rekruttering til realfag for noen år siden.

Han synes det er litt vanskelig å forstå at studentene svikter språkfagene i en verden som blir stadig mer sammensatt og global.

— Men det er jo også en del av en slags internasjonal trend. Det kan ha å gjøre med presset fra engelsk, at stadig flere tenker at de klarer seg med engelsk, noe som ikke er tilfellet.

Han sier at humaniora-studentene får jobb. Det støttes også av en undersøkelse som kom nylig.

Les mer: Ny forskning avliver myten om at humanister ikke får seg jobb

— Vi trenger folk som kan tysk, fransk og spansk - eller kinesisk og japansk, og som kan være rådgivere for norsk næringsliv i utlandet.

Kan gi mindre forskning

En halvering av antall studenter vil ha store økonomiske konsekvenser for de humanistiske fakultetene i Danmark. Færre studenter gir lavere basistilskudd. Det kan også få konsekvenser for forskningen, sier dekan Johnny Laursen ved kunstfakultetet ved Universitetet i Aarhus.

— Forskningen er jo avhengig av basismidler, og hvis antall studenter reduseres, så reduseres også grunnlaget for ansettelse av forskere. Så kan man også si at humaniora må bli flinkere til å søke på eksterne fondsmidler. Men her er ikke konkurransen helt rettferdig, for fondene deler i langt større grad til realfagsforskning, sier han til Forskerforum.dk.

Powered by Labrador CMS