Teknolgoistudentene viser mindre gjennomføringsevne enn andre studenter på høgskolen. Høgskolen i Oslo og Akershus ligger midt på treet sammenlignet med andre høgskoler i frafallstabellene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Stadig flere HiOA-studenter fullfører ikke studiene sine

Nye tall viser at studentfrafallet blant HiOA-studenter øker. Fra å ligge på snittet av andre statlige høgskoler ligger frafallstallet nå nesten 3 prosentpoeng over snittet og fjorårets måling.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det offentlige opererer med minst tre ulike kategorier for å beskrive frafall blant studenter innen høyere utdanning. HiOA har vært midt på treet i alle barometerne, men tall lagt fram tirsdag viser bekymringsfull økning på ett av måltallene.

I dag ble Tilstandsrapport for høyere utdanning lagt fram. Tallet for frafall som brukes i denne rapporten forteller hvor mange studenter som ikke studerer lenger etter snaue tre år på skolen eller universitetet.

28,5 prosent av de som begynte på bachelorstudier på Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009 var ikke lenger på studiet våren 2012. Dette er en økning på nesten tre prosentpoeng sammenlignet med fra 2012. Snittet for andre statlige høgskoler er 25,7 prosent.

— Dette er bekymringsfulle tall som vi må se nærmere på, sier studiedirektør Marianne Brattland ved Høgskolen i Oslo og Akerhus i en kort kommentar til tallene fra Tilstandsrapporten.

Frafallet ved universitetene er høyere enn for høgskolene. Der hadde hver tredje student sluttet tre år etter studiestart viser rapporten, som Database for høgre utdanning (DBH) lager på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

To andre måletall

En annen måte å vurdere frafall på er å se på tallene for andelen studenter som gjennomfører studiene sine på normert tid. På bachelorstudiene viser ferske tall at 51,7 prosent av studentene på HiOA gjennomførte på normert tid. 33,3 prosent av masterstudentene fullfører på normert tid. Disse tallene er også helt på gjennomsnitt av tallene for andre statlige høgskoler.

En tredje måte å måle frafall på er å se hvor stor andel av studentene som gjennomfører sine studieplaner år for år. Dette tallet viser at langt flere studenter gjennomfører planene sine, enn frafallstallet fra Tilstandsrapporten skulle tilsi.

Den viktigste årsaken til at tallene er forskjellig er at måletallet fra Tilstandsrapporten ikke tar hensyn til at studentene kommer tilbake og fullfører studiene sine, de har bare tatt en kortere eller lengre pause fra studiene.

— 89,5 prosent av våre studenter gjennomførte sine studier etter avtalt utdanningsplan i 2012. Slik sett kan man si at frafallet ved HiOA er på 10,5 prosent. Tilsvarende tall for sektoren er 87,8 prosent. På bakgrunn av disse tallene kan man si noe om hvor mange som ikke gjennomfører, men hvorfor de ikke gjennomfører vet vi imidlertid lite om, sier studiedirektør Marianne Brattland ved HiOA.

Mange på deltid

– Vi ligger godt an når det gjelder andelen som gjennomfører, men mange bruker lang tid. Det har sammenheng med at vi har mange deltidsstudenter, og mange studenter som kombinerer jobb og studier i en eller annen form. Vi er opptatt av å få flere til å gjennomføre på normert tid, ikke minst på masterstudiene, der andelen er lav, sier Brattland.

– Hva gjør HiOA for å få studentene raskere gjennom studieløpet?

– Vi jobber med dette på flere måter. Blant annet ønsker vi å rekruttere flere bachelorstudenter direkte inn på masterprogrammene. I dag kommer ca. halvparten av masterstudentene fra yrkeslivet, sier hun. 

I tillegg sier hun at høgskolens veiledningstjenester og arbeidet med kvalitetsutvikling er viktige virkemidler for å få flere til å gjennomføre på normert tid.

– I kvalitetssystemet som nylig er vedtatt av styret er det flere indikatorer som kan fortelle oss noe om studiekvaliteten på HiOA. Vi ønsker også å legge bedre til rette for flere tilbakemeldinger og evalueringer fra studentene, slik at vi kan være tettere på studentene og fange opp det som ikke er bra så raskt som mulig. På den annen side vil vi også vite hva som fungerer bra, slik at vi kan gjøre mer av det som er bra, og mindre av det som ikke er så bra, sier hun.

– De neste tre årene har HiOA øremerket betydelige beløp til utviklingen av E-campus og fleksible lærings- og vurderingsformer som vi håper vil bidra til økt studiekvalitet og økt gjennomstrøm, legger hun til.

Lave tall på teknologi

Ved Institutt for informasjonsteknologi ved HiOA var det 77,1 prosent av studentene som gjennomførte studieplanene sine i 2012. Tallet ligger godt under snittet for høgskolen som helhet.

Instituttleder Laurence Habib mener det blir feil å sammenligne informasjonsteknologistudiet med helt andre fagområder på høgskolen.

– Det er mer naturlig å sammenligne oss med samme type studium ved andre institusjoner, som for eksempel ved NTNU, sier hun.

Ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU var gjennomføringsprosenten 73,5 prosent i 2012, sammenlignet med 83,7 for universitetet som helhet, viser tall fra Database for høgre utdanning.

Studentene på teknologinstituttet på første år forteller om overfylte forelesninger i oppstart av studiene, men at de har en langt mer glissen opplevelse når det nærmer seg eksamen i andre semester.

Vanskeligere enn de tror

Laurence Habib trekker fram flere mulige grunner til at færre gjennomfører studiene ved hennes institutt enn gjennomsnittet for høgskolen.

– Fagene våre bygger i stor grad på hverandre, slik at hvis man ikke får med seg begynnelsen, så blir det vanskelig å gjennomføre. Dessuten tror jeg mange studenter ikke har et helt klart bilde på forhånd av hva studiet innebærer.  En del tenker kanskje at det er greit med litt data, og så viser det seg at det er vanskeligere enn de trodde, sier hun, men understreker at det ikke er gjort noen undersøkelse om årsakene til at studenter ikke gjennomfører.

– Er det et problem for instituttet at såpass mange ikke gjennomfører?

– På den ene siden er det et problem for oss hvis studentene ikke produserer nok studiepoeng, for da får vi mindre penger. Men på den annen side ønsker vi ikke å presse dem gjennom heller. Det viktigste for oss er at studentene som går ut herfra holder et høyt faglig nivå, sier Laurence Habib.

–  Gjør dere noe for å få flere til å gjennomføre?

– Vi satser blant annet på å ha gode studentassistenter fra første semester, slik at studentene skal få gode rollemodeller og bli motivert for studiet.  På de vanskeligste fagene tror vi dette har god effekt.. Det første semesteret er helt avgjørende, og derfor bruker vi våre mest erfarne pedagoger helt fra starten, sier hun.

– Er det mange som slutter før de er ferdige med studiet fordi de får jobb?

– Nei, det er svært få. Næringslivet ønsker stort sett kandidater som har papirene i orden, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS