publiseringspoeng

De leverte nok en gang flest poeng per faglig ansatt

Rektor Vidar Haanes ved MF vitenskapelig høyskole kan nok en gang skryte av å være best i klassen på publisering per faglig ansatt. Universitetet i Oslo leverer flest poeng totalt.

Leverer mest per faglige ansatte - igjen: Vidar Haanes, rektor ved MF Vitenskapelig høyskole.
Publisert Oppdatert

Fra budsjettåret 2025 legges finansieringssystemet for universiteter og høgskoler om. Da forsvinner indikatoren som har gitt uttelling for publisering av forskning. Men man skal fortsette å telle poeng, også ved universiteter og høgskoler.

Fakta

Publiseringspoeng per faglige årsverk*

Fem på topp i 2023 (2022-tall i parentes)

  1: MF vitenskaplig høyskole 2,50 (1,89)

  2: Norges idrettshøgskole 1,70 (1,71)

  3: Universitetet i Oslo 1,69 (1,73)

  4: Fjellhaug Internasjonale Høgskole 1,62

  5: Ansgar høyskole 1,49 

  6: Universitetet i Bergen 1,41 (1,41)

  7 : Handelshøyskolen BI 1,26 (1,21)

  8: Universitetet i Stavanger 1,25 (1,24)

  8: Universitetet i Agder 1,25 (1,19)

  10: NTNU 1,23 (1,27)

Statlige høgskoler

Høgskolen i Innlandet 0,87 (0,69)

Høgskolen i Østfold 0,82 (0,81)

Høgskulen på Vestlandet 0,63 (0,74)

Høgskulen i Volda 0,58 (0,43)

Samisk høgskole 0,39 (0,64)

Per institusjonsgruppe (Tallet for 2021 i parentes)

 • Universiteter 1,24 (1,25)
 • Statlige vitenskapelige høyskoler 1,07 (1,04)
 • Statlige høyskoler 0,72 (0,71)
 • Private vitenskapelige høyskoler 1,24 (1,13)
 • Private høyskoler 0,72 (0,64)
 • Snitt alle 1,16 (1,17)

*Tallene Khrono viser til er sammenlignbare med tidligere år, og viser bare poeng som tidligere var inkludert i beregningen i finansieringssystemet. Men i hovedtallene til DBH/HKdir er det i år lagt inn mer enn tidligere. Kilde: DBH/HK-dir

I 2023, som i 2022, var det forskerne ved MF vitenskapelig høyskole som i snitt publiserte mest. MF er en privat vitenskapelig høgskole.

Skyhøyt foran

MF leverte 2,5 publiseringspoeng i snitt per faglige årsverk. Det er i år skyhøyt foran neste institusjon, og også godt foran egen produksjon og leveranse i 2022.

De siste årene har stort sett MF og Norges idrettshøgskole knivet om denne førsteplassen, men i fjor snek Universitetet i Oslo (UiO)  seg inn på sølvplassen, og henviste idrettshøgskolen til tredjeplass. Men i år er idrettshøgskolen med et nødskrik tilbake på sølvplassen.

Verdt å merke seg er at NTNU stadig detter nedover listene, i år passert både av Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, men også av den private vitenskapelige høgskolen, BI, og to private høgskoler snikers egf oran, så NTNU er 10. best.

UiO leverer mest

Hvis man ser på totalt antall leverte publiseringspoeng er det fortsatt UiO som leverer mest med sine 6753,39 publiseringspoeng totalt. 

Norges største universitet, NTNU, leverer nest mest med sine 6278,4.

To private høgskoler utmerker seg også med gode resultater med tanke på publiseringspoeng.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole leverer i 2023 1,62 publiseringspoeng per faglig ansatt. det er fjerde best blant alle, offentlige som private institusjoner.

Ansgar høyskole følger på plassen bak, femte best med 1,49 poeng per faglig ansatt. Begge to plasserer seg foran både Universitetet i Bergen og NTNU.

Fornøyd rektor

MF-rektor Vidar Haanes er glad og stolt over de resultatene hans institusjon, og ikke minst forskere ansatt der, oppnår år etter år.

— Vi har fortsatt gode vilkår for forskerne våre. Førsteamanuenser og professorer har 45 prosent forskningstid i sine stillinger. Vi har også et godt kollegialt fellesskap for forskning og publisering, sier Haanes.

Han trekker fram at et pluss for MF er at de i sine fagområder religionsvitenskap, teologi og samfunnsfag har et bredt og godt utvalg av internasjonale tidsskrifter man kan få publisert i.

— Vi holder et høyt nivå hos oss som gjør at mange når nivå 2-publiseringer, legger Haanes til. 

Haanes trekker også fram bonusordningen som Khrono nylig omtalte, men som er ganske beskjeden ved MF sammenlignet med BI og NHH.

— Men vi ser at det er positivt at man får et lite tilskudd til driftsmidler ved god publisering. Det stimulerer til vekst, sier Haanes.Han legger også til at man ved MF også i internasjonale serier får publisert ganske mange doktoravhandlinger.

Stort hopp for Innlandet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) går publiseringspoeng per faglig ansatt opp fra 0,69 poeng i 2022 til 0,87 poeng i 2023.

— Vi får en bekreftelse på at vi går i en retning av å bli mer universitetslik. Vi er fortsatt i en utviklingsprosess, men har tatt noen veldig viktige steg framover, sier prorektor for forskning og utvikling, Marit Sletmoen, ifølge inn.no.

De siste årene har høgskolen ligget noe under institusjonene man mener det er naturlig å sammenligne seg med, det vil si andre høgskoler samt nye universiteter. I 2023 ligger høgskolen omtrent på samme nivå som Nord universitet og et stykke over Høgskulen på Vestlandet.

Antall faglige årsverk ved HINN økte fra 615 til 815 i perioden fra 2020 til oktober 2023. I samme periode økte andelen ansatte med førstekompetanse fra 60 til 67 prosent, påpeker Sletmoen.

— Den økningen vi ser, er et kollektivt løft i den forstand at en høyere andel av våre ansatte med forskningstid bidrar til forskningsproduksjonen nå sammenlignet med tidligere år, sier hun.

Lagt om beregningen

Fra i år har DBH i hovedtabellene lagt inn flere tall, men tallene Khrono viser til her er sammenlignbare med fjoråret, og tidligere år.

DBH /HK-dir skriver at tidligere viste denne oversikten kun publiseringspoeng som ga uttelling i finansieringssystemet. Enkelte institusjoner/organisasjonsenheter var da utelatt fra beregningen. 

Dette er nå endret slik at alle publiseringspoeng/årsverk inngår. 

Endringslogg

25. april 2024, kl 22.30: Tall for Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Ansgar høyskole var dessverre uteglemt ved første publisering. De plasserer seg som 4. og 5. best målt i publiseringspoeng per faglig ansatt.

Powered by Labrador CMS