null Foto: Skjalg Bøhmer Vold

De konkurrerer om toppjobben på lærerutdanninga

Seks søkere vil lede landets største lærerutdanning. Se hva de vil bidra med.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Khrono har stilt alle de seks søkerne til dekanjobben på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) de samme tre spørsmålene. Fire av dem har valgt å svare.

En av dem er dagens dekan på LUI, Knut Patrick Hanevik (64). Han har hatt jobben de siste fire årene, og var tidligere dekan ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo. Han har fått konkurranse fra søkere fra mange kanter av landet.

Les også: Bare én dekan vil fortsette i jobben

Vil ha fornyet tillit

Hvorfor bør akkurat du bli dekan på Høgskolen i Oslo og Akershus?

— Jeg har god innsikt i de utfordringer fakultetet og sektoren står overfor og deler institusjonens mål og ambisjoner. Jeg har erfaring både fra faglig og administrativ ledelse, solid kunnskap om et bredt spekter av lærerutdanninger og evne til å lede medarbeidere til å yte i fellesskap. Fakultetet er i god utvikling og jeg opplever å ha tillit fra medarbeidere og kolleger, sier Hanevik (bildet under).

Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?

— Jeg har tro på satsingen vi har gjort på FoU-fellesskap og innføring av nyanserte, men krevende indikatorer for måloppnåelse for tildelt tid til FoU. Videre arbeid under god ledelse og fokus på samarbeid, skolering og rekruttering, vil føre til bedre resultater og større tilslag på søknader om ekstern finansiering.

— Forskning og undervisning er gjensidig berikende aktiviteter. Det er viktig å fokusere på sammenhengen mellom forskning og god undervisning, og ikke bare på motsetningene mellom tid til FoU og tid til undervisning. God og relevant forskning er et viktig grunnlag for kvalitet i undervisning. Møte med studenter og praksisfelt er et av flere utgangspunkt for å utvikle forskningsprosjekter som videreutvikler faget og institusjonen. Studentene er interessert i kvalitet, samarbeid med dem om utvikling av nye formater for undervisning vil gi gode resultater. Vi har utmerkede eksempler på dette ved fakultetet.

Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier?

— Fortsatt fokus på relevans og økt fokus på kvalitet i undervisningen og interaksjonen med studentene. Jeg vil jobbe for at studentene som vår viktigste ressurs, blir tatt på alvor som medspillere, sier Hanevik.

Konkurranse fra vest

Hanevik får konkurranse fra  førstelektor Margareth Eilifsen (45) ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

— Hvorfor bør akkurat du bli dekan på Høgskolen i Oslo og Akershus?

— Jeg er kvinne, jeg har pedagogisk grunnutdanning, jeg har erfaring fra ledelse og kan lede både internt, men også eksternt, utadrettet, svarer Eilifsen.

— Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?

— Potensiale for forskning ligger i personalet som er ansatt ved HiOA og de må få lov til å vokse fram av interesse og engasjement. Jeg vil styrke forskningen ved å legge til rette for møtepunkter for flerfaglig samarbeid, ved å bry meg om hva den enkelte ansatte er opptatt av, ved å strukturere undervisningen og ved å inkludere studentene og praksisfeltet mer i forskningsmiljøet ved høgskolen. Det vil også være nødvendig å sette tydelige og klare mål for hvor vi vil være om fire år og legge en strategi, sammen med personalet, for hvordan vi skal nå disse målene. Engasjement og entusiasme skaper energi.

Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier?

— Jeg vil arbeide for flerfaglig og tverrfaglig samarbeid internt på avdelingen som vil føre til at studentene erfarer en mer helhetlig utdanning og får en bredere kompetanse på sitt felt. Jeg vil arbeide for å styrke samarbeidet mellom skole/barnehage (yrke) og høgskole, og minke gapet mellom teori og praksis, og dermed forsterke profesjonen. Jeg vil også styrke internasjonalt samarbeid med Erasmus, SiU og Nord Amerika som vil føre til et større internasjonalt miljø og større muligheter for utveksling på tvers av landegrenser, sier Eilifsen.

Fra Telemark

Anders Davidsen (48) har også søkt dekanjobben på LUI - han er leder av Institutt for lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Telemark. Tidligere har han vært studieleder ved lærerutdanningen samme sted.

— Hvorfor bør akkurat du bli dekan på HiOA?

— Jeg mener at en del av mine erfaringer, min kompetanse og syn på ledelse bør være interessant for HiOA. Jeg er opptatt av lærerutdanning, barnehagelærerutdanning og utdanningsforskning, og da er HiOA et av de mest interessante miljøene i Norge. Jeg har derfor en sterk motivasjon for å bli en del av HiOA.

Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?

— Relevant forskning av god kvalitet er en viktig forutsetning for å kunne gi god og forskningsbasert undervisning. Jeg mener at forskning og utviklingsarbeid er en arbeidsform som styrker undervisning og læringsmiljøet for studentene. Et aktivt fagmiljø tiltrekker seg dyktige forskere og undervisere, og det er viktig å balansere dette samt at man får inn fagpersoner som også har praktisk erfaring fra barnehage og skole.

— Jeg mener at kunnskapsorganisasjoner som HiOA med så mange dyktige fagpersoner må ha en bevist strategi for å få medarbeiderne til sammen å arbeide for å oppnå sitt potensiale. En videre utvikling av fagmiljøer er en viktig forutsetning for å lykkes med å nå mål innen forskning og undervisning, sier Davidsen.

— Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

— Tilstedeværelse og nærhet mellom kolleger og nærhet mellom fagansatte og studenter er viktig for meg. Jeg er opptatt av at visjoner og strategier skal konkretiseres og bli en del av den daglige jobbingen i hele organisasjonen, og at det må være et samspill mellom administrasjon, utviklingsarbeid og forskning, sier han.

Har erfaring med universitetsambisjoner

Instituttleder og jordbruksforsker Fred Håkon Johnsen (59) ved Høgskolen i Hedmark har søkt både dekanjobben på LUI og på Fakultet for samfunnsfag. Han leder Institutt for jordbruksforskning på Elverum. Johnsen er også en av søkerne til jobben som prorektor for forskning på HiOA.

Hvorfor bør akkurat du bli dekan på HiOA?

— Jeg har bred erfaring fra universitet, høgskole og instituttsektoren. Denne bakgrunnen mener jeg er godt egnet for å bidra til å ta en høgskole med universitetsambisjoner framover. Jeg har opplevd en ønsket overgang fra høgskole til universitet gå bra (Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, NMBU), men har også opplevd at en slik prosess kan gå helt galt (Prosjekt Innlandsuniversitetet). Dette er erfaringer som HiOA kan dra nytte av.

Johnsen trekker fram at han har mye erfaring som leder og trives i slike roller. Han legger også vekt på at han har betydelig erfaring med internasjonale studier, spesielt opp mot Øst-Afrika.

Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?

— Generelt ligger de statlige høgskolenes styrke i god undervisning og yrkesrelevante utdanninger, mens forskningsdelen som regel er svakt utviklet sammenliknet med universitetene. For landets ledende høgskole som ønsker å bli universitet er det avgjørende at forskningen styrkes. HiOA har en del forskere på meget høyt nivå, men jeg ønsker å skape arenaer hvor HiOAs akademikere møtes for å formulere forskningsprosjekter, slik at alle trekkes med, også de som i utgangspunktet har rene undervisningsstillinger. Dette skal ikke gå ut over undervisningen, men tvert imot styrke undervisningen.

Hvordan vil studentene merke at du er blitt en del av ledelsen?

— Først og fremst håper jeg å bidra til begeistring, trygghet og innsatsvilje blant HiOAs lærere, noe som i neste omgang vil bidra til god undervisning. Jeg håper også å få anledning til å henvende meg direkte til studentene, samt å være aktiv med å markere HiOA i media, noe som forhåpentligvis vil bidra til institusjonens synlighet og til stolthet blant studenter og ansatte over å tilhøre HiOA, sier Johnsen.

Eggen vil ikke svare nå

Astrid Birgitte Eggen (56) ved Universitetet i Agder har takket pent for henvendelsen, men svart Khrono at hun ikke ønsker å svare på spørsmålene på dette tidspunktet.

Eggen er instituttleder ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder, og har også søkt stillingen som prorektor for utdanning på HiOA.

Den andre vi ikke har svar fra er er Trond Nerland (48), som disputerte på Universitetet i Oslo i 2013 og er lektor med doktorgrad. Han står oppført i søkerlisten som lektor og kontakt-, fag- og praksislærer. Nerland har ikke besvart Khronos henvendelser.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS