null Foto: HiOA

Enda en ny søker til dekanstilling

Høgskolen har akseptert enda en ny kandidat til toppstillingen på Fakultet for teknologi, kunst og design.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Oppdatert med enda en ny søker)

Kamil Dursun er akseptert som ny søker til dekanstillingen på fakultet for teknologi, kunst og design. Dursun er i dag dekan på avdeling for ingeniørfag på Høgskolen i Østfold.

Dursuns arbeidsområder er listet opp på hjemmesidene til Høgskolen i Østfold, og der står det: Elektro/elkraftteknikk, energi produksjon, transmisjon og distribusjon og energiøkonomisering.

Dursun har doktorgrad og hans avhandling hadde tittelen «Load losses using finite elements in transformer design». Som fagområder trekker HiØ fram Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.

Egil Trømborg, som også har søkt jobben som prorektor for forskning, var den forrige nye på søkerlista til dekanstillingen på Fakultet for teknologi, kunst og design ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Mange søkere

Før søknadsfristen for dekanstillingen på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) gikk ut ble det klart at sittende dekan, Petter Øyan, ikke søker fornyet tillit. Fakultetet har hatt store arbeidsmiljøproblemer i fakultetsadministrasjonen og mange av topplederne i fakultetets ledergruppe har sagt at de ikke ønsker å fortsette. Flere har allerede sluttet.

Les også: Sakene som bekymret ansatte og førte til krisen

I tillegg til Dursun og Trømborg har 11 andre har søkt jobben, deriblant fire kvinner og tre interne søkere. I første runde var det en konfidensiell søker, men vedkommende har trukket seg. Derimot er Egil Trømborg inne på søkerlisten som ny kandidat.

Khrono har kontaktet alle med likelydende spørsmål. To stykker har vi ikke fått svar fra og to har meddelt at de ikke ønsker å svare.

Trømborg har også søkt stillingen som prorektor på forskning, men har valgt å ikke svare på Khronos henvendelse.

Doktorgrad i ingeniørfag

Egil Trømborg (50) har doktorgrad i ingeniørfag. Han har hatt ulike stillinger i norske høyteknologiske bedrifter siden 1990: Raufoss, Hydro, SINTEFUMOE Solar, REC Wafer Norway, Nordic NeuroLab, og har åpenbart bred erfaring med bil- og solcelleteknologi.

Når det gjelder publikasjoner er Trømborg bare oppført med én fagartikkel i Google Scholar og en annen artikkel i forskningsdatabasen Cristin. Begge dreier seg om aluminiumsteknologi. Men det er verdt å huske på at FoU innenfor næringslivet ikke alltid blir åpent publisert. Trømborg arbeider nå som frittstående konsulent.

Våre spørsmål til søkerne

  • Hvorfor bør akkurat du bli dekan på HiOA?
  • Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?
  • Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir dekan på Fakultet for teknologi, kunst og design?

Les også: Skulle ønske jeg kunne fortsatt ett år til

— Få dekaner kan trylle

Åge Garnes (bildet under) er en av dekansøkerne på TKD. Han har inntil nylig jobbet på høgskolen, men er nå professor ved Høgskolen i Bergen.

— Hvorfor bør akkurat du blir dekan på HiOA?

— Jeg har ikke noe originalt og kvikt svar. Det finnes garantert mange som kan gjøre dekan-jobben på TKD bra - til og med sikkert bedre enn det jeg kan gjøre. Av de som har meldt seg, regnes jeg forhåpentligvis med som en rimelig godt kvalifisert kandidat.

— Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?

— Vi må ta utgangspunkt i de hodene vi har. Få dekaner kan trylle. Det finnes bare en måte TKD kan bli kvalitativt bedre på og det er at hver og en av de ansatte utvikler seg selv - og slik også påvirker hverandre. Men dette er prosesser som tar tid. De fleste av oss har interne drivkrefter rettet mot å forstå mer, bli klokere og bli bedre - gjerne samtidig. Vi har alle selv-tryllekunstneriet innebygget. En dekan kan i beste fall fungere som en god støttespiller - i verste fall dempe eller forpurre andres interne dynamoer. Den romantiske versjonen er å la hundre blomster blomstre.

— Hovedbrukerne

Garnes poengterer at studentene er de umiddelbare hovedbrukerne til høgskolen. Han trekker fram at studentene merker om de ansatte er fornøyde, har det gøy og er stolte av jobben sin.

— De merker at vi driver med spennende prosjekter og har god kontakt med  næringsliv og forvaltning. En dekan kan ikke gjøre all verden til eller fra. Det er og blir de ansatte som formidler, fornyer, underviser og forsker. Om de fleste er med kan vi i fellesskap skape en trygg, spennende og utviklende arbeidsplass - og det vil studentene helt sikkert merke, understreker Garnes.

Vil ha enklere dialog med studentene

Laurence Habib har vært leder for Institutt for informasjonsteknologi i snart fire år. Hun er en av to interne søkere og en av fire kvinner som har søkt dekanjobben.

Les også: Habib søker toppjobben ved fakultetet med stor lederflukt

Habib understreker at hun både har erfaring eksternt og fra høgskolen, samt en internasjonal kontaktflate som hun mener gjør en kvalifisert og aktuell for dekanjobben.

— Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?

— Mitt inntrykk er at forskning og undervisning kompletterer hverandre mer enn de konkurrerer med hverandre. Jeg ser at mange lærere bruker eksempler fra sin forskning i undervisningen, og noen involverer studenter i forskningen, også på bachelornivå. Dette er både spennende for studenter som får være med på å utvikle helt ny kunnskap og nyttig for lærere i og med at studentperspektiver beriker forskningen. Slike initiativer kan det være mange flere av, og jeg ønsker å støtte disse. I tillegg ser jeg at forskningsgrupper bidrar til økt samhandling og dermed økt motivasjon for forskning. Jeg ønsker å styrke disse ytterligere, og støtte opprettelsen av nye grupper. 

— Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir dekan på Fakultet for teknologi, kunst og design?

— Som dekan ønsker jeg å legge til rette for enklere og mer direkte dialog med studenter. Min erfaring med studenter er at de er meget løsningsorienterte, og har en evne å tenke «utenfor boksen». Vi har opplevd at studenter har kommet med gode forslag til løsninger til problemer, og de er en underutnyttet ressurs i de prosessene vi har for å øke kvaliteten av undervisningstilbudene våre. I denne sammenhengen kunne for eksempel en webside på intranettet der studenter kan komme med forslag til forbedring til ting som det opplever som suboptimale være nyttig, skriver Habib.

I tillegg trekker hun fram behovet for å få fart på arbeidet med utvikling av teknologiske løsninger for å støtte undervisningen, læringen og vurderingen.

— Jeg ser også for meg økt internasjonalisering i lærerstaben, som studentene kommer til å merke. Dette vil i tur bidra til at mer undervisning vil skje på engelsk, noe som muliggjør at internasjonale studenter kan følge de samme emnene som de norske studentene. Jeg vil også fortsette arbeidet med å formalisere partnerskap med institusjoner i utlandet for å sikre utveksling av studenter og lærere.

Har søkt tre jobber

Målfrid Irene Hagen har tidligere hatt professorstilling ved Høgskolen i Buskerud. Hagen har både søkt jobben som dekan på TKD, dekan på Fakultet for samfunnsfag og stillingen som prorektor for forskning. Hun har også søkt dekanjobben på Fakultet for samfunnsfag. Og hun forklarer:

— Jeg søkte først på stillingen som dekan ved TKD, da jeg har mest undervisningserfaring fra kunst og designfag. Men jeg har også undervisningserfaring innenfor samfunnsvitenskap, og forskning som spenner over begge områder. Derfor bestemte jeg meg også for å søke på dekanstillingen ved SAM.

Hagen understreker i sine innspill rundt det å søke jobber på HiOA at hun liker høgskolens formulering av overordnet mål for forskning og utviklingsarbeid i Strategi 2020; «HIOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid».

— Det er et godt og realistisk mål, i motsetning til hva man av og til kan finne i strategiplaner. For å nå dette målet, må det legges til rette for å øke interessen og muligheten for å forske og publisere nasjonalt og internasjonalt, men uten at det går ut over undervisningen ved høgskolen. Derfor er det viktig at høgskolen søker eksterne samarbeidspartnere, at det forskes på områder som er faglig relevante for studiene ved høgskolen, og at forskningen benyttes i undervisningen, både ved at resultater integreres i undervisning og pensum, og ved at studentene trekkes aktivt inn i forskning og utviklingsarbeid, skriver Hagen, og trekker også fram:

— Den viktigste oppgaven til høgskoler og universitet er å utdanne studenter for arbeid i ulike profesjoner eller akademiske yrker. I alle de årene jeg har arbeidet i høgskolesektoren, har jeg vært opptatt av å tilrettelegge for studenter med god undervisning og veiledning, god oppfølging og god informasjon, og av å sikre god velferd og forutsigbarhet i studiehverdagen, skriver Hagen.

Omstilling og samarbeid

Øivind Husø er i dag førstelektor på institutt for Industriell utvikling på TKD. Han forteller at han har vært leder i høgskolesystemet i 10 år og har ledet ulike fagavdelinger, også avdelinger der han selv ikke har sin faglige tyngde. Og han mener det har gått rimelig bra.

— Jeg har fått til omstillingsprosesser i fagavdelinger der fokus og samarbeidsforhold  ikke alltid har vært optimale. Jeg har lykkes med å etablere samarbeid med næringsliv og offentlige etater. Samarbeidet har resultert i faglig konferanser, gjesteforelesninger, valgfag og en rekke bachelor-oppgaver.  Jeg kjenner høgskolesystemet rimelig bra og er vant til å orientere meg i store organisasjoner med komplisert regelverk og sterke personligheter. Både som leder og lærer er jeg opptatt av å få det beste ut av medarbeidere, kolleger og  studenter. Til sammen gjør det at jeg våger å søke lederstilling for et fakultet som for øyeblikket ikke er helt på skinner, skriver Husø.

— Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?

— Vi har mange lærere som er kompetente til å drive forskning, og vi har studenter som kan bidra med verdifull arbeidskraft. Da jeg var leder for byggprogrammet her på høgskolen, kjøpte vi inn avansert utstyr for testing av materialer ved lave temperaturer. Utstyret brukes både til forskning og til laboratorieundervisning. Dessuten deltar avgangsstudentene våre i arbeidet med å få fram forskningsresultater, forteller Husø.

— Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir dekan på Fakultet for teknologi, kunst og design?

— Studentene vil merke et sterkt faglig fokus og en konsentrasjon om områder der samfunnet etterspør arbeidskraft. Jeg ser på det som svært viktig at unge mennesker tidlig får bekreftet at studiet de har valgt gjør dem kvalifisert til jobber de ønsker seg, og at de gjennom studiet kommer i kontakt med bedrifter og organisasjoner der de har muligheter til å få jobb, poengterer Husø.

I tillegg legger han vekt på at han vil prioritere mer bruk av digitale verktøy i undervisningen.

— Jeg håper også at studentene vil oppleve at vi i større grad enn i dag bruker digitale pedagogiske verktøy til å gi individuell undervisning og oppfølging, slik at hver enkelt student får en tilpasset studiehverdag, håper Husø.

Kollega av Rice

Zafer Özgen, er instituttleder på Musikkonservatoriet, ved Universitetet i Tromsø.

— Hvorfor bør akkurat du bli dekan på HiOA?

— Siden 1996 har jeg jobbet som pedagog og administrator, ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Jeg mener jeg har både erfaring og personlige kvaliteter som er nødvendig for å inspirere et stort og energisk fagmiljø som TKD, ved HiOA, skriver Özgen.

Han forteller også at HiOA har et godt rykte som en av landets største institusjoner og at han i dag jobber med fag og metoder som passer godt inn i TKDs portefølje.

— Etter mange år innenfor utdanning/akademia, ønsker jeg å ha mulighet til å bygge på min kunnskap fra kunstnerisk, pedagogisk og administrativ virksomhet i en stilling med arbeidsoppgaver som min bakgrunn og yrkeserfaring treffer. Jeg har tverrfaglig utdanning innen design, filosofi, og musikk og føler min faglige bakgrunn og erfaring som pedagog, utøver og administrator gir meg et godt utgangspunkt for å lede et spennende fagmiljø som TKD, skriver Özgen.

Vil involvere studenter i forskning

— Hvordan skal du bidra til at HiOA når målene sine på forskning, og hvordan vil du få til dette, uten at det går på bekostning av undervisningen?

— Jeg vil gjerne bidra til at HiOA investerer tilstrekkelige midler i forskningsaktiviteter som involverer studenter (BA/MA/PhD) i høyest mulig grad, slik at undervisning og forskning, som er to kjerneaktiviteter ved høyere utdanningsinstitusjoner, understøtter hverandre. Det er da en forutsetning at man i tillegg sikter på å erstatte lærerstyrt undervisningsformer med studentstyrt forskningsbasert plenumsforelesninger, hvor studentenes læringsutbytte og fokus på dybdelæring blir avgjørende kriterier for suksess.

— Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir dekan på Fakultet for teknologi, kunst og design?

— Jeg er genuint interessert i teamarbeid, i et fagmiljø som kjennetegnes av åpenhet, raushet og engasjement. For å utvikle en slik kultur ved høyere utdanningsinstitusjoner er det nødvendig å ha samsvar mellom studietilbudet og forventningen hos studentene. Dette vil jeg prøve å oppnå med å:

  • øke studentenes deltakelse på beslutningsprosesser, gjennom effektivt samarbeid med studentutvalget ved fakultetet og studentparlamentet
  • ansvarliggjøre studentene og oppmuntre alle til å delta i utviklingen av HiOAs virksomhet generelt
  • skape og opprettholde en kreativ og fruktbar dialog med studentutvalget ved fakultetet, og sikte på å skape samsvar mellom HiOAs strategier og Studentparlamentets politiske prinsipprogram.
  • innføre/fortsette med årlige møter med studentforeninger og bistå dem i deres arbeid

Vil ikke/har ikke svart

To av søkerne, Gro Markeset og Peter Wide sier at de ikke ønsker å besvare spørsmålene fra Khrono, mens Sérgio Lousada, Even Lynne og Irene Thaule ikke har besvart våre henvendelser.

I tillegg er det en mannlig søker som er konfidensiell.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS