ledelsesmodell

Delt om styringsform i Volda

Styret ved Høgskulen i Volda skal neste uke bestemme om rektor fortsatt skal være valgt eller ansettes av styret. Både innstillingen og styret er delt i saken.

Rektor og styreleder Johann Roppen ved Høgskulen i Volda kommer til å stemme for å fortsette med valgt rektor etter han går av 1. august 2023.
Rektor og styreleder Johann Roppen ved Høgskulen i Volda kommer til å stemme for å fortsette med valgt rektor etter han går av 1. august 2023.
Publisert

Høgskoledirektør Karen Lomeland Jacobsen tilråder verken det ene eller det andre alternativet i sin innstilling: Om rektor skal velges av ansatte og studenter, som i dag, eller om rektor skal ansettes av styret.

16. juni skal styret ved Høgskulen i Volda avgjøre saken, og diskusjonen i styremøtet 5. mai viste at styret er delt. Hovedskillet går mellom de eksterne styremedlemmene, som argumenterte for ansatt rektor, og på den andre siden ansatterepresentantene, som går for valgt. Dermed blir de to studentrepresentantene tungen på vektskålen.

Roppen vil stemme for valgt

Direktørens vurdering er at det er gode argumenter for begge modellene, og hun lar det være opp til styret selv å avgjøre hvilke argumenter og prinsipper som velger tyngst når de skal ta sin avgjørelse.

Rektor og styreleder Johann Roppen, derimot, er klar på hva han mener. Både i et tillegg til sakspapirene og i et blogginnlegg flagger han at han vil stemme for å fortsette med valgt rektor.

— Så kort oppsummert – for min egen del: Valgt rektor oppfatter jeg som en bedre ordning i et demokratisk perspektiv. Alternativet med ansatt rektor gjør Høgskulen i Volda mer komplisert ved at det blir flere ledd i en mer hierarkisk organisasjon, og vi vet ikke hvilke endringer i ledelsen eller høgskolen samlet sett som vil komme av et vedtak om ansatt rektor. Vi vet ikke hvilke krav styret ønsker å stille til en eventuell framtdidig ansatt rektor, skriver han i blogginnlegget.

Der gjør Roppen det også klart at han er uaktuell som ny rektor fra 1. august 2023. Hvis høgskolen fortsetter med valgt rektor er han ikke valgbar, siden han allerede har sittet åtte år, og blir det ansatt rektor er han heller ikke aktuell som søker, opplyser han.

— Her har jeg altså lagt for dagen en klar mening i et spørsmål der styret kanskje er delt på midten. Uansett utfall av saken, håper og tror jeg at vi får en god diskusjon der vi respekterer hverandres synspunkter, og at uansett hva som blir utdfallet så vil vi få med oss verdifulle argumenter i det videre arbeidet i styret med å gjøre Høgskulen i Volda stadig bedre, skriver Roppen.

Flertall internt for valgt rektor

I en høring blant ansatte og studenter på høgskolen har et klart flertall sagt at de ønsker fortsatt valgt rektor når dagens rektor, Johann Roppen, går av 31. juli 2023.

Det samme er tilfellet ved Universitetet i Agder, som skal diskutere styringsform 14. juni og gjøre vedtak i september om valgt eller ansatt rektor. Også der viser den interne høringen et stort flertall for valgt rektor.

Høgskulen i Volda og Universitetet i Agder er to av ni høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som fortsatt har valgt rektor. Spørsmålet er om man heller skal innføre lovens normalmodell, som er ansatt rektor og ekstern styreleder, men dette er det opp til styrene å avgjøre.

Powered by Labrador CMS