demonstrasjon

Demonstrerte mot at NTNU har stengt Norges eldste vitenskapelige bibliotek

— Vi forlanger adgang! var budskapet da om lag 50 ansatte og studenter demonstrerte mot stenging av Gunnerusbiblioteket i Trondheim.

Demonstrasjon ved Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet Terje Bratberg med ryggen til holder appell
— Dette er et forskningsbibliotek som har vært åpent for alle siden åpningen i opplysningstiden, sa byhistoriker Terje Bratberg i sin appell.
Publisert Oppdatert

— En kulturhistorisk skandale, erklærte byhistoriker Terje Bratberg da han holdt appell ved Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet fredag. Han er en av initiativtakerne til demonstrasjonen. 

Gunnerusbiblioteket er det eldste vitenskapelige biblioteket i Norge.

Fakta

Gunnerusbiblioketet

  • Det eldste vitenskapelige biblioteket i Norge
  • Holder til på Kalvskinnet i Trondheim
  • Stiftet i 1768 som bibliotek ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). 
  • Har spesialsamlinger, samlinger, rom og utstyr og lesesalsplasser. 
  • Blant annet en sto samling med slekts- og lokalhistorie. 
  • Oppkalt etter Johan Ernst Gunnerus, en av stifterne av DKNVS. 
  • Er en del av NTNU Universitetsbiblioteket. 

 Mistro til argumentasjon

En lydhør forsamling av studenter, ansatte og emerituser på NTNU hadde møtt opp for å protestere mot at deler av Gunnerusbiblioteket har vært stengt siden august. Begrunnelsen fra NTNUs bibliotekdirektør er at sikkerheten må styrkes.

Demonstrantene reagerer på at NTNU har stengt dette biblioteket på ubestemt tid og betviler at hensynet til sikkerheten er det eneste motivet. Også ansatte Khrono har vært i kontakt med, mistenker at Gunnerusbiblioteket vil bli varig stengt og at skranketjenester og lesesalsplasser kan bli flyttet til Lysholmbiblioteket i nærheten.

Opprørt over stenging. Fra venstre: Tidligere museumsdirektør Arne B. Johansen, professor emerita Birgitta Berglund og byhistoriker Terje Bratberg.
Opprørt over stenging. Fra venstre: Tidligere museumsdirektør Arne B. Johansen, professor emerita Birgitta Berglund og byhistoriker Terje Bratberg.

— 80-årig terrorist med neglesaks

— Nå har NTNU stengt biblioteket på ubestemt tid. Man skylder som vanlig på sikkerhet, og nekter oss adgang etter et innbruddsforsøk. Hvis man er så redd for sikkerheten, er det merkelig at man i kveld åpner opp under Kulturnatt. Det kunne jo komme inn en åtti år gammel terrorist med neglesaks, sa Terje Bratberg spydig.

Bibliotekdirektør Sigurd Eriksson sier til Khrono at NTNU ikke har noen planer om å stenge Gunnerusbiblioteket.

 Innbruddsforsøk i juni

Det hele startet med at en ukjent person i juni tok seg inn i kontorfløyen i tilknytning til spesialsamlingene. Da personen støtte på en ansatt, snudde vedkommende og gikk ut. Hendelsen ble politianmeldt og førte til at deler av biblioteket ble stengt. 

Ifølge bibliotekdirektør Sigurd Eriksson ved NTNU Universitetsbiblioteket tyder ingenting på at bøker eller unike gjenstander ble stjålet eller skadet.

— En vekker

— For meg var denne hendelsen en vekker. Som bibliotekdirektør er jeg ansvarlig for sikkerheten til de ansatte og for spesialsamlingene. Jeg vil ikke være den direktøren som er på vakt hvis noe av det mest unike vi har, som er en del av en nasjonal kulturarv, blir ødelagt på grunn av dårlig sikkerhet. Gunnerusbiblioteket har viktige historiske samlinger, som for eksempel grunnlovsutkastene til Norge grunnlov, sier bibliotekdirektøren.

Eriksson sier at NTNU Universitetsbiblioteket ønsker en grundig gjennomgang av sikkerheten ved biblioteket. De samarbeider med NTNU Eiendom og Seksjon for vakt og service.

— Inntil vi har fått verifisert et forbedret og tilstrekkelig sikkerhetsnivå av NTNU Eiendom som har spisskompetanse på sikring av lokaler, så er lesesalen i andre etasje og publikumsdelen i første etasje midlertidig stengt. NTNU Eiendom ved Seksjon for Vakt og Service har ansvaret for alle andre bygg ved NTNU bortsett fra Gunnerusbiblioteket, og er godkjent som vekterselskap.

Sigurd Eriksson (til høyre) er biblioteksjef ved NTNU. Prorektor Tor Grande har også forsvart stengte lokaler.

— En katastrofe

Demonstrantene utenfor biblioteket mente de satt på kunnskap om at de sikkerhetstiltakene som allerede ble gjort i sommer, er tilstrekkelige.

Professor Birgitta Berglund sa til Khrono at hun frykter det blir gjort en historisk feil. Selv har hun som arkeolog daglig brukt Gunnerusbibliotekets tjenester. Den arkeologiske litteraturen kom til biblioteket i 1988 og plassert i åpne hyller der.

— Nå mister ansatte og studenter faglitteraturen. Selv har jeg hatt stort utbytte av å lese, skrive gå i hyllene og få ideer ved å se på bøkene. Mitt faglige fundament blir ødelagt. Blir biblioteket stengt for godt, vil det være en katastrofe for mange studenter, forskere og lokalhistorikere.

Arkeologistudent Halvard Kaarby Lundquist gikk opp på den improviserte talerstolen for å understreke hvor viktig de stengte delene av Gunnerusbiblioteket er for studentene.

— Vi trenger denne plassen, mange holder aktivt på her og vi er bekymret. Det er en skam.

Student Halvard Kaarby Lundqvist kalte stenging for en skam.
Student Halvard Kaarby Lundqvist kalte stenging for en skam.

— Liten tillit

Historiker Emil Eliasson uttrykte også bekymring på vegne av Den norske historiske forening, avdeling Trøndelag, som han er leder for. Til Khrono sa han at han har lite tro på at Gunnerusbiblioteket vil åpne publikumsfløy og lesesalsplasser igjen selv om NTNUs ledere sier at det vil skje. 

— Jeg har liten tillit til at det vil skje. Vi har opplevd at Arkivverket sa det samme og så ble det en reell stenging. Gunnerusbiblioteket er helt essensielt for min yrkesutøving, jeg forsker på materiale som er her. Jeg bryr meg også fordi biblitoket er viktig også for byen og allmennheten.

Historiker Emil Eliasson sa at Gunnerusbiblioteket er en skatt og en ære for byen. -- Vi er dypt bekymret over utviklinga.
Historiker Emil Eliasson sa at Gunnerusbiblioteket er en skatt og en ære for byen. — Vi er dypt bekymret over utviklinga.

— Feilslått uenighet

På spørsmål om når det kan bli aktuelt å åpne igjen, svarer bibliotekdirektør Sigurd Eriksson:

— Det vet vi ikke før vi har fått svar fra de som nå ser på hvilke tiltak som må gjennomføres. Vi har klart å omprioritere midler på driftsbudsjettet som skal benyttes til dette.

Bibliotekdirektøren er overrasket over demonstrasjonen utenfor Gunnerusbiblioteket.

— Det handler om sikkerheten ved biblioteket. Det tror jeg alle som bryr seg om samlingene, er enige i. Jeg føler det er en litt feilslått uenighet her.

— Kan det ende med at publikumsdel og lesesalsplasser blir varig stengt, som demonstrantene frykter, og som ansatte som har kontaktet Khrono er bekymret for?

— Jeg kan avkrefte at det er snakk om de skal være varig stengt.

 — Finnes ingen planer

Mens deler av Gunnerusbiblioteket er midlertidig stengt, er det fortsatt mulig å låne bøker fra samlingene. Publikum kan få tilgang etter avtale. Deler av samlingene er også tilgjengelig digitalt og ansatte er tilgjengelige for rådgivning og støtte på nett. De som vil hente eller levere bøker, kan gjøre det på Lysholmbiblioteket, som ligger i nærheten av Gunnerusbiblioteket.

Ansatte Khrono har vært i kontakt med, er bekymret for at skranketjenestene kan bli lagt ned og havne på Lysholmbiblioteket?

— Jeg kan ikke kommentere noe jeg vet ikke er besluttet fra noe som helst hold.

— Så alt blir som før ved Gunnerusbiblioteket når sikkerheten er god nok?

— Bibliotekene er under utvikling blant annet gjennom at størstedelen av NTNUs litteraturressurser i dag er digitale, og det er tidligere vedtatt at det skal bli færre lokasjoner enn i dag. NTNU har 15 campusbibliotek i dag. Dette er godt kjente planer, men det foreligger ingen planer og ingen vedtak om å legge ned Gunnerusbiblioteket.

— Vi demonstrerer igjen

Bibliotekdirektør Sigurd Eriksson mener at det som nå gjøres ved å prioritere opp mot 1 millioner kroner i et stramt driftsbudsjett til sikring, er en god nyhet for alle de som er opptatt av spesialsamlingenes sikkerhet.

— Vi prioriterer sikring. Jeg ville hatt større problemer med å svare på spørsmål hvis det som skjedde i juni gjentok seg fordi vi ikke gjorde noe. Det vil være forferdelig hvis noen uvurderlige skatter blir borte.

Etter en halvtime var appell og innlegg over ved Gunnerusbiblioteket på fredag. Fornøyde demonstranter gikk hver til sitt. Byhistoriker Terje Bratberg ga klar beskjed:

— Skjer det ikke noe, kommer vi tilbake og demonstrerer om en måned.

Powered by Labrador CMS