Denne boksen vil kunne la deg ta en «selfie» fra verdensrommet

studentinnovasjon

En sen kveld på kontoret og noen øl ble starten på det som både sender Orbit NTNU ut i verdensrommet og på innovasjonseventyr.

Publisert Oppdatert

Trondheim/NTNU: Mari Linnerud har alle grunner til å smile. 23-åringen er CTO, eller chief technology officer for Orbit NTNU. I juni går turen til Florida for den første oppskytningen, og om et drøyt år vil Linnerud og hennes medstudenter skape norgeshistorie når deres satellitt «SelfieSat» er med på den første oppskytningen fra Andøya Space her hjemme.

— Hadde vi blitt fortalt for to år siden at vi skulle skyte opp to satellitter i 2022, hadde ingen trodd på det, sier Linnerud.

Selv noe barn kan forstå

Selfiestat fungerer ved at satellitten mottar bilder som vil vises på en skjerm. Hver gang satelliten mottar et bilde, vil en kameraarm ta bilde av skjermen med jordkloden i bakgrunnen.

Som alle gode ideer startet også ideen om SelfieStat en sen kveld. Mulig var det noen øl involvert også. Linnerud var ikke med i organisasjonen da prosjektet ble bestemt, men historien er ofte gjenfortalt.

— Plutselig var det noen som utbrøt «Men herregud, skal vi ikke bare gjøre noe ingen andre har gjort før?», forteller Linnerud og ler.

— Mange studenter sliter med at en ikke klarer forklare de hjemme hva det er du egentlig studerer. Det å si vi lager en satellitt som lar deg ta en selfie fra verdensrommet er selv noe barn kan forstå, sier Linnerud.

Gjennom Orbit NTNU har studentene fått en god mulighet til å kombinere studie med interessefelt. Totalt 160 studenter har jobbet med satellittene de siste to årene. Alle fra ulike studieretninger, fra kybernetikk til filmvitenskap. Særlig det har vært viktig for både det faglige og det sosiale miljøet.

— Vi jobber alltid med å få med andre typer studenter og fokuserer mye på organisasjonsbygging, og ikke kun en teknisk karriere som et mål. Ikke bare får en mulighet til å sette en lærer i en samfunnsaktuell sammenheng, men det er jo inspirerende å se hva det er mulig å få til! At man har vært til å bygge noe som skal ut i verdensrommet.

— Kan hevde seg i internasjonal sammenheng

— Vi tror at unge mennesker som har en grunder i magen, velger NTNU som studiested pga tilbudet vi kan gi dem og miljøet studentene seg i mellom har utviklet over tid, sier Hernes

Også Toril A. Nagelhus Hernes støtter opp viktigheten av at ikke kun de tekniske studentene inkluderes opp mot næringslivet. Samtidig er prorektoren for nyskaping ved NTNU kjent ved at det springer flere mindre bedrifter særlig ut av elektronikk- og IKT-miljøet i Trondheim.

— (Det) viser at fagmiljøet ved NTNU er blant de ledende i verden. Mye av de samme teknologiene benyttes også i satellitter. For NTNU og også studentene er det motiverende å jobbe med reelle utfordringer, og her kan studentene prøve seg på det, sier Hernes.

Hun understreker viktigheten av at studenter som får tilgang til god infrastruktur og kan bruke tid sammen i et kompetent og fremoverlent fagmiljø, også gjør at studentene lettere kan få utløst sin egen kreativitet og kompetanse og dermed kan hevde seg godt, også i en internasjonal sammenheng.

— Studentene er noe av det aller viktigste ved et universitet. innovasjonmmiljøet blant studentene er en viktig faktor som bidrar til trivsel i studietiden og medvirker til et godt og engasjerende studiemiljø, der en ser sammenhengen mellom utfordringer som skal løses , teori og praksis. For NTNU er det derfor viktig å skape en god arena for studentbedriftene.

«Chartertur» til verdensrommet

Romteknologi og oppskytninger er ikke gratis. Studentene har derfor vært avhengige av gode samarbeidsavtaler og sponsorer for å kunne jobbe videre med både «Selfiesat» og videreutviklingen av teknologien de har skapt. NTNU Smallsatlab, Norsk Romsenter og Eidsvoll Elektronics har alle vært viktige bidragsytere. Nylig ble også Kongsberggruppen hovedsponsor. Drømmen om verdensrommet ble mulig å realisere. Neste steg ble derfor å finne ut hvordan.

Orbit NTNU har i dag 68 aktive medlemmer fra mange ulike studieretninger. Totalt har 160 studenter jobbet med satellittprosjektet de siste to årene.

— Det er jo nesten som at du søker rundt på reisebyråer, egentlig. Finner de beste prisene, og kontakter de ulike aktørene. Nå med «NewSpace»-bevegelsen har jo alle muligheten. Verdensrommet skal være lett tilgjengelig, spesielt for universiteter, sier Linnerud.

Til slutt falt valget på Momentus, en amerikansk bedrift som bygger et romfartøy som kan sammenlignes med en kollektivbuss der en kjøper seg en plass som en av flere. Momentus har igjen kjøpt en plass på en SpaceX-rakett. Sistnevntes mulighet til å lande rakettene, gjorde det også billig nok til at studentene kunne betale for en oppskytning.

— Plutselig skrev vi under papirer med SpaceX-logoen på. Det var en ganske absurd greie for en liten studentorganisasjon fra Norge.

Engasjering > rekruttering

Da Linnerud startet i Orbit, var hun den eneste kvinnelige studenten med ansvar for teknologien. Nå er de oppe i et tosifret antall. Selv om NTNU har jobbet hardt med å rekruttere kvinner inn i teknologifagene, har studentene i Orbit heller satt søkelys på engasjering framfor rekruttering.

— Ved å faktisk vise frem det vi gjør og invitere til sosiale arrangement, viser vi at det er et sted også for oss jenter som har en tendens til å tenke at her hører man jo ikke hjemme. Det gjør man jo! Orbit er ikke bare et sted for å jobbe, det er for å blomstre for hva du finne ut hva du vil og liker og ha det bra i studietiden, sier Linnerud.

— Selve satellittene er ikke det mest spennende, det er systemene vi bygger som drifter de, sier Mari Linnerud. Her med Software-ansvarlig i Orbit, Magnus Mæhlum (t.v)

— Med to oppskytninger planlagt i 2022, hva blir det neste?

— Nå skal vi finne flere måter å utfordre oss enda mer på. Videreutvikle systemene vi har bygget. Målet og visjonen er å gi industrien nyttelast på satelittene vi produserer. Visjonen til Orbit er at vi skal bli det beste stedet i Norden å lære seg å bygge satelitt på, og å gi alle innsikten i alt som trengs for å bygge en satellitt.

Powered by Labrador CMS