psykisk helse

— Det er en dragkamp mellom den psykiske helsen og smitterådene

Studentleder i Tekna, Rebekka Lie, forteller at hun har kjent på ensomhet. Ved Norges arktiske studentsamskipnad opplever de en økning i henvendelser fra ensomme studenter.

Rebekka Lie er studentleder i Tekna. Hun snakker åpent om sine erfaringer med ensomhet.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Ensomhet er en subjektiv følelse. Du kan kjenne deg ensom selv om man har mennesker rundt seg.

Det sier Rebekka Lie til Khrono. Lie har tidligere fortalt om sin opplevelse da hun gikk på skole i Frankrike. Om å ikke passe inn.

– Jeg har jo venner og folk rundt meg, men når følelsen av ensomhet kommer, er det akkurat som om jeg setter på skylapper og ikke ser de folka jeg har rundt meg, sa Lie i podcasten.

Nå er hun leder for studentutvalget i Tekna, Norges største forening av akademikere, som nylig gjennomførte en spørreundersøkelse blant sine studentmedlemmer. Her rapporterte halvparten at de sliter med å følge med i undervisningen.

Ved Norges arktiske studentsamskipnad har de opplevd en økt pågang av studenter som sliter.

— Vi ser en økning i henvendelser ved studiestart, og vi ser at mange behandlingsløp varer lenger. Dette knytter vi opp mot korona, sier kommunikasjonssjef, Sarah Yttermo Reibo.

Flere rapporterer om ensomhet

Bare i Tromsø har de gjennomført 482 samtaler med 225 studenter siden studiestart.

I tillegg til de vanlige problemene, ser de at flere rapporterer om ensomhet og at det er vanskelig å holde oversikt over organiseringen av studiene.

— Ensomhetsfølelsen og opplevelsen av å være isolert knytter de ofte til at oppmøte på campus er sterkt redusert for de aller fleste. Dette er bekymringsfullt med tanke på videre utvikling gjennom studieåret. Spesielt er dette en utfordring for nye studenter, men vi ser også eksempler på at «gamle» studenter opplever at dette er en utfordring, forteller avdelingsleder for Studentrådgivinga i Norges arktiske studentsamskipnad, Bente Høyseth.

Flere melder at det er enda vanskeligere å disiplinere seg, og opplever at det er vanskelig å få en struktur på hverdagen.

— Det oppleves som en drakamp mellom den psykiske helsen og smitterådene, sier Teknas studentleder Lie.

— Man skal følge smitterådene og holde seg hjemme. Samtidig har mange studenter flyttet til en ny by og har kanskje rukket å gå på et par arrangementer før alt ble digitalt. Det kan være utrolig vanskelig hvis man ikke har blitt kjent med så mange, sier Lie.

Les også: Stølen: Risiko for en tapt generasjon

400 henvendelser på Vestlandet

En ringerunde til andre studentsamskipnader viser varierende pågang etter semesterstart.

Ved Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) opplever de stor pågang til det psykiske helsetilbudet, selv om de også tidligere år har sett lignende hopp ved semesterstart.

— I august hadde vi oppunder 400 henvendelser, og det har vært stor pågang helt til nå. Men august og september er vanligvis travle måneder, sier psykolog i Sammen, Øystein Sandven.

De føler seg isolerte, nedstemte, savner sosial kontakt med medstudenter, og synes det har vært noen tøffe måneder.

Anne Karin Mullally, psykologspesialist og leder av SiO Psykisk helse.

Han kan ikke se at henvendelsene under koronapandemien skiller seg nevneverdig fra tidligere år.

— Konsekvensene av økt bruk digital undervisning blir stadig omtalt av både universitetsledelse og studenter. Hvilke konsekvenser får det for studentene?

Vi er opptatt av at studenter etablerer gode sosiale arenaer og nettverk fordi sosial støtte er viktig for studiemestring. Overordnet tenker jeg at fravær av gode sosiale arenaer er en negativ ting for å ha det godt som student. Det er ikke gunstig hvis det blir altfor få kontaktpunkter.

Les også: Universiteter og høgskoler bør holde åpent hele døgnet

«Korona-angst»

Ved studentsamskipanden i Oslo og Viken — SiO, har de derimot ikke opplevd noen voldsom økning siden i fjor på samme tid.

Psykologspesialist og leder av SiO Psykisk helse, Anne Karin Mullally, sier til Khrono at det er ganske like tall fra september i fjor, men det er en økning fra vårsemesteret.

— Vi pleier ofte å få en økning i antall henvendelser i september, sier hun.

Leder av SiO Psykisk helse, Anne Karin Mullally, sier at de får henvendelse fra studenter med «korona-angst».

Mullally forteller at noen av dem som henvender seg til dem har «korona-angst». De er redde for å bli smittet eller smitte andre. Andre har plager som kan være indirekte effekter av pandemien.

— De føler seg isolerte, nedstemte, savner sosial kontakt med medstudenter, og synes det har vært noen tøffe måneder, sier hun.

— Du tror altså det har vært en koronaeffekt?

— Det kan det være, uten at vi kan si det med sikkerhet. Vi har fått noen henvendelser av denne typen, sier hun.

— Pandemien kan ha forsterket det de sliter med

Det har heller ikke vært noen stor økning ved Studentsamskipnaden i Trondheim.

Direktør for strategi og kommunikasjon ved samskipnaden, Nina Steen, forteller at fram mot august var det en nedgang i antall henvendelser. Hun tror det blant annet skyldtes at studenter i denne perioden forlot Trondheim. Nå i september har tallene stabilisert seg igjen.

— Mange står nå på venteliste, så vi vet ikke om pandemien har fått noe utslag på typer henvendelser, sier hun.

Psykologtjenesten der har likevel inntrykk av at det er de samme personene som slet med ting før pandemien, som nå sliter.

— Pandemien kan ha forsterket det de sliter med. Vårt inntrykk er likevel at mange studenter har klart å tilpasse seg godt til den nye hverdagen, sier hun.

Powered by Labrador CMS