senter for forskningsdrevet innovasjon

— Det er for store forventninger til hva et senter for forsknings­drevet innovasjon skal levere

Sintef-forskeren mener det virker som om enkelte vil styre forskningen som en enkel butikk. — Jeg er redd for at vi skal miste det som kreves for å finne svar på verdens kompliserte problemer.

Portrett av Kristine Størkersen
Seniorforsker Kristine Størkersen ved forskningsinstituttet Sintef.
Publisert Oppdatert

Kristine Størkersen er sosiolog og seniorforsker i Sintef Ocean og forbereder når Khrono snakker med henne den siste dagen for SFI Exposed, et Senter for forskningsdrevet innovasjon som de siste åtte årene har sett på oppdrett av fisk i mer værutsatte områder.

— Det er for store forventninger i samfunnet til hvor ferdigutviklet innovasjonene fra et senter skal bli på åtte år, og de forventningene smitter over på våre samarbeidspartnere, sier Størkersen.

En skala fra en til ni

SFI-ene skal ifølge Norges forskningsråd drive med «Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer» for å «styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.»

Men hva rekker man på den maksimale senterperioden på åtte år? Størkersen viser til en modenhetsskala de bruker på teknologiutvikling. Ni på skalaen er en teknologi som er i bruk og som omsettes. I motsatt ende ligger grunnforskningen og vaker rett etter 0-punktet. Etter åtte år med et senter kan det være naturlig å ligge et sted i midten, noe som betyr at teknologien er i testfasen.

Men for næringslivet er ikke det alltid raskt nok. «For oss er tidshorisonten kort. Det gir stort sett ikke mening å planlegge på lengre sikt enn et år av gangen» skrev Eivind Throndsen i Schibsted i slutten av januar.

De deltar i to medierelaterte SFI-er i den fjerde utlysningsrunden, sentre som ble etablert i 2020. I innlegget skriver Throndsen at SFI-er er en fantastisk idé, men at det i praksis er krevende å få noe ut av samarbeidene.

«Vi har hatt en bratt læringskurve, hvor det så langt har vært færre konkrete resultater enn vi skulle ønske oss.»

— Alle vil telle alt

— Skulle en utviklet et ferdig produkt i løpet av en senterperiode på åtte år måtte mye vært ferdigforsket allerede før vi søkte om forskningsmidler. Problemet da er at vi ikke hadde blitt kjent med hverandre, og dermed også de aktuelle og faktiske forskningsbehovene, sier Størkersen.

Med det hadde sentrene også mistet sin viktigste funksjon, mener seniorforskeren, som en samarbeidsarena der man utvikler kunnskap, som deretter kan bli nyttige produkter og tjenester.

— Det virker som om enkelte politikere vil at forskningen skal styres som en enkel butikk. Det fører fort til at forskere må dokumentere flest mulig resultater som kan telles, og som helst er identisk med det man har beskrevet i søknaden. Jeg er redd for at vi skal miste den langsiktige forskningen og de store samarbeidene som kreves for å finne løsninger på verdens kompliserte problemer.

For innovasjon er ifølge seniorforskeren ikke bare håndfaste produkter som kan telles. Det er også kunnskap og retning som man ikke kunne sett for seg på forhånd, og som tar samarbeidspartnere - og verden - fremover, sier Størkersen.

— En SFI kan få til mye bra i løpet av åtte år uten at en nødvendigvis har mange markedsklare produkt. Det kan fortsatt ha skjedd innovasjon som har en stor verdi, sier seniorforskeren og presiserer at de er fornøyde både med det de har fått til på åtte år, og med Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd: — Bør være utålmodige

— Næringsaktører og andre involverte kan og bør ha store forventninger og være utålmodige med tanke på at forskningen gir resultater. Vi har dialog med aktørene om hvordan ordningen kan videreutvikles før vi lyser ut neste runde, skriver Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for innovasjon og næringsliv i offentlig sektor i Norges forskningsråd, i en e-post til Khrono.

Men:

— Det er viktig med dialog og å være tydelig på hva som er hensikten med sentrene. Våre undersøkelser viser at bedrifter og andre samarbeidspartnere som ikke er forskningsinstitusjoner mener tilgang til en styrket kunnskapsbase, personell med høg kompetanse og nettverk er det viktigste for dem.

Hun skriver videre at de forventer at sentrene har tydelig planer og prosedyrer for hvordan senterledelsen og deltakerne skal legge til rette for å stimulere til innovasjon.

— Bør det kanskje være sånn at en faktisk har et salgbart produkt etter åtte år?

— Det er ikke en bestilling fra oss at det skal være salgbare tjenester eller produkter etter sentrenes åtte år, men det må være blikk for og strukturer som sikrer at lovende resultater og idéer fanges opp og håndteres underveis.

Endringslogg 18.04.2022, kl. 13:55: Lagt inn presisering av at SFI Exposed er fornøyd med både det de har oppnådd og med Norges forskningsråd.

Powered by Labrador CMS