samfunnsvitenskap og humaniora

Det tok fire år å få nye regler for forskningsetikk på plass

Etter omfattende høring og mange diskusjoner: Nye forskningsetiske regler for områdene samfunnsvitenskap og humaniora er på plass.

Elisabeth Staksrud, forskningsetisk leder for området samfunnsvitenskap og humaniora, og professor ved universitetet i Oslo.
Publisert

Professor Elisabeth Staksrud er leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Staksrud er professor ved Universitetet i Oslo.

Hun har ledet revisjonsarbeidet med de nye retningslinjene for forskningsetikk for samfunnsvitenskap og humaniora sammen med nestleder Ivar Kolstad (NHH) og sekretariatsleder Vidar Enebakk.

Flere viktige endringer

Fakta

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

  • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning.
  • NESH er en del av forvaltningsorganet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), og medlemmene er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD) etter innstilling fra Forskningsrådet. Komiteen er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling.
  • En uttalelse fra NESH er rådgivende, som utgangspunkt for videre refleksjon og eventuelle endringer i praksis. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører, er god og etisk forsvarlig.

— De nye retningslinjene framhever forskningsetikken som et verktøy for å sikre vitenskapens grunnleggende verdier og den akademiske friheten, noe som har vært svært viktig for komiteen, sier Staksrud til forskningsetikk.no.

Staksrud trekker også fram at man i de nye retningslinjene i større grad har poengtert forskjellen på forskningsetikk og jus og personvernlovgivning, og vektlagt hvordan alle aktører i forskningsprosessene – også finansiører og oppdragsgivere – har et forskningsetisk ansvar.

Komiteen har jobbet med revisjonen i fire år, gjennom hele den inneværende oppnevningsperioden. De hadde også en omfattende høringsrunde underveis i arbeidet, og Staksrud er svært fornøyd med innspillene.

Krevende debatter

Staksrud forteller til forskningsetikk.no at de har opplevd et stort engasjement i forskerfellesskapet for retningslinjene. I en omfattende høringsrunde fikk de inn nesten 700 ulike forslag.

Hun forteller også at diskusjonene i komiteen til tider har vært krevende.

— NESHs retningslinjer skal favne svært bredt, og inkluderer hele HUM-SAM feltet. Å finne et forskningsetisk språk som alle kan forstå å relatere seg til har vært utfordrende. I høringsrunden fikk vi mange gode innspill i retning av «...men hva med oss? Dette gir ikke mening på vårt område eller i kontekst av våre metoder…». Så utfordringen og løsningen har vært å være så konkrete, prinsipielle og generelle som mulig, slik at retningslinjene ikke oppleves som for fagspesifikke, forteller Staksrud.

Hun legger til at hun håper forskere og studenter kan bruke de nye retningslinjene til å reflektere over hvordan de ulike etiske prinsippene vil være relevant i sitt eget forskningsarbeid.

— Men også som hjelp hvis forskingens verdier og normer blir satt under press, sier Staksrud.

Powered by Labrador CMS