NMBU

Dette er pris­lappen for Curt Rice sin avgang

Curt Rice måtte gå av på dagen som NMBU-rektor. Det var ikke billig for universitetet.

Curt Rice begynte som rektor ved NMBU den 1. august 2021. Ett år og åtte måneder senere ble uenigheten med styret om prinsipielle valg avgjørende for at han måtte gå av.
Publisert Oppdatert

443.825 kroner.

Så mye kostet det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i advokatutgifter å finne fram til en løsning i konflikten med sin rektor Curt Rice.

Det viser tall Khrono har innhentet fra universitetet.

Tallene, som er ekskludert merverdiavgift, viser at NMBUs advokat har levert en faktura på 293.825 kroner. På toppen av dette inngikk NMBU en avtale med Rice om å betale hans advokatutgifter på inntil 150.000 kroner. Samlet sett blir advokatutgiftene nærmere 450.000 kroner for universitetet.

— Jeg vurderer det slik at kostnadene knyttet til prosessen er innenfor det som normalt må påregnes når partene bruker spesialister. Et av elementene i fratredelsesavtalen var at NMBU skulle dekke Curt Rice sine advokatkostnader med inntil kr 150 000. Dette er i tråd med vanlig praksis i arbeidslivet, sier NMBU-styreleder Hanne Refsholt.

Uenighet i styret

Det har gått litt over en måned siden NMBU annonserte at Rice går av som rektor med umiddelbar virkning.

Begrunnelsen som ble gitt for avgangen var at styret og Rice var uenige om de prinsipielle valgene i det såkalte overføringsoppgjøret.

Kort fortalt handlet det om hvordan NMBU skal dekke inn ekstraordinære store kostnader på 49,5 millioner kroner, i hovedsak strøm- og energikostnader.

På møtet 9. mars foreslo Rice i sitt saksfremlegg til saken om overføring av midler fra 2022 til 2023, å ta 22 millioner fra fakultetene.

Representant for fast vitenskapelige ansatte, Birger Svihus, la fram et nytt forslag der summen som ble hentet fra fakultetenes budsjett var redusert til åtte millioner kroner, og der 14 millioner kroner i stedet skulle hentes fra potten «satsingsmidler». Dette forslaget fikk flertall i styret.

Ble omkamp

Kilder oppgir at Rice skal ha reagert under og etter møtet på måten forslaget ble lagt fram på.

Det ble satt opp et ekstraordinært styremøte 27. mars for å behandle saken på nytt. Der ba Rice styret om å få inndra 15 millioner, som et kompromiss.

Heller ikke dette fikk han fullt gjennomslag for i styret, der vedtaket ble å inndra 12,5 millioner fra fakultetene. Ifølge vedtaket ville styret heller ta en del mer fra rektors satsingsmidler, 9,5 millioner, mens Rice selv hadde foreslått å ta 5,5 millioner fra denne potten.

Også denne omkampen hadde en kostnad.

NMBU opplyser at utgiftene for det ekstraordinære styremøte i mars var på 93.900 kroner. 11.700 kroner til styreleder og 8.200 kroner per styremedlem.

— Ikke uventet

Leder for Forskerforbundet ved NMBU, Arve Heistad, opplever at universitetsstyret har håndtert saken på en god måte.

— Dette er jo ingen ønskelig situasjon for noen av partene. Men en vedvarende situasjon med samarbeidsutfordringer i toppledelsen ville også hatt store omkostninger, både økonomisk og på annet vis. Uten å ha innsikt i detaljer rundt denne prosessen har jeg inntrykk av at universitetsstyret har håndtert dette på en ryddig måte, som både ivaretar NMBUs interesser og hovedpersonens rettssikkerhet.

Leder i Forskerforbundet ved NMBU, Arve Heistad, sier at han har full tillit til styrets behandling av saken.

Han mener at det må forventes at det er utgifter til advokater i en slik type sak.

— At man har hatt behov for ekstraordinære styremøter og juridisk hjelp i en så vanskelig sak er ikke uventet, og da må en også forvente kostnader. Jeg har full tillit til universitetsstyrets håndtering og håper prosessen med dette er over. Nå ser vi frem til en periode med arbeidsro og en velfungerende universitetsledelse, sier Heistad.

Khrono har vært i kontakt med Curt Rice, som ikke ønsker å kommentere saken.

Flere utgifter

Det er ikke kun utgiftene til advokater som koster NMBU penger i denne saken.

Khrono har tidligere bedt om innsyn i avtalen Rice inngikk med NMBU i forbindelse med avgangen. Den viser at han kan få betalt lønn ved NMBU ut juni 2025, dersom han ikke får seg ny jobb. Perioden tilsvarer fireårsperioden han var ansatt i. Rice sin lønn i dag er vel 1,8 millioner kroner.

I avtalen kommer det fram at han er fritatt fra arbeidsplikt fram til 31. juli 2023, noe som i praksis tilsvarer oppsigelsestiden hans som ansatt rektor. Etter en måneds ferie i august, skal Rice deretter starte i en stilling som forsker ved NMBUs Handelshøyskolen fram til 31. juli 2024. Han skal være tilknyttet et forskningsprosjekt om etter- og videreutdanning.

Dersom Rice ikke har funnet passende arbeid innen 31. juli neste år, vil han få 110.000 kroner i måneden i ytterligere 11 måneder som etterlønn. Dette utgjør om lag 70 prosent av dagens lønn.

Endringslogg: 01.06.23, kl. 09.25: Lagt til kommentar fra styreleder Hanne Refsholt.

Powered by Labrador CMS