Arendalsuka 2022

Dette skjer under Arendalsuka tirsdag

Arbeidslivs- og SHOT-undersøkelse, kjønnsforskjeller og medisin i Agder. Khrono har plukket ut debattene og arrangementene som er mest relevante for universitets- og høgskolesektoren.

Arendal 20220815. Arendalsuka 2022 har startet. Mandag formiddag var det et yrende liv i byen.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette skjer tirsdag 16. august:

08.00: YS: Lansering av Arbeidslivsbarometeret 2022.
Bidro pandemien til et mer fleksibelt arbeidsliv og for hvem? Hvordan sikrer vi et godt arbeidsmiljø også på hjemmekontoret? Er deltid bare en ulempe, eller gjør deltidsarbeid det enklere å få hverdagen til å gå opp?

Dette blir hovedtemaene når YS lanserer Arbeidslivsbarometeret for 2022, den mest omfattende og årlige undersøkelsen av tilstanden i arbeidslivet.

Stortingsrepresentantene Henrik Asheim (H) og Tuva Moflag (Ap) møtes til debatt. Funnene i Arbeidslivsbarometeret presenteres av forsker Mari Holm Ingelsrud fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet og kommenteres av YS-leder Erik Kollerud.
Strømmes på Facebook.

10.00: Ubehagelige samtaler: Står norsk kunnskapsbistand i veien for statsbygging og utvikling i sør?

Norsk kunnskapsbistand er først og fremst rettet mot grunnskolesektoren, mens forskning og høyere utdanning spiller annenfiolin. Det har ført til hjerneflukt fra det globale Sør. Hvilke konsekvenser har det for afrikanske land at kloke hoder forsvinner til karrierer i utlandet, og hvordan kan vi stanse det? 

Ubehagelige samtaler utforsker dilemmaer og utfordrer etablerte fortellinger. De er ærlige og kan gjøre litt vondt, fordi de pirker i det som er vanskelig.

Universitetet i Oslo lanserer Ubehagelige samtaler under Arendalsuka. De vil fortsette på den nye dialog- og formidlingsscenen, Domus Bibliotheca , som åpner 21. september på Universitetsplassen i Oslo.

Medvirkende

 • Svein Stølen, Rektor, Universitetet i Oslo
 • Bård Vegar Solhjell, Direktør, Norad
 • Ernest Aryeetey, Generalsekretær, African Research Universities Alliance
 • Dan Banik, Professor, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
 • Ordstyrer: Anne Håskoll Haugen

11.00: Kan vi redde den gode samfunnsdebatten? Forskerforbundet arrangerer og UiO-rektor Svein Stølen er blant deltakerne.

Debatten kan følges her

13.00: Arendalsuka: SHOT-undersøkelsen, hva nå?
Et første funn blir lagt frem 16.august på Arendalsuka.
På arrangementet vil SHoT-styringsgruppeleder Kari-Jussie Lønning innlede om funnet i lys av utviklingen over tid. Det blir deretter en panelsamtale.

Strømmes fra UiA-teltet

14.30: Nordisk høyere utdanning, realitet eller fantasi?
Med bl. a. Anne Borg, rektor ved NTNU og Himanshu Gulati, medlem i Utdannings- og forskningskomiteen og Stortingets delegasjon til Nordisk råd, FrP.

Nabolandene i Norden deler en tanke om at vi er nær hverandre og at det skal være enklere å bevege seg mellom nordiske land enn mellom andre land. De nordiske regjeringene har uttalt at de innen 2030 skal være verdens mest integrerte region - også på utdanningsområdet. Stemmer denne tanken i virkeligheten? Er utveksling til nabolandene problemfritt? Hva er hindringene? Og har vi ulike tanker om hvor "grenseløse" vi skal være på utdanningsfeltet mellom landene?

14.30: Akademias rolle i regional utvikling (HVL)

Tilgang på kompetanse er viktigare enn nokon gong. Hovudoppgåvene til universitet og høgskular er utdanning og forsking, men i seinare tid har regional utvikling kome som eit tredje ansvarsområde. Korleis skal akademia bidra til auka busetting og bulyst over heile Noreg?

Ei fleksibel etter- og vidareutdanning er etterspurt i alle delar av arbeidslivet, og kompetansepolitikken skal tilpassast regionale forhold. På kva måte kan utdanningsinstitusjonar best spela på lag med samfunnet og legga til rette for ein berekraftig distriktspolitikk?

Høgskulen på Vestlandet med prorektor for regional utvikling inviterer til panelsamtale om temaet med særlege døme frå reiselivsnæringa.

Medvirkende

 • Liv Signe Navarsete, statsforvaltar, Vestland fylke
 • Kristin Krohn Devold, direktør, NHO Reiseliv
 • Geir Kåre Resaland, prorektor, Høgskulen på Vestlandet
 • Liv Reidun Grimstvedt, leder, Senter for sjøsikkerhet
 • Audun Pettersen, direktør, Virke
 • Sara Sekkingstad, moderator, ordfører, Alver kommune

15.00: Kjønnsforskjeller i høyere utdanning.
1962 var nesten åtte av ti studenter menn. I dag er seks av ti studenter kvinner, og Stoltenberg-utvalget fastslo at det er "tydelige forskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i utdanningssystemet". Kvinneflertallet er større på noen studier enn andre. Blant de som fullførte psykologi-, medisin- og tannlegeutdannelsen i 2021 var flere enn sju av ti kvinner. Samtidig utgjør menn færre enn én av ti av søkerne til veterinærutdannelsen.

Hvorfor har kjønnsbalansen blitt snudd på hodet, hvilke konsekvenser har det både for studiene og senere i arbeidslivet, og hva kan og bør vi gjøre for å rette opp?

Medvirkende

 • Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder, Akademikerne
 • Maja Elisabeth Mikkelsen, leder, Norsk medisinstudentforening (NMF)
 • Åse Gornitzka, prorektor, Universitetet i Oslo (UiO)
 • Andreas Christiansen Halse, fagsjef, Agenda
 • Elise Waagen, Stortingsrepresentant og andre nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, Arbeiderpartiet

16.00: Hvorfor utdanne medisinstudenter i Agder?
Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Oslo samarbeider om en desentralisert medisinutdanning på Sørlandet, UiO Campus sør. Hva vil regionen Agder og studentene ha å vinne på det?

Medvirkende

 • Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF
 • Hilde Grimstad, professor og leder av Grimstadutvalget, NTNU
 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Anne Karin Rime, president, Den norske legeforening
 • Brede Skaalerud, direktør helse- og mestring, Kristiansand kommune
 • Aslak Bonde, møteleder

20.00: Hva vil vi med høyere utdanning?
Norsk studentorganisasjon (NSO), Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) inviterer til en samtale om fremtiden til høyere utdanning!
Panelet skal innom ulike tematiker som alle er knyttet til hvordan høyere utdanning kan være i fremtiden, og hva som bør gjøres for å nå disse målene.

Debattleder : Vilde T. Coward

Panelet :

 • Sunniva Whittaker - UHR
 • Svein Stølen - UiO
 • Mari Sundli Tveit - Forskningsrådet
 • Tord Lien - NHO

Strømmes fra UiA-teltet

Kl 22.00: Studentnach

De seriøse diskusjonene om høyere utdanning tas i en uformell og lystig paneldebatt. NSO og ANSA er arrangører.

Panelet:

 • Sivert Bjørnstad (FrP)
 • Maren Grøthe (SP)
 • Heidi Nordby Lunde (H)
 • Elise Waagen (AP)

Strømmes fra UiA-teltet

Powered by Labrador CMS