Høgskolestudent i Nord-Trøndelag, Astrid Bjørkvik, synes oppgaven blir mer ryddig når hun leverte eksamen digitalt. Foto: HiNT

Full fart på heldigital eksamen

Det startet med små vellykka skritt våren 2014. Nå tror Høgskolen i Nord-Trøndelag på heldigital eksamen ved skolen fra 2016.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I alt 23 institusjoner er med i prosjektet for digital eksamen ledet av Uninett. I forrige uke var aktørene samlet for å diskutere situasjonen og framdrift. Her var også Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

I løpet av våren 2014 har HiNT i samarbeid med programvareleverandøren Inspera avviklet digital eksamen for ca. 160 studenter i fire emner. I løpet av denne høsten dobler høgskolen aktiviteten, og ambisjonen for HiNT er klar, de vil gå fullskala digitalt fra høsten 2016.

Både prosjektleder, et stort flertall av studenter og faglærere uttrykker stor tilfredshet over prosjektet.

Kommet lengst i Norge

Den institusjonen i høyere utdanning i Norge som har kommet lengst er Universitetet i Agder (UiA). I dag avvikler de 35 prosent av sine eksamener digitalt. Nora Clarke er prosjektleder i Agder, men sitter også i den nasjonale prosjektgruppen for digital eksamen.

Millioner av eksamener skal være digitale i løpet av de nærmeste årene.

Uninett

— Vi har så langt brukt løsning fra en leverandør i vår pilotfase, men er nå i sluttfasen på ny anbudsrunde, forteller Clarke.

— En av våre viktige suksessforklaringer er en tydelig forankring av prosjektet i toppledelsen på UiA. Vår ledelse har vært helt klare på at dette vil de og at de vil sitte i førersetet på digital eksamen, forteller Clarke.

— Må forankres

— Å jobbe med digital eksamen er framtiden og det er viktig at vi er med på utviklingen. Studentene er entydige når det gjelder digital eksamen, dette vil de ha, sier HiNTs prosjektleder Winnie Næss (bildet under).

(Winnie Næss og Geir Gran, HiNTs digitale team. FOTO: Bjørnar Olav Leknes)

Hun er tydelig på at et slikt prosjekt må forankres i ledelsen og at det er viktig at IT-infrastruktur og infrastruktur i forbindelse med drift må være på plass. 

— Det er også svært viktig at lærere og fagansatte er inspirert, sier Næss.

Fornøyde studenter

— Oppgaven blir mer ryddig og du kan tilføye mer på rett sted i teksten om du kommer på noe undervegs, sier HiNT-student Astrid Bjørkvik som tok sin eksamen i mikrobiologi digitalt.

Magnhild Moan Ingebrigtsen er leder i Studentorganisasjonen ved HiNT. Hun forteller at de ikke har fått noen negative tilbakemeldinger om digital eksamen.

— Noe av det positive som trekkes frem ved gjennomføring av digital eksamen er at man sparer mye tid om man må gjøre endringer, sier Moan og legger til:

— Vi har også studentledere som selv har levert eksamen digitalt og ingen av oss har fanget opp negative tilbakemeldinger.

Forskjellig tilnærming i Norden

På sesjonen om digital eksamen under NORDUnet-konferansen i september 2014 ble erfaringer og planer fra Norge, Danmark og Island delt og diskutert.

Mens Norge har organisert et nasjonalt prosjekt, koordinert av Uninett, er danske universiteter overlatt til å finne egne løsninger. Det siste har ført til at Syddansk Universitet (SDU) har klart å digitalisere alle sine eksamener (84.000 individuelle eksamener i 2014) i løpet av to år.

Uninett beskriver at ulempen i Danmark er at de ulike universitetene finner ulike løsninger, noe som fører til at studentene må tilpasse seg nye måter å gjennomføre eksamen på hvis de flytter mellom institusjonene.

Uninett beskriver at det norske prosjektet har som mål at millioner av eksamener skal være digitale i løpet av de nærmeste årene. Det skal være et felles system for dette på tvers av norsk høyere utdanning, noe som gir fordeler i form av sparte ressurser og brukervennlighet. Uninett poengterer også at prosessen for å komme fram blir derimot langt mer kompleks, og vil måtte involvere byråkratiet knyttet til offentlige anskaffelser.

Ny prosjektleder ansatt

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ble det gjennomført et større pilotprosjekt på digital eksamen våren 2014 (bildet over).

Les også: Digital eksamen med startproblemer

Høgskolen har ikke mottatt en eneste klage i etterkant. Partene som deltok i prosjektet forteller at det har vært lærerikt, og det er nå ansatt en egen prosjektleder for digital eksamen.

Irene Lona hadde sin første arbeidsdag mandag 17. november.

Gitt ulike ståsted oppsummeres arbeidet på HiOA så langt litt forskjellig:

Les også:

Fortsetter pilotene

Også denne høsten blir det avviklet digitale eksamener ved HiOA. Høgskolen har i likhet med de aller fleste andre i sektoren valgt å slutte seg til fellesløsningene for digital eksamen i regi av Uninett.

De har inngått to intensjonsavtaler for hele universitets- og høgskolesektoren med Inspera og Uniwise om et utviklingssamarbeid. Fram til høsten 2015 vil det være storskala utprøving ved samtlige institusjoner. 

Målet er at utviklingen skal ende med nye kontrakter slik at hele sektoren kan ta i bruk felles løsninger fra 2016.

Studiedirektør ved HiOA, Marianne Brattland, skriver at sentrale medarbeidere fra HiOA er aktive medspillere i de nasjonale arbeidsgruppene knyttet til digitalisering av eksamen. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS